Overslaan en naar de inhoud gaan

Helaas

Je kunt niet langer reageren op deze vacature .

Bekijk alle vacatures

Chief Information Officer
(CIO) Apeldoorn

Solliciteer direct

Chief Information Officer (CIO) Apeldoorn

Wij zijn op zoek naar een Chief Information Officer (CIO). Wij hebben voor de werving exclusief afspraken gemaakt met Schaekel & Partners. Onze contactpersonen, Marleijn de Groot of Piet Hein de Sonnaville nemen alle sollicitaties in behandeling. De sollicitatiebutton is niet geactiveerd. Jouw sollicitatie (CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol) kun je rechtstreeks sturen naar Schaekel via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan ' Monuta CIO'. De volledige vacaturetekst is ook te vinden op de website van Schaekel en Partners.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot via pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl.

Sollicitatie en procedure
Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan ziet Schaekel jouw reactie tegemoet. Op basis van een CV selectie nodigen zij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek. De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan Monuta. De eerste gespreksronde vindt plaats in februari 2024 bij Monuta in Apeldoorn.

Hieronder tref je de volledige vacaturetekst aan:

Voor Monuta zijn wij op zoek naar een Chief Information Officer (CIO) Fulltime / Apeldoorn

Over Monuta
Bij het lezen van de naam Monuta, denk je waarschijnlijk aan uitvaartzorg én uitvaartverzekeringen. En dat klopt, dat is wat zij doet: samen met de nabestaanden geeft Monuta vorm aan een bijzonder afscheid dat past bij de overledene. Om dat te kunnen doen, loopt zij voorop in innovatieve marketing en investeert ze voortdurend in het opleiden van haar medewerkers. Monuta past bewust haar organisatie aan om mee te gaan met veranderende klantwensen en marktomstandigheden. Een dynamisch bedrijf dus, dat met ruim 700 medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners 24/7 haar klanten bedient vanuit de meer dan 80 vestigingen verspreid over het land (uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren). Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. Lees hier meer over Monuta.

Bij Monuta is de positie van CIO vacant.

Wat verwacht Monuta van de CIO?
De afgelopen jaren is een transformatie naar een IT regieorganisatie in gang gezet. Als CIO ben je verantwoordelijk voor de verdere implementatie/uitvoering van deze IT strategie, en heb je een scherp oog voor toekomstige relevante IT ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor Monuta als organisatie. Je bent het boegbeeld en dé leider. Hierin zoek je de samenwerking binnen de verschillende organisatieonderdelen (Holding, Uitvaart en Verzekeringen) om zo voldoende afstemming en alignment te creëren. Het aanbrengen en behouden van focus en keuzes durven maken, is in deze rol essentieel. Evenals het meekrijgen en motiveren van mensen in de organisatie. Dat geldt zowel voor het eigen IT team als de business stakeholders in de bredere Monuta organisatie. Dit vraagt om een heldere, duidelijke communicatie en voldoende aandacht voor het ontwikkelen en faciliteren van de medewerkers en relaties. In je rol als CIO ben je een verbinder en tegelijkertijd resultaatgericht. Naast strategisch denken kun je ook pragmatisch implementeren. Je hebt een visie, en kan de vertaalslag maken vanuit de strategie naar de operatie.

De IT strategie kenmerkt zich door regievoering boven uitvoering en de maximale inzet op bewezen marktstandaarden in de vorm van een select aantal SaaS-oplossingen en maatwerkoplossingen in het klant- en datadomein. Hiervoor zijn twee strategische outsourcingspartners geselecteerd.

Daarnaast is Operational Excellence van groot belang voor Monuta in het algemeen en Monuta Information Management & IT in het bijzonder, waarbij de systemen een randvoorwaardelijke rol spelen om tot geïntegreerde ketenprocessen te komen en deze met realtime digitalisering en StraightThroughProcessing tot op het niveau van de financiële administratie te ondersteunen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de CIO zijn:

 • Het verder vormgeven van de IT regieorganisatie in samenhang met de strategie van de holding, verzekerings- en de uitvaartorganisatie.
 • Het (verder) vormgeven (en laten beklijven) van de wijze van werken van de IT organisatie, zowel in houding en gedrag van medewerkers, als in processen, structuren en systeemondersteuning.
 • Stakeholdermanagement: een continue verbindende rol tussen business en IT.
 • Het leiding geven aan het IT team.
 • Leveranciersmanagement.

