Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header man belt Monuta

Veelgestelde vragen
over uw verzekering

Bereken jouw premie

Vul je geboortedatum in en bereken jouw premie. Heb je al een verzekering bij Monuta? Ga naar Mijn Monuta en verzeker je kind of partner mee. 

Belastingaangifte

FAQ verzekeringen / Belastingaangifte

Welke verzekeringen moet ik opgeven bij de Belastingdienst?

Alle verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Zowel een uitvaartverzekering in natura als een geldverzekering is afkoopbaar. Als bij de belastingaangifte de waarde van de afkoopsom van de verzekering hoger is dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024), dan moet u het hele bedrag opgeven bij de Belastingdienst. Is het bedrag lager dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024), dan valt dit onder de vrijstelling en hoeft u dit niet op te geven bij uw  aangifte. Het gaat hierbij dus niet om de verzekerde waarde, maar de daadwerkelijke (afkoop)waarde van de verzekering.

Lees meer over uw uitvaartverzekering en de belastingaangifte

Waar kan ik de waarde van mijn verzekering opvragen?

De afkoopwaarde van uw verzekering staat vermeld op uw polis. In Mijn Monuta kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account

Waarom informeert Monuta mij niet zelf over de afkoopwaarde van mijn verzekering?

Verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit geldt niet voor alle verzekeringen. De meeste uitvaartverzekeringen hebben een (afkoop)waarde die lager is dan het vrijgestelde bedrag van € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024). Daarom informeert Monuta haar verzekerden niet proactief.

Algemeen

FAQ verzekeringen / Algemeen

Waar kan ik de voorwaarden van mijn polis vinden?

In uw Mijn Monuta-account vindt u uw polis en de bijbehorende polisvoorwaarden van uw uitvaartverzekering. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

Hoe weet ik of ik voldoende verzekerd ben?

Uw uitvaart is persoonlijk en daarom verschillen de kosten ook per persoon. Met de uitvaartkostenmeter berekent u eenvoudig de kosten van een uitvaart naar uw wensen. Leg deze uitkomst naast uw polis en bekijk of u voldoende verzekerd bent. 

Wilt u liever persoonlijk advies? Ga dan naar uw eigen verzekeringsadviseur. Zoek hier de verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Ik wil mijn partner graag meeverzekeren op mijn polis, hoe doe ik dat?

U kunt uw partner eenvoudig meeverzekeren op uw polis in Mijn Monuta. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd als u ze bijschrijft op uw verzekering. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, hoe kan ik dit doorgeven?

Als u met uw (ex-)partner op één polis staat, kunnen wij de polis splitsen. Wij hebben hiervoor een ingevuld overdrachtsformulier nodig. Lees meer over het overdragen van een verzekering.

Hoe kan ik mijn verzekering overdragen, iemand machtigen of mijn begunstigde wijzigen?

U kun dit doen door een van onderstaande formulieren in te vullen en ondertekend te retourneren naar bijlage@monuta.nl.

Machtigingsformulier

Overdrachtsformulier

Formulier wijzigen begunstigde

Ben ik verplicht om een begunstigde aan te wijzen?

Als u een Uitvaart Geld-verzekering heeft is het belangrijk om te weten wie uw begunstigde is. De begunstigde is de persoon die na het overlijden beschikking krijgt over het verzekerde bedrag. Hiermee kan deze persoon de uitvaart regelen.

Als u zelf geen persoon als begunstigde heeft aangewezen, dan geldt de wettelijke begunstiging. Dit is eerst de weduwe of weduwnaar. Er ontstaat vaak een probleem als de verzekerde overlijdt en de partner al eerder is overleden. U kunt deze situatie voorkomen door de begunstiging aan ons door te geven.  Een andere begunstigde kan bijvoorbeeld een familielid of vriend of vriendin zijn. U kunt maximaal vier personen aangeven die als begunstigde op de polis moeten worden geplaatst.

Wilt u de begunstigde van uw verzekering wijzigen? Download het begunstigingsformulier en stuur deze ingevuld en ondertekend retour per e-mail

Ben ik verplicht mijn uitvaart door Monuta te laten verzorgen?

