Draagkracht

Als het over dragers bij een uitvaart gaat, denken veel mensen aan heren van 65 jaar of ouder. Maar het kan ook anders. Draagkracht maakt gebruik maken van jonge,  representatieve mensen (gemiddeld 20 tot 25 jaar) die hoofdzakelijk uit de studentenpopulaties van verschillende universiteitssteden worden aangetrokken.

Een onderscheidend aspect van Draagkracht is het schouderen van de kist. Deze vorm van dragen is in veel regio’s in Nederland de laatste decennia nagenoeg helemaal verdwenen. Draagkracht herintroduceerde deze draagvorm en ziet het als de meest respectvolle wijze van het bewijzen van de laatste eer aan een overledene. De kist wordt eervol op de schouders gedragen en is zo zichtbaar voor alle nabestaanden. Men ziet dat hun dierbare met het meest mogelijk respect wordt behandeld.