De CIO is beoogd leidinggevende van twee gelijkwaardige afdelingen, namelijk Information Management en IT die respectievelijk staan voor 'demand' en 'supply' (afhankelijk van de uitkomst van een nog te doorlopen OR-adviesaanvraag). De afdeling Information Management moet nog ingevuld worden met teams of functionarissen die grotendeels al in de organisatie aanwezig zijn. De omvang van de gezamenlijke teams zal naar schatting liggen rond de 25 fte's en met circa 5 direct reports.

Wat is de plaats in de organisatie?
Als CIO rapporteer je aan de directievoorzitter van Monuta, Quinten Fraai, en geef je leiding aan het IT team. Je werkt intensief samen met de business, zijnde alle Monuta bedrijfsonderdelen te weten de Holding, Uitvaart en Verzekeringen. Je staat in nauw contact met de directieleden. Daarnaast ben je als CIO lid van de Stuurgroep die is opgericht n.a.v. het vernieuwen van het polis-administratiesysteem.

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je bent een ervaren IT manager die met meer dan voldoende technische bagage en daardoor diep begrip van de materie, ook kan abstraheren en op strategisch niveau keuzes kan verduidelijken voor de organisatie.
 • Je bent een verandermanager die in staat is implicaties van IT keuzes uit te leggen aan de business en die de business leiders mee kan krijgen in een nieuwe manier van werken. Je betrekt de business en andere stakeholders in toekomstige, relevante ontwikkelingen op IT gebied.
 • Je hebt sterke affiniteit met regievoering vanuit (architectuur en service management) kaders, outsourcing (opbouwen strategische partnerships), Cloud, SaaS.
 • Je hebt ervaring met legacy-systemen (in het bijzonder verzekeringssystemen), maar zonder in de technische uitvoering en inrichting te verzanden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de implementatie van IT Risk & Compliancy in de financiële dienstverlening met speciale aandacht voor ISAE 3402, de IT controls uit de DNB GP InformatieBeveiliging en voor 2024 ook de DORA.
 • Je bent een verbeteraar die structuur kan geven aan processen. Lean kent voor jou geen geheimen.
 • Je stijl van leidinggeven is coachend en inspirerend. Je draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling en groei van de medewerkers.
 • Je bent resultaatgericht en voelt je medeverantwoordelijk voor het resultaat van Monuta.
 • Je weet je feilloos door de verschillende lagen van Monuta te bewegen.
 • In de kernwaarden van Monuta herken je jezelf: daadkrachtig, oprecht en empathisch. Vertaald in kerncompetenties: resultaatgericht, verantwoordelijkheid en klantgericht.

Daarnaast is persoonlijkheid essentieel voor het succesvol zijn in deze positie.

 • Energiek, flexibel, positief, initiatiefrijk, laat zich niet snel uit het veld slaan.
 • Een verbindende en enthousiasmerende persoonlijkheid waar collega's graag een stapje extra voor zetten.
 • Iemand die verbindt, bruggen bouwt en toegankelijk is, een boegbeeld, is zichtbaar in de organisatie.
 • Draagt graag visie uit en laat ego thuis.
 • Hard, zakelijk en procesmatig op de inhoud, verbindend naar de mens.
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden, open en nieuwsgierige houding.
 • Vastberaden, kan met weerstand omgaan.
 • Besluitvaardig, weet focus aan te brengen en koers te houden.
 • Abstractievermogen.
 • Is duidelijk, geeft vertrouwen.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?
HR visie: Monuta vindt het belangrijk dat iedereen die bij Monuta werkt zich gerespecteerd voelt. Dat iedereen zichzelf kan zijn en zich gehoord en gezien voelt. Dat iedereen zich op zijn plek voelt bij Monuta. En dat iedereen méédoet. Monuta is een doorstroom- en ontwikkelorganisatie waar mensen duurzaam inzetbaar zijn en zich naar hun volle potentieel ontwikkelen, zowel op het persoonlijk vlak, als in de kennis van het vak. Waar talent tot ontwikkeling kan komen, binnen of buiten de organisatie. Waar collega's met plezier samenwerken om doelen te bereiken die bijdragen aan Monuta's missie: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Een organisatie waar mensen trots over vertellen.