Nee, dit bent u niet verplicht, maar het is wel aan te bevelen. Afhankelijk van uw verzekering, zijn er grote financiële voordelen als u de uitvaart door Monuta laat verzorgen. Bij een kapitaalverzekering keren wij een bedrag uit aan uw nabestaanden. Zij zijn vervolgens vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger. Als Monuta de uitvaart verzorgt, krijgt u korting op de uitvaart. 

Bij een verzekering met een dienstenpakket (natura verzekering) verzorgt Monuta de uitvaart. Als uw nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartverzorger, heeft dat gevolgen voor de uitkering van uw verzekering. Lees hierover meer op www.monuta.nl/voorwaarden.

Heeft Monuta verzekeringen overgenomen van andere verzekeraars of uitvaartverenigingen?

Monuta heeft een aantal uitvaartverzekeringen overgenomen van andere verzekeraars en uitvaartverenigingen. Welke dit zijn vindt u, op alfabetische volgorde, in onderstaande lijst:

 • Anova/Zao
 • Apeldoorn begrafenis fonds
 • De Losserhof
 • DEESTW
 • Dieren
 • EBO
 • Edam-Volendam
 • Eijgelshoven (Nuth)
 • Helpt Elkander
 • Kloppersingel
 • Nationaal Uitvaart Fonds
 • NAVO 
 • Roswinkel
 • Steun Elkaar
 • Uitvaartvereniging Deventer
 • Universele
 • Zutphen
 • Zwolsche

Heeft u in het verleden bij één van deze verzekeraars of uitvaartverenigingen een uitvaartverzekering afgesloten en wilt u weten hoe u verzekerd bent? In uw Mijn Monuta-account kunt u uw polis inzien, met daarbij de polisvoorwaarden die voor uw uitvaartverzekering van toepassing zijn. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account

Afsluiten

FAQ verzekeringen / Afsluiten

Welke uitvaartverzekering bij mij past?

Met de uitvaartkostenmeter berekent u eenvoudig de kosten van uw uitvaart naar uw wensen. Aan de hand van deze uitkomst kunt u de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen.

Wanneer u voor een uitvaartverzekering van Monuta kiest, bestaat de verzekering uit twee delen: de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger en een vrij te besteden bedrag. Een Monuta uitvaartverzorger staat voor uw nabestaanden klaar als u komt te overlijden. Deze zorgt ervoor dat alles rondom de uitvaart geregeld wordt. Het vrij te besteden bedrag kunnen uw nabestaanden gebruiken om de wensen van de uitvaart mogelijk te maken.

Lees meer over de uitvaartverzekering van Monuta

Wat zijn distributiekosten?

Als u een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u per verzekerde een bedrag aan distributiekosten. Dit bedrag wordt verdeeld over de looptijd van de premiebetaling. Distributiekosten zijn kosten voor personeel en automatisering. Met dit bedrag zorgen wij er onder andere voor dat uw polis wordt opgemaakt en dat u deze op tijd ontvangt. Wij noemen de premie altijd inclusief distributiekosten. In het dienstverleningsdocument vindt u meer informatie, onder andere over de hoogte van het bedrag dat wij aan distributiekosten berekenen.

Is er een minimumleeftijd en een maximumleeftijd voor een uitvaartverzekering?

De minimale leeftijd om een verzekering af te sluiten is 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis worden meeverzekerd op de polis van hun ouders. 

U kunt een verzekering afsluiten tot 75 jaar. Maar ook als u ouder bent, kunt u bij ons terecht voor het financieel regelen van uw uitvaart. U kunt namelijk met het Monuta Uitvaartfonds een bedrag opbouwen voor uw uitvaart. Het Monuta Uitvaartfonds is een product van Monuta Voorzieningsfonds N.V.

Heb ik nog bedenktijd als ik net een verzekering bij jullie heb afgesloten?

Na het afsluiten van uw nieuwe verzekering heeft u, na ontvangst van uw nieuwe polis, 30 dagen bedenktijd. Wanneer u akkoord gaat met u nieuwe verzekering hoeft u niets te doen. Wanneer u afziet van de aangevraagde polis, dan kunt u deze binnen 30 dagen retour sturen naar Monuta. Graag horen wij dan ook van u wat de reden is van de annulering.

Wat houdt medische acceptatie in?

