De excellente Monuta franchiseformule

Monuta heeft een excellente, onderscheidende Franchiseformule in de uitvaartzorg ontwikkeld voor ondernemende dienstverleners. Het biedt een intensieve samenwerking tussen u en ons, waarbij u zich richt op de klant, de uitvaart en de lokale marktbewerking in uw gebied. Daarnaast voert Monuta de uitvaartadministratie en maakt u gebruik van de werkwijzen die wij met onze jarenlange ervaring hebben ontwikkeld. Tenslotte profiteert u van de sterke merknaam die Monuta heeft.

Enkele cijfers over Monuta:

 • Omzet 2011: uitvaart € 98.087.000,-

Dit is de omzet uit de door Monuta uitgevoerde uitvaarten voor onze opdrachtgevers.

 • Aantal uitvaarten 2011: 14.778

Monuta heeft in de periode 01 januari 2011 tot en met 31 december 2011 14.778 uitvaarten mogen uitvoeren voor haar klanten.

 • Marktaandeel 2011: 10,9%

Het marktaandeel van Monuta is 10,9% in 2011. Dit is berekend door het aantal sterftegevallen te delen op het aantal uitvaarten dat Monuta heeft mogen uitvoeren.

 • Verzekeringsportefeuille

Het totale aantal Monuta verzekerden (natura- en kapitaalverzekeringen) op 31 december 2011 is 1.197.000 die een totale waarde in geld vertegenwoordigen van : € 5.095.000.000,-.

 • Naamsbekendheid

De totale bekendheid van Monuta is ruim 80%.

 • Klanttevredenheidscore

Onze klanten zijn zeer tevreden over de geleverde kwaliteit in juli 2012 gaf 65,6% van de klanten ons een rapportcijfer 9 of hoger. 

 • Aanbevelingscore

In juli 2012 gaf 84,6% van onze klanten aan Monuta aan te bevelen bij anderen om de uitvaart te laten regelen.

Meer over de formule 

Monuta behoort tot de top drie uitvaartverzorgers in Nederland en wil dat blijven. Wij willen ons marktaandeel behouden en vergroten door de aandacht te richten op de uitvaartverzorger als spil van de organisatie. De franchisenemer vult die rol in en wordt daarin gefaciliteerd door onze lokale clusters en de centrale stafafdelingen.

De franchisenemer werkt nauw samen met het cluster van Monuta waarin hij een eigen regio bedient. Vanuit dit cluster worden regionaal de uitvaarten gecoördineerd en uitgevoerd. De franchisenemer heeft als Uitvaartverzorger drie aandachtsgebieden:

 • Regelend Uitvaartverzorger
 • Uitvoerend Uitvaartverzorger
 • Lokale marktbewerking

Monuta faciliteert als franchisegever, zodat de franchisenemer voor onze klanten kwalitatieve hoogwaardige uitvaarten kan regelen en uitvoeren. Monuta faciliteert in ieder geval de diensten op het gebied van:

 • Kwaliteit Uitvaartzorg:
 • Financieel & Administratie
 • Rapportage & Control
 • Marketing, Huisstijl & Communicatie
 • ICT
 • Opleidingen
 • Begeleiding & Coaching
 • Inkoop