Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Monuta helpt headerbeeld

Monuta
Helpt

Monuta heeft als missie ‘voor iedereen een afscheid met een goed gevoel’. Monuta Helpt sluit hierop aan door lokale initiatieven en projecten te steunen die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare. 

Projecten die een bijdrage krijgen van Monuta Helpt richten zich op ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Zo ondersteunen wij bij het opleiden van vrijwilligers van hospices en mantelzorgorganisatie en dragen we bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact. ‘Momenteel hebben wij een pauze ingelast voor financiële Monuta Helpt aanvragen. Vanaf januari 2024 laten wij u op deze plek weten vanaf wanneer u weer een beroep kunt doen op onze financiële steun’.

Waakmanden

In de afgelopen jaren kon men bij Monuta Helpt naast een financiële bijdrage ook een zogenaamde waakmand aanvragen. Een mand gevuld met allerlei voorwerpen die nabestaanden kunnen gebruiken voor henzelf of de stervende tijdens het waken. Het blijft beperkt mogelijk voor organisaties om de waakmand aan te vragen Vanaf maart 2023 heeft Monuta 50 waakmanden ter beschikking.

Monuta Helpt Ambassadeurs

Wilt u een waakmand aanvragen voor uw organisatie? U kunt uw aanvraag indienen samen met een ambassadeur van Monuta Helpt ( dit zijn medewerkers en franchisenemers van Monuta en samenwerkende assurantietussenpersonen). Neem hiervoor contact op met een Monuta-vestiging bij u in de buurt.  Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via het contactformulier

TroostTasjes
aanvragen

Eén van de projecten die Monuta Helpt ondersteunt zijn de TroostTasjes van deMoppies.com. Wanneer kinderen binnen een gezin te maken krijgen met ernstige ziekte van een (groot-) ouder kunnen zij wel wat extra steun en troost gebruiken. De TroostTasjes zijn een cadeau speciaal voor deze kinderen. Ze bevatten troostrijke producten in combinatie met informatie en praktische handvatten. Als zorgverlener kun je met deze TroostTasjes op eenvoudige wijze extra steun geven aan (ouders van) kinderen. Er zijn twee uitvoeringen, TroostTasje 'Palliatieve zorg' en TroostTasje 'Als papa of mama heel ziek is'. U kunt vrijblijvend het TroostTasje aanvragen via onderstaande link. 

Meer informatie TroostTasje

Afbeelding
Voorzitter Monuta Helpt Anita Witzier

Anita Witzier
Voorzitter Monuta Helpt

"Bestuurslid zijn van Monuta Helpt is niet alleen een dankbare functie, maar ook een heel leerzame. Door de aanvragen die wij via de Monuta Helpt-ambassadeurs vanuit het hele land binnen krijgen, krijgen we de mogelijkheid om een andere wereld te betreden. Een wereld die voor veel mensen onzichtbaar is, maar waarvoor het belangrijk is dat haar bestaan en behoeftes worden gezien en erkend. Wij kunnen daar als Monuta Helpt-bestuur een waardevolle bijdrage aan leveren."

Afbeelding
Quinten fraai portret

Quinten Fraai
Bestuurslid en CEO Monuta

“Mensen steunen op het moment dat ze dit het hardst nodig hebben, dat is onze missie. Het is het basisprincipe van Monuta, het zit in ons DNA. Met Monuta Helpt geven we invulling aan dit doel. Door donaties aan lokale initiatieven die erop gericht zijn om mensen emotioneel en praktisch te ondersteunen in de moeilijke periode kort voor én na het overlijden van een dierbare. Monuta Helpt levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het prachtige werk dat deze organisaties doen. En daar zijn we trots op.”

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Koos van Donselaar

Koos van Donselaar
Bestuurslid

“Het is telkens weer een feest om eens in de paar maanden samen met de andere bestuursleden alle aanvragen door te nemen. Ik ben met name getroffen door het feit dat er zoveel met grote zorg gekozen en goed gemotiveerde aanvragen bij zijn, waarin Monuta Helpt zich relatief kleinschalig en dus onderscheidend met deze ondersteuning kan bezighouden. Dat is het in optimale zin nastreven van de doelstelling van het fonds en dat geeft voldoening.”