Met onze uitvaartverzekeringen proberen wij iedereen een mogelijkheid te bieden om de kosten van een uitvaart straks te kunnen betalen. In veel gevallen kunnen we mensen hiermee een passende oplossing bieden. Helaas lukt dat in sommige gevallen niet.

Bij het afsluiten van een verzekering vragen we naar uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit. Uit uw antwoorden kan dan blijken dat er sprake is of is geweest van een ziekte, aandoening of klachten waardoor het risico op vervroegd overlijden groter is. 

U vult online de antwoorden op de gezondheidsvragen in. Wij hebben de vragenlijst volledig gedigitaliseerd, waardoor het u slechts enkele minuten kost om de vragen te beantwoorden. Hierna leest u direct of we u kunnen verzekeren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het heel vervelend is als wij beslissen dat er voor u een hogere premie geldt of dat we geen uitvaartverzekering afsluiten.  

Wij begrijpen dat dit vragen op kan roepen. Wilt u meer weten over het proces van de medische acceptatie? Kijk dan op de website van het Verbond van Verzekeraars. Omdat elke situatie persoonlijk is, kunt u het beste contact met ons opnemen als u vragen heeft. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92.

U bent wettelijk verplicht de gezondheidsvragen naar waarheid in te vullen. Als u vragen onjuist beantwoord of gegevens verzwijgt, dan is het mogelijk dat wij bij uw overlijden niet of minder uitkeren. 

Hoe wordt er om gegaan met mijn medische gegevens als ik een verzekering aanvraag?

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering stellen wij u vragen over uw gezondheid. De medische gegevens die u aan ons verstrekt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw medische beoordeling hebben een geheimhoudingsplicht. Uw antwoorden worden in een apart systeem bewaard, waardoor alleen medewerkers met medische bevoegdheden deze kunnen inzien. Wanneer wij uw antwoorden niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd.

Zijn er alternatieven wanneer ik medisch gezien geen uitvaartverzekering kan aanvragen?

Met onze uitvaartverzekeringen proberen wij iedereen een mogelijkheid te bieden om de kosten van een uitvaart straks te kunnen betalen. In veel gevallen kunnen we mensen hiermee een passende oplossing bieden. Helaas lukt dat in sommige gevallen niet.

Om u toch van dienst te zijn, kunt u in alle gevallen gebruik maken van het Monuta Uitvaartfonds. Hiermee bouwt u een geldbedrag op waarmee uw nabestaanden straks de kosten van uw uitvaart kunnen betalen. U ontvangt een vaste rente over uw storting(en). 

Is de uitvaartverzekering ook geschikt voor een uitvaart in het buitenland?

Ja, wanneer u wilt dat de uitvaart in het buitenland plaatsvindt, dan kunt u kiezen voor de Monuta Uitvaartverzekering natura. Uw nabestaanden krijgen dan een geldbedrag op basis van declaraties uitgekeerd, waarmee zij de kosten van de uitvaart kunnen betalen. De volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger kunnen uw nabestaanden gebruiken voor alle verplichte diensten die de uitvaartverzorger in Nederland moet uitvoeren. 

De eisen die gelden bij een uitvaart in het buitenland verschillen per land. Afhankelijk van het vervoer is een transportkist noodzakelijk en zijn er extra documenten nodig die gelegaliseerd moeten worden. Daarnaast verschillen ook de kosten van repatriëring naar het buitenland per land. Dit heeft invloed op het bedrag dat overblijft voor de uitvaart. Het overbrengen van een overledene naar België kost gemiddeld zo’n € 1.700 euro. Maar een repatriëring naar Brazilië kan oplopen tot zo’n € 12.000 euro. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van de verzekering. Op onze pagina over repatriëring leest u meer over een uitvaart in het buitenland. 

Ben ik direct verzekerd?

Wanneer u de uitvaartverzekering heeft aangevraagd, bent u direct vanaf ingangsdatum en de eerste premiebetaling verzekerd. Als u de verzekering online afsluit, dan gaat de verzekering zo snel mogelijk in. Wilt u liever een ingangsdatum die verder in de toekomst ligt? Neem dan telefonisch contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Premie

FAQ verzekeringen / Premie

Hoe lang moet ik premie betalen?

