Flow Laarbeek

Verlies door een overlijden van een dierbare kan een leven totaal in verwarring brengen, alsof er geen richting en doel meer is. Rouwen is langzaam beseffen dat je leven ingrijpend is veranderd. Er is geen weg terug. Flow Laarbeek biedt hulp door middel van rouwbegeleiding.

Rouwen doe je op je eigen manier en in je eigen tempo. Over het algemeen kom je er met steun van familie en vrienden goed doorheen. Helaas is dit niet altijd zo. Je merkt misschien dat je steeds meer vastloopt in je verdriet, boosheid of eenzaamheid. Dan komt rouwbegeleiding goed van pas.

Rouwen is een proces, geen ziekte, maar je kunt er wel ziek van worden. Als je dit herkent kan het nuttig zijn om met een deskundige in gesprek te gaan. Iemand met wie je al jouw gevoelens, gedachten, pijn en twijfel kunt delen.

Flow Laarbeek biedt Psychosociale hulpverlening voor kinderen en volwassenen. Het verlies van een dierbare kan niet worden weggenomen. In een veilige omgeving waar aandacht en erkenning is voor emoties, gedachten en ervaringen wordt bepaald hoe de begeleiding eruit zal zien. Samen zoeken naar mogelijkheden om die veerkracht weer te geven, zodat je je leven weer op eigen kracht en met anderen in de omgeving aan kunt. 

Voor Monuta Magis is geen enkele uitvaart hetzelfde. Steeds opnieuw wordt bekeken wat er bij de overledene en nabestaanden past. Maatwerk dus. En dat is precies waar het bij Flow Laarbeek ook om gaat. Kijk voor meer informatie op de website: www.flowlaarbeek.nl.