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Jacqueline Bruil

Jacqueline Bruil
Bestuurslid

“Toen de gelegenheid zich voordeed om Dolf Wille op te mogen volgen als bestuurslid van Monuta Helpt heb ik daar geen moment over na hoeven te denken. Graag lever ik een bijdrage aan de doelstellingen van dit prachtige fonds. Dit fonds, dat ondersteuning biedt aan zo veel mensen op momenten dat het écht nodig is. Kennis nemen van zulke diverse initiatieven, die ieder op hun eigen wijze bijzonder zijn: hoe mooi is het om vanuit Monuta Helpt ook daadwerkelijk die maatschappelijke betrokkenheid te ondersteunen!"

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Alex van de Kamp

Alex van de Kamp
Bestuurslid

"Het is een eer om als bestuurslid deel uit te maken van het bestuur Monuta Helpt. De aanvragen die wij ontvangen zijn vaak zeer indrukwekkend. Met verbazing stel ik vast, dat er gelukkig nog altijd vrijwilligers zijn die aandacht hebben voor de medemens die alleen is, die eenzaam is of die het verlies van een naaste aan het verwerken is. Al die vrijwilligers nemen initiatieven om mensen bij elkaar te brengen, herdenkingen te organiseren, een moment te creëren waarvoor een ieder aandacht is of aandacht wordt gegeven aan die persoon die daar behoefte aan heeft. Mooi is het dat wij vanuit Monuta Helpt deze initiatieven kunnen ondersteunen, zodat de vrijwilligers in de gelegenheid worden gesteld de mensen te blijven helpen die het nodig hebben."

Eerdere
Projecten

Stichting Living Memories

Terminaal zieke kinderen delen een angst. De angst om vergeten te worden. Daarom biedt Stichting Living Memories terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid om kosteloos hun levensverhaal professioneel vast te laten leggen via een video- en/of audioportret.  

Een portret van hun leven geeft hen namelijk rust, omdat hun verhaal is verteld en ook na de dood nog kan worden gehoord. Tegelijkertijd behouden de ouders van deze kinderen iets tastbaars. Uit contacten met zorgprofessionals en nabestaanden van overleden kinderen, blijkt namelijk dat het bezitten van tastbare herinneringen goed is voor het rouwproces.

Stichting Eet mee! Vaste gast 

Deze stichting maakt waardevolle ontmoetingen mogelijk voor (kwetsbare) ouderen die vaak na een overlijden alleen zijn achtergebleven. Eet mee! zorgt ervoor dat zij één of meer keer per maand als vaste gast in hun woonomgeving bij iemand thuis aan tafel kunnen aanschuiven. Na een persoonlijk gesprek maakt Eet mee! een match op maat, waarna men kan kiezen om vooraf met elkaar kennis te maken.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Monuta Helpt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Jaarverslag

Het jaar 2020 was ongekend. Van vrij bewegen naar heel beperkt. Met zo min mogelijk contacten, boodschappen doen met een mondkapje op en voortdurend onze handen wassen. Voor mensen buiten het gezin was al helemaal geen ruimte; geen schouder om de arm slaan of een knuffel geven. Voor een sociaal dier als de mens, is dat moeilijk. Dit alles had helaas ook invloed op de lokale initiatieven en projecten die we steunen vanuit Monuta Helpt, en op onze ambassadeurs en medewerkers die de aanvragen voor een donatie in behandeling nemen. Een aanvraag gaat altijd gepaard met veel contact tussen Monuta en de aanvragers wat in 2020 niet mogelijk was. Daarom hebben we vanaf maart 2020 besloten om Monuta Helpt voor de rest van het jaar stop te zetten. Wél hebben we door het jaar heen 100 waakmanden beschikbaar gesteld en uitgereikt. Het directe gevolg van de succesvolle eindejaarsactie van 2019. Ook in 2021 stellen we weer 100 waakmanden beschikbaar.