Wanneer u nu een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u premie tot aan het overlijden van de verzekerde(n). Uiteraard bent u dan ook levenslang verzekerd.

Heeft u al een uitvaartverzekering van Monuta en wilt u weten wat de einddatum van uw premiebetaling is? Deze staat vermeld in uw polis. In Mijn Monuta kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

Wat zijn de mogelijkheden voor het betalen van mijn premie?

Vraagt u een nieuwe uitvaartverzekering aan? Uw premie wordt maandelijks geïncasseerd. Het is niet mogelijk uw premie contant te betalen.

Heeft u al een uitvaartverzekering bij Monuta en wilt u uw premie via automatische incasso gaan betalen? Geef dit dan aan ons door via Mijn Monuta.

Heeft u andere vragen over uw premiebetaling of het wijzigen van uw betalingswijze? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87
Onze BIC code is: RABONL2U

Wat gebeurt er als ik (tijdelijk) mijn premie niet kan betalen?

Heeft u problemen met het betalen van uw premie of heeft u een betaalachterstand? Neem dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur.

Wanneer u de premie van uw verzekering niet betaalt of mist, ontvangt u drie herinneringen. U kunt de gemiste premiebetaling dan alsnog voldoen. Als u ook na de derde en laatste herinnering de premie niet betaalt, beëindigen wij uw verzekering. Dat betekent dat u, en eventueel medeverzekerden op uw polis, niet meer verzekerd zijn voor de kosten van een uitvaart. Om te voorkomen dat u of uw nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan, is het belangrijk dat u uw premie op tijd betaalt. 

Heeft u vragen over uw premie of premiebetaling? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur.

Heeft u financiële zorgen? Dan wijzen we u daarnaast graag op de website www.geldfit.nl. Met een anonieme test op hun website geven zij u graag tips advies over uw persoonlijke situatie.

Waar kan ik een vraag stellen over premiebetaling?

Voor vragen over uw premiebetaling kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87.
Onze BIC code is: RABONL2U

Betaal ik elke maand dezelfde premie?

Gedurende een kalenderjaar betaalt u periodiek dezelfde premie. Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Bij de berekening van de nieuwe premie op basis van de renteontwikkeling, houden we ook rekening met ontwikkelingen in sterfte en kosten. Als wij u de nieuwe premie doorgeven, leggen we ook uit waarom deze is gewijzigd.
Daarnaast wordt u premie elk jaar geïndexeerd. Lees meer over indexering.  

Wat is het IBAN rekeningnummer van Monuta?

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87

Onze BIC code is: RABONL2U

Financieel

FAQ verzekeringen / Financieel

Wie betaalt de kosten van een uitvaart?

De kosten van de uitvaart zijn in eerste instantie voor rekening van de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart. Hij of zij kan de kosten verhalen uit de nalatenschap. Dan komen ze voor rekening van de erfgenamen. In een testament of door de wet is vastgesteld wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamenten Register staan alle namen van mensen die een testament hebben.

Hoe verloopt de afhandeling van de uitkering?

Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartverzorger of er een uitvaartverzekering is. Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Lees hier op welke manier de uitkering van een uitvaartverzekering bij Monuta is geregeld. Wanneer Monuta de uitvaart mag verzorgen, hoeft u geen papieren op te sturen om recht te hebben op de uitkering. Dit regelt de Monuta uitvaartverzorger voor u.

Wat zijn de kosten van een begrafenis of crematie?

De kosten van uw uitvaart hangen sterk af van uw uitvaartwensen. Over het algemeen is cremeren goedkoper dan begraven. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen per gemeente. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Wat kost een uitvaart?

Het is erg moeilijk om deze precies vraag te beantwoorden, maar vaak kost een gemiddelde uitvaart in Nederland tussen €7.000 en €11.500. De daadwerkelijke kosten van een uitvaart hangen namelijk sterk af van de uitvoering van de uitvaart. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen nog wat aan na de plechtigheid? Deze en veel andere vragen bepalen de kosten. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente.

Wilt u weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn? Met de uitvaartkostenmeter maakt u hier eenvoudig een berekening van. Meer informatie over onze verzekeringen vindt u hier

Wat gebeurt er als er na de uitvaart een bedrag overblijft na uitkering van de verzekering?