Maatschappelijke relevantie: Leidend bij alle activiteiten is de missie van Monuta: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Het besef dat er maar één kans is om een afscheid goed te laten verlopen, staat op de eerste plaats, alle operationele uitdagingen die daaruit voortkomen in deze 24/7 branche, horen daarbij. Kortom: Betekenisvol werk met impact bij een bijzondere werkgever.

IT Management: De transformatie naar een IT regieorganisatie is nagenoeg voltooid. Vanuit deze basis kan met het team worden gebouwd en kan verdere professionalisering en digitalisering plaatsvinden.
Ondernemerschap: De uitvaart- en verzekeringssector zullen de komende jaren ingrijpend wijzigen, mede ingegeven door de steeds sterker wordende rol van het IT domein. Dit vereist snelheid, kort op de bal acteren en scherpte. Denken vanuit het perspectief van een ondernemer is de enige constante variabele in het geheel.

Arbeidsvoorwaarden
Hoewel Monuta vooral bekend is als een menselijke uitvaartonderneming en -verzekeraar, is zij natuurlijk ook werkgever. Als werkgever heeft zij haar mensen veel te bieden. Zo zijn er prima arbeidsvoorwaarden inclusief een moderne pensioenregeling en stimuleert zij opleiding en ontwikkeling. Een bijzondere werkgever waarbij je ongeacht je functie, op jouw manier bijdraagt aan bijzondere, betekenisvolle dienstverlening.

Monuta wil een afspiegeling zijn van de samenleving, binnen alle lagen van de organisatie. Zij vindt het belangrijk dat iedereen die bij Monuta werkt, zich thuis voelt, zich herkend en gerespecteerd voelt. In de werving en selectie kijkt zij of iemands persoonlijkheid en kwaliteiten matchen met de vereisten voor de functie. Monuta nodigt iedereen die interesse heeft in deze positie, van harte uit om te solliciteren, ongeacht wat je gender, seksuele geaardheid, religie, arbeidsbeperking of culture achtergrond is.

Bij deze positie hoort een marktconforme beloning die in lijn ligt met de verantwoordelijkheden. Monuta biedt een vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand en een moderne pensioenregeling. Evenals een smartphone, laptop en leaseauto. Daarnaast zijn er volop studie- en ontwikkelmogelijkheden. Voor deze positie geldt vast dienstverband.

Sollicitatie en procedure
Heeft deze vacature je interesse gewekt en voldoe je aan de gestelde kwalificaties, dan zien wij je reactie tegemoet. Wij ontvangen graag je CV met daarin opgenomen je motivatie voor deze rol, via dit formulier. In het veld Opmerkingen geef je aan 'Monuta CIO'.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten dragen wij voor aan Monuta. Zij kiest met welke kandidaten zij een selectiegesprek wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden in februari 2024 plaats bij Monuta in Apeldoorn.
 • De procedure verloopt als volgt. De eerste ronde bestaat uit twee gesprekken met de leden van het directieteam en de manager HRM. De tweede ronde bestaat uit een presentatie aan een vertegenwoordiging van het IT team en een gesprek met de directievoorzitter en de manager HRM over de resultaten van de drijfverenanalyse. Monuta wil de procedure voor 1 maart 2024 afronden.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot via pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl.

Daar waar in dit functieprofiel sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen.

Afdeling
ICT CIO Office
Standplaats
Apeldoorn
Niveau
HBO
Aantal uren
Fulltime