Monuta Monique Maurik behaalt Keurmerk Uitvaartzorg

Capelle aan den IJssel, juni 2016 - Stichting Keurmerk Uitvaart voerde een keuring uit bij Monuta Monique Maurik. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk en stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Uitvaartondernemer Monuta Monique Maurik voldoet aan alle gestelde eisen en mag daarom het Keurmerk Uitvaart dragen.

De verschillende kwaliteitsaspecten bij Monuta Monique Maurik zijn door Stichting Keurmerk Uitvaart goed beoordeeld. Zo blijkt uit het auditrapport dat de uitvaartondernemer onder andere uitstekend scoort op de onderdelen ‘het maken van heldere afspraken’ en ‘professionalisering medewerkers’. Ook wordt de uitvaartonderneming geroemd om het zorgvuldig uitvoeren van het gehele proces rondom de uitvaart. Dat Monuta Monique Maurik ook door haar klanten wordt gewaardeerd, blijkt uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Monuta Monique Maurik krijgt gemiddeld een 9 van haar klanten.

Uitvaartondernemer Monique Maurik is gepast trots op het behaalde keurmerk: “Ik zie het als de kroon op mijn werk. Uiteraard zet ik me ervoor in om ook in de toekomst deze hoge kwaliteit van begeleiding te kunnen blijven leveren en garanderen.”

Over het Keurmerk Uitvaartzorg

Stichting Keurmerk Uitvaart toetst op de zogenaamde ‘Zes Zekerheden’: de eisen waaraan de organisatie moet voldoen om het Keurmerk te krijgen. De Zes Zekerheden zijn:

  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Klanttevredenheidonderzoek

Reactie toevoegen