De kosten voor de uitvaart worden betaald vanuit uw uitvaartverzekering op basis van declaraties. Dat houdt in dat wij bedragen uitkeren na ontvangst van de facturen. Als er na de uitvaart geld uit de verzekering overblijft, blijft dit voor uw nabestaanden bij Monuta staan. Dit bedrag kunnen nabestaanden uitsluitend gebruiken voor overige uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud of een assierraad. Deze uitvaartkosten worden ook op basis van facturen uitgekeerd totdat het bedrag van de verzekering volledig is besteed.

Een geldverzekering keert na het overlijden van de verzekerde het gehele verzekerde bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde kan zelf bepalen wat er met dit geld gebeurt. Hiermee worden vaak de kosten van de uitvaart betaald, maar dat hoeft niet. Wie de begunstigde is, staat vermeld op de polis.

Zijn crematiekosten en de kosten voor asbestemming ook onderdeel van het dienstenpakket van Monuta?

Nee, deze kosten zijn niet meeverzekerd in het dienstenpakket. Er zijn veel mogelijkheden voor asbestemming, waardoor de kosten niet van tevoren duidelijk zijn. Het vrij te besteden bedrag kan door uw nabestaanden gebruikt worden voor deze kosten.

Kan ik bij wijze van spreken ook in Groningen begraven worden als ik in Limburg woon?

Ja dat kan. U kunt begraven of gecremeerd worden waar u wilt en waar het mogelijk is om begraven of gecremeerd te worden. 

Kinderen

FAQ verzekeringen / Kinderen

Kan ik mijn kind gratis verzekeren?

U kunt bij Monuta een uitvaartverzekering afsluiten vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar kunt u gratis meeverzekeren op uw eigen polis via Mijn Monuta. Het is helaas niet mogelijk om een uitvaartverzekering alleen voor uw kind onder de 18 jaar af te sluiten.

Kan ik mijn stiefkinderen ook gratis (mee)verzekeren?

Ja, u kunt uw stiefkinderen ook gratis tot hun 18e verjaardag meeverzekeren voor hetzelfde bedrag als de best verzekerde ouder op de polis. U kunt de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via Mijn Monuta.

Hoe kan ik mijn kind(eren) gratis meeverzekeren?

U kunt uw kind gratis laten meeverzekeren op uw eigen polis. Dit kunt u eenvoudig zelf doen via Mijn Monuta

Wij verwachten een kindje, is mijn kindje automatisch meeverzekerd?

Uw ongeboren kindje is automatisch meeverzekerd op uw polis. Vanaf de 20e week van de zwangerschap tot 1 maand na de geboorte is uw kindje in de meeste gevallen* verzekerd voor het gelijke bedrag of pakket waar u voor verzekerd bent. Vóór de 20e week van de zwangerschap stellen wij een vastgesteld pakket van diensten beschikbaar. Dit geldt alleen als er op uw polis geen achterstand is van premiebetaling en als uw polissen minimaal drie maanden lopen.

Na de geboorte kunt u de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via Mijn Monuta. Uw kind is dan tot 18 jaar gratis meeverzekerd. 
* Er kunnen afwijkende voorwaarden zijn op uw polis. Wilt u weten welke dekking geldt voor uw kindje, neem dan contact met ons op, wij informeren u graag.

Kan ik een uitvaartverzekering als gezin afsluiten?

Ja, het is bij Monuta mogelijk om één uitvaartverzekering voor het hele gezin af te sluiten. U kunt een uitvaartverzekering voor uzelf en uw eventuele partner afsluiten, waarbij de kinderen gratis kunnen worden meeverzekerd. Kinderen zijn tot 18 jaar voor hetzelfde bedrag meeverzekerd als de best verzekerde ouder op de polis. 

Kan ik mijn adoptiekinderen en pleegkinderen ook (mee)verzekeren?

Ja, u kunt uw adoptiekinderen of pleegkinderen ook gratis tot hun 18e verjaardag meeverzekeren voor hetzelfde bedrag als de best verzekerde ouder op de polis. U kunt de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via Mijn Monuta.

Opzeggen

FAQ verzekeringen / Opzeggen

Wat is afkopen?

