Monuta Helpt ondersteunt bij herinrichting Hospice De Heideberg

 

IJmuiden, 4 april 2018 – Op 4 april overhandigde uitvaartverzorger Astrid Rengers van Monuta Jonker en Rengers een cheque ter waarde van 5.000 euro aan Robert van Westerhoven, voorzitter van stichting Hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. Met dit bedrag, dat zij uitreikte namens Monuta Helpt, schaft het hospice nieuwe meubels en verlichting aan.

Leefbaarheid verduurzamen voor gasten en vrijwilligers
De afgelopen zes jaar bewees het hospice zijn waarde. Het aantal aanvragen voor opnamen steeg en het hospice en de medewerkers werden een onmisbare schakel in de palliatieve keten. “Dit betekent ook dat alle ruimtes in het huis continu intensief werden gebruikt”, vertelt Robert “Maar omdat de inrichting destijds low budget is aangeschaft, slijt het snel.” De ruimtes in het huis zijn inmiddels aan een opknapbeurt toe, waarbij een zorgvuldige planning is gemaakt voor de komende twee jaar. “We kunnen namelijk niet alles meteen aanpakken”, geeft Robert aan. “Daarom is besloten om eerst de stoelen en verlichting aan te pakken. De gift van Monuta Helpt is hierbij dan ook zeer welkom!”

Huiselijke sfeer en warmte dragen bij aan waardig afscheid
Vele families en bezoekers hebben hun voetsporen in het huis gezet en menig emotie was voelbaar. Zij moesten immers afscheid nemen van een dierbare. “Monuta heeft de visie dat niemand alleen afscheid hoeft te nemen en Monuta Helpt ondersteunt hierbij door het geven van financiële of menselijke steun”, legt Astrid de gift uit. “Hospice De Heideberg begeleidt en ondersteunt mensen in de laatste fase van het leven en dat sluit aan bij onze visie. En naast de persoonlijke aandacht van de medewerkers en vrijwilligers in het hospice, draagt de huiselijke sfeer en warmte ook bij aan een waardig afscheid. Wie ontspannen naast een stervende zit, kan immers ook de rust overbrengen in deze fase. En dat maakt dat wij hier graag een bijdrage aan leveren.”