Update: Aanvullende maatregelen Monuta locaties

Op 15 maart jl. heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een van deze maatregelen is dat eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten t/m 6 april 2020. Uiteraard zal Monuta hier ook gehoor aan geven. Wij volgen hierin de richtlijnen vanuit de overheid.

Dit betekent dat vanaf dinsdag 17 maart t/m 6 april 2020 de volgende regels van kracht zijn: 

  • Alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en op onze begraafplaatsen gaan dicht. We schenken alleen koffie en thee waar dat gewenst is.
  • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te nemen. Per faciliteit houden we rekening met de maximumcapaciteit in een ruimte. Dat betekent 4m2 per persoon. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde regels.
  • In onze crematoria, begraafplaatsen en uitvaartcentra kunnen maximaal 30 bezoekers terecht.

Uiteraard gelden ook voor deze plechtigheden en de plechtigheden die nog gepland gaan worden de afgegeven adviezen van de RIVM en de overheid. Wij vragen u om dit met de familie te bespreken. Deze maatregelen zijn:

  • Minimaal 1,5 meter afstand van elkaar nemen,
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft,
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep,
  • Gebruik papieren handdoeken om uw handen af te drogen,
  • Als u hoest of niest doet u dit zoveel mogelijk in een papieren zakdoek of in uw elleboogplooi,
  • Liever geen hand geven of ander lichamelijk contact met de nabestaanden of andere aanwezigen.

Vanuit Monuta werken wij met een specifiek coronavirus protocol die we op aanvraag met u kunnen delen. Wij verwachten nog aanvullende maatregelen vanuit de overheid over bijeenkomsten en het aantal mensen dat toegestaan is. Deze berichtgeving wachten wij af voordat we eventuele aanvullende of verscherpte maatregelen communiceren.

Op monuta.nl vindt u een overzicht met vragen en antwoorden rondom het coronavirus. Heeft u specifieke vragen m.b.t. onze dienstverlening neemt u dan contact met ons op.

Wij hopen er gezamenlijk met u alles aan te doen om de nodige maatregelen te nemen met oog voor de wensen van de nabestaanden. Wij blijven graag met u in gesprek en vertrouwen op uw medewerking.