Afkoop wil zeggen dat u de verzekering opzegt en de opgebouwde waarde van de verzekering laat uitbetalen. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet een optelling van al uw premies. Houdt u er wel rekening mee dat u na afkoop niet meer bent verzekerd. Uw nabestaanden krijgen dus geen geld meer uitgekeerd en hebben geen recht meer op de diensten en producten van de verzekering. 

Bij het afkopen van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit bedrag bestaat uit kosten die wij hebben gemaakt om uw verzekering mogelijk te maken en administratiekosten. Dit bedrag indexeren we jaarlijks.

Wat is premievrij maken?

Bij premievrijmaking stopt u met premie betalen. Daarmee wijzigt de uitkering bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden de opgebouwde waarde tot het moment dat de premie is stopgezet uitgekeerd. De opgebouwde waarde is geen optelling van al uw premies. Uw nabestaanden hebben geen recht meer op de producten en diensten van de verzekering. Dit betekent dat er bij uw overlijden minder geld beschikbaar is voor de uitvaart dan bij het afsluiten van de verzekering de bedoeling was. 

Voor polissen afgesloten na 20 december 2018 geldt dat premievrij maken alleen kan als de opgebouwde waarde minstens € 1.500 is. Bij polissen die eerder zijn afgesloten, geldt een minimale opgebouwde waarde van € 45. Bij een lagere waarde kunt u de verzekering alleen afkopen. Deze regels gelden ook wanneer de verzekering wordt beëindigd door wanbetaling.  

Bij het premievrij maken van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024  in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit tarief is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij premievrijmaking en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Daarnaast wordt er direct en eenmalig voor de te verwachten periode dat de polis nog premievrij doorloopt 0,2% van het premievrije bedrag in mindering gebracht voor het beheren van uw polis. 

Waarom verschillen de afkoopwaarde en de premievrije waarde van elkaar?

Wanneer u de verzekering wilt stopzetten, kijken wij wat de waarde van uw verzekering op dat moment is. Wilt u niet langer verzekerd zijn, dan bepalen wij de afkoopwaarde volgens de actuariële methode van Monuta en houden daarbij kosten in. U ontvangt het afkoopbedrag op uw rekening. Daarna bent u niet meer verzekerd en wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

Wanneer u wel verzekerd wilt blijven, maar geen premie meer wilt betalen, bepalen wij de premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering. Bij overlijden is de premievrije waarde beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. De premievrije waarde is lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag, omdat u stopt met premie betalen.

De premievrije waarde is bijna altijd hoger dan de afkoopwaarde
Dit komt doordat de waarde van uw verzekering bij ons gereserveerd blijft. Voor het vaststellen van de premievrije waarde gaan we uit van de waarde van uw verzekering op het moment van premievrij maken en de nog te verwachten looptijd tot het overlijden. Gedurende die tijd zijn wij in staat om het bedrag te laten groeien naar de door ons afgegeven premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering.

Het verschil tussen beide waardes heeft dus te maken met het moment waarop het bedrag wordt uitgekeerd. Bij afkopen is dit meteen en bij premievrij maken is het bedrag in de toekomst beschikbaar voor de kosten van uw uitvaart.

Geldt er een minimum waarde voordat ik mijn verzekering premievrij kan maken?

Om een verzekering premievrij te kunnen maken moet uw verzekering een minimale waarde hebben opgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u de hoogte van de minimale waarde. Voor verzekeringen die na 20 december 2018 zijn afgesloten geldt dat de premievrije waarde, na aftrek van de kosten, hoger moet zijn dan € 1.500. Als de waarde lager is, heeft u twee opties:

 1. Uw verzekering door laten lopen.
 2. Uw verzekering afkopen.

Wanneer wij wegens wanbetaling een verzekering moeten stoppen, dan mag u er ook voor kiezen om de verzekering premievrij te maken. Hiervoor geldt ook een minimale premievrije waarde van € 1.500.

Waar vind ik de formulieren om mijn polis af te kopen of premievrij te maken?

U kunt de formulieren om uw verzekering af te kopen of premievrij te maken op deze pagina downloaden. 

Indexering

FAQ verzekeringen / Indexering

Wat betekent indexering?

