Monuta Helpt ondersteunt Mediahuis de Leeuw met donatie

Arnhem, 3 december 2019 –  Mediahuis de Leeuw ontvangt 5.000 euro van Jacqueline Reijers, register uitvaartondernemer bij Monuta. Met dit bedrag, beschikbaar gesteld door Monuta Helpt, kan Mediahuis de Leeuw de film De Erfenis verwezenlijken. Deze film verhaalt over het verlies van een dierbare, familiegeheimen en rouwverwerking.

Steun

Jacqueline Reijers: “Met de bijdrage van Monuta Helpt aan Mediahuis de Leeuw kunnen zij de film De Erfenis realiseren. De filmmakers hopen bij deze film een bewustwording bij het publiek te creëren wat zwijgen over lastige onderwerpen voor gevolgen kan hebben en dat er bij het publiek gesprekken op gang komen over omgaan met verlies. Praten over deze onderwerpen kan de nabestaande helpen bij het verwerken van een verlies. Voor ons is het fijn om iets te kunnen betekenen in de rouwfase. Dat vinden we heel belangrijk. Het past bij onze dienstverlening. Wij willen steun bieden: vóór, tijdens en na de uitvaart.”

Monuta Helpt

Monuta Helpt steunt lokale initiatieven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na een afscheid van een dierbare. Denk hierbij aan initiatieven en projecten die zich richten op de ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Dit doet Monuta met het geven van financiële steun en praktische hulp door haar medewerkers.