Vermeij Assurantiën

Vermeij Assurantiën BV is een sinds 1976 bestaand assurantiekantoor dat vanaf 1990 in Almere is gevestigd. Wij behartigen met een ervaren en deskundig team de belangen van een groot aantal particulieren, bedrijven en organisaties. 

Wij adviseren onze cliënten op het gebied van schade-, levensverzekeringen en pensioenen.
Een goed en passend advies over uitvaartverzekeringen hoort hier dus ook bij. Wij maken met onze cliënten een inventarisatie wat hun persoonlijke wensen zijn bij een uitvaart en stemmen ons advies voor een uitvaartverzekering hierop af.

Ons kantoor is al jaren lid van Adfiz, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners en staat ingeschreven als RAIA, Register Adviseur in Assurantiën. Hierdoor zijn wij ook gehouden onze vakkennis middels cursussen en trainingen op peil te houden.

Uiteraard staan wij ook ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en vallen onder het toezicht hiervan.

Contact
Randstad 21-12  /  Postbus 10272
1314 BL  Almere  / 1301 AG  Almere
Tel.: 036 – 53 000 53
Mail: info@vermeij-ass.nl
Website: www.vermeij-ass.nl