Als u een verzekering in diensten van Monuta heeft, betekent dit dat de verzekering waardevast is. Bij overlijden van de verzekerde worden de verzekerde diensten volledig uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. Bij indexering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we algemene prijsschommelingen op het gebied van de uitvaartzorg op. Uw premie kan door de indexering jaarlijks stijgen  per 1 januari.

Heeft u een kapitaalverzekering, dan betekent indexering dat Monuta jaarlijks kijkt naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aanpast. Met deze aanpassing zorgen wij dat u ook in de toekomst goed bent verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van uw uitvaart, is afhankelijk van uw uitvaartwensen. De aanpassing van het verzekerde bedrag betekent dat uw premie jaarlijks stijgt.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Wat betekent het als mijn verzekering waardevast is?

Waardevastheid bij een uitvaartverzekering in diensten, betekent dat de diensten waarvoor u bent verzekerd bij overlijden volledig worden uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. De waardevastheid is gegarandeerd door de zogenaamde indexeringsclausule. Maar op bepaalde onderdelen heeft Monuta geen invloed. Hieronder vallen bijvoorbeeld graf- en crematiekosten. Gemeenten en andere beheerders bepalen deze kosten jaarlijks. Daarom kunnen de tarieven per woonplaats verschillen. De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente. U kunt een indicatie van de grafkosten in uw gemeente vinden in de grafkostenmeter.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Hoe wordt ieder jaar het indexeringspercentage bepaald?

Bij het vaststellen van het indexeringspercentage wordt rekening gehouden met de huidige prijsschommelingen. Naast de inflatie heeft Monuta te maken met loonstijgingen conform de verschillende cao’s. Ook stijgende prijzen bij leveranciers en inkoop van materialen spelen een rol.

Op basis van deze factoren kan nauwkeurig een percentage worden vastgesteld waarmee de waarde van uw verzekering moet worden aangepast om de dekking te kunnen garanderen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de stijging van kosten waarop Monuta zelf geen invloed kan uitoefenen (grafrechten, gemeentelijke kosten en dergelijke). De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente.

Niet alle verzekeringen die ooit zijn afgesloten indexeren. Wilt u weten of uw verzekering indexeert? Log dan in via Mijn Monuta

Ik heb onlangs een wijziging doorgegeven. Deze vind ik echter niet terug op het verzekeringsoverzicht. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat de verwerking van de wijziging en het aanmaken van de brief, mail of pagina elkaar hebben gekruist. Wilt u weten of uw wijziging inmiddels is doorgevoerd? Log dan in via Mijn Monuta of bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Ik mis een aantal polissen op het verzekeringsoverzicht. Klopt dit?

Mist u één of meerdere polissen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Staan alle kinderen vermeld op het verzekeringsoverzicht?

Alle kinderen die zijn meeverzekerd op de verzekering van één van de ouders staan vermeld op het overzicht. Kinderen zijn tot 16 jaar of tot 18 jaar meeverzekerd. Welke leeftijdsgrens en welke dekking geldt voor uw kinderen kunt u terugvinden op uw polis en in de bijbehorende voorwaarden. U kunt deze gegevens ook direct digitaal inzien viaMijn Monuta.

Mist u één of meerdere kinderen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. 

Kan ik ook een verzekering zonder indexering afsluiten?

De verzekeringen die u nu bij Monuta kunt afsluiten, hebben altijd een indexering omdat deze waardevast zijn. 

Heeft u al een Monuta uitvaartverzekering en wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Hoe wordt de premie wijziging door rente ontwikkeling bepaald?

Onderstaande informatie geldt voor de uitvaartverzekeringen onder de voorwaarden: MV20-200 en MV20-300.
Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. Elk jaar kijken wij naar de ontwikkeling van de marktrente. We maken gebruik van rentegegevens die te vinden zijn op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van de rentegegevens van DNB bekijken we of deze verschillen van de rentegegevens waarop wij de premie voor het laatst hebben berekend.  

We doen dit eens per jaar op basis van de rentegegevens van 31 juli. Wij berekenen dan of de premies nog voldoen voor de afgesloten verzekeringen. Als de rente hoger is dan bij de laatste premie-aanpassing was aangenomen gaat de premie omlaag en omgekeerd als de rente lager is gaat de premie omhoog. 

Keurmerk uitvaartzorg