Uitvaartverzorgers Jack den Heijer en Felicia Postma ontvangen het eerste Nationaal Vakdiploma Uitvaartzorg

Op 7 maart 2018 ontvingen vijfentwintig kandidaten van uitvaartorganisatie Monuta het diploma van het Nationaal Vak examen Uitvaartzorg (NaVU). Het is de eerste keer dat dit diploma werd uitgereikt door de NaVU voor nieuwe uitvaartverzorgers. Ook Jack den Heijer en Felicia Postma van Monuta Den Haag mochten dit diploma deze dag in ontvangst nemen.

Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers in Nederland te borgen is het Nationaal Vak examen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen. Het vak examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Met dit NaVU diploma, een gemiddelde klanttevredenheidscore van een 8 of hoger (gemeten over 20 uitvaarten), en tien klachten loze uitvaarten, kunnen uitvaartverzorgers zich inschrijven in het Register Uitvaartzorg van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Voor consumenten is het belangrijk dat ze een keuze voor een uitvaartverzorger onder andere kunnen maken op basis van kwaliteit, het vak van uitvaartverzorger is namelijk geen wettelijk beschermd beroep.

“Als nabestaande weet je dan dat je in zee gaat met een gekwalificeerd uitvaartverzorger die professioneel, transparant en betrokken is.” aldus Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaartzorg bij Monuta.

Zwetsloot: ”Monuta wil dat al haar uitvaartverzorgers geregistreerd worden. Bijna al onze franchisenemers en uitvaartverzorgers zijn al geregistreerd en ik ben er heel trots op dat onze nieuwe lichting uitvaartverzorgers nu het nieuwe diploma hebben en snel hun registratie kunnen aanvragen. Dit garandeert de kwaliteit die wij nabestaanden willen bieden.”

Uitvaartverzorgers Jack den Heijer en Felicia Postma uit Den Haag

In Den Haag begeleiden Jack den Heijer en Felicia Postma nabestaanden bij een afscheid met een goed gevoel. Meer informatie is te vinden op de website.