Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Monuta helpt headerbeeld

Monuta
Helpt

Monuta heeft als missie ‘voor iedereen een afscheid met een goed gevoel’. Monuta Helpt sluit hierop aan door lokale initiatieven en projecten te steunen die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare. 

Projecten die een bijdrage krijgen van Monuta Helpt richten zich op ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Zo ondersteunen wij bij het opleiden van vrijwilligers van hospices en mantelzorgorganisatie en dragen we bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact.  Om te weten te komen of uw project in aanmerking komt voor een donatie van Monuta Helpt, leest u de aanvraagcriteria dan goed door. 

Aanvraagcriteria Monuta Helpt

Monuta Helpt Ambassadeurs

Wilt u een donatie aanvragen voor een project? Of heeft u praktische hulp nodig? U kunt uw aanvraag indienen samen met een ambassadeur van Monuta Helpt ( dit zijn medewerkers en franchisenemers van Monuta en samenwerkende assurantietussenpersonen). Neem hiervoor contact op met een Monuta-vestiging bij u in de buurt.  Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Aanvraag indienen of aanpassen

In 2022  houdt Monuta Helpt drie aanvraagrondes voor het aanvragen van een donatie.  Het bestuur komt  bij elkaar tijdens de volgende bestuursvergaderingen:

BestuursvergaderingSluitingsdatum
10 februari 202220 januari 2022
2 juni 202212 mei 2022
3 november 202212 oktober 2022

Heeft u een project wat in aanmerking kan komen voor een bijdrage van Monuta Helpt, stuur dan uw aanvraag vóór de sluitingsdatum in. Neem hiervoor contact op met een Monuta-vestiging bij u in de buurt of dien direct een aanvraag in.

Bestuur Monuta Helpt

Afbeelding
Voorzitter Monuta Helpt Anita Witzier

Anita Witzier
Voorzitter Monuta Helpt

"Bestuurslid zijn van Monuta Helpt is niet alleen een dankbare functie, maar ook een heel leerzame. Door de aanvragen die wij via de Monuta Helpt-ambassadeurs vanuit het hele land binnen krijgen, krijgen we de mogelijkheid om een andere wereld te betreden. Een wereld die voor veel mensen onzichtbaar is, maar waarvoor het belangrijk is dat haar bestaan en behoeftes worden gezien en erkend. Wij kunnen daar als Monuta Helpt-bestuur een waardevolle bijdrage aan leveren."

Afbeelding
Quinten fraai portret

Quinten Fraai
Bestuurslid en CEO Monuta

“Mensen steunen op het moment dat ze dit het hardst nodig hebben, dat is onze missie. Het is het basisprincipe van Monuta, het zit in ons DNA. Met Monuta Helpt geven we invulling aan dit doel. Door donaties aan lokale initiatieven die erop gericht zijn om mensen emotioneel en praktisch te ondersteunen in de moeilijke periode kort voor én na het overlijden van een dierbare. Monuta Helpt levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het prachtige werk dat deze organisaties doen. En daar zijn we trots op.”

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Koos van Donselaar

Koos van Donselaar
Bestuurslid

“Het is telkens weer een feest om eens in de paar maanden samen met de andere bestuursleden alle aanvragen door te nemen. Ik ben met name getroffen door het feit dat er zoveel met grote zorg gekozen en goed gemotiveerde aanvragen bij zijn, waarin Monuta Helpt zich relatief kleinschalig en dus onderscheidend met deze ondersteuning kan bezighouden. Dat is het in optimale zin nastreven van de doelstelling van het fonds en dat geeft voldoening.”

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Jacqueline Bruil

Jacqueline Bruil
Bestuurslid

“Toen de gelegenheid zich voordeed om Dolf Wille op te mogen volgen als bestuurslid van Monuta Helpt heb ik daar geen moment over na hoeven te denken. Graag lever ik een bijdrage aan de doelstellingen van dit prachtige fonds. Dit fonds, dat ondersteuning biedt aan zo veel mensen op momenten dat het écht nodig is. Kennis nemen van zulke diverse initiatieven, die ieder op hun eigen wijze bijzonder zijn: hoe mooi is het om vanuit Monuta Helpt ook daadwerkelijk die maatschappelijke betrokkenheid te ondersteunen!"

Afbeelding
Bestuurslid Monuta Helpt Alex van de Kamp

Alex van de Kamp
Bestuurslid

"Het is een eer om als bestuurslid deel uit te maken van het bestuur Monuta Helpt. De aanvragen die wij ontvangen zijn vaak zeer indrukwekkend. Met verbazing stel ik vast, dat er gelukkig nog altijd vrijwilligers zijn die aandacht hebben voor de medemens die alleen is, die eenzaam is of die het verlies van een naaste aan het verwerken is. Al die vrijwilligers nemen initiatieven om mensen bij elkaar te brengen, herdenkingen te organiseren, een moment te creëren waarvoor een ieder aandacht is of aandacht wordt gegeven aan die persoon die daar behoefte aan heeft. Mooi is het dat wij vanuit Monuta Helpt deze initiatieven kunnen ondersteunen, zodat de vrijwilligers in de gelegenheid worden gesteld de mensen te blijven helpen die het nodig hebben."

Eerdere
Projecten

Stichting Living Memories

Terminaal zieke kinderen delen een angst. De angst om vergeten te worden. Daarom biedt Stichting Living Memories terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid om kosteloos hun levensverhaal professioneel vast te laten leggen via een video- en/of audioportret. 

Een portret van hun leven geeft hen namelijk rust, omdat hun verhaal is verteld en ook na de dood nog kan worden gehoord. Tegelijkertijd behouden de ouders van deze kinderen iets tastbaars. Uit contacten met zorgprofessionals en nabestaanden van overleden kinderen, blijkt namelijk dat het bezitten van tastbare herinneringen goed is voor het rouwproces.

Bekijk meer

Stichting Eet mee! Vaste gast 

Deze stichting maakt waardevolle ontmoetingen mogelijk voor (kwetsbare) ouderen die vaak na een overlijden alleen zijn achtergebleven. Eet mee! zorgt ervoor dat zij één of meer keer per maand als vaste gast in hun woonomgeving bij iemand thuis aan tafel kunnen aanschuiven.

Na een persoonlijk gesprek maakt Eet mee! een match op maat, waarna men kan kiezen om vooraf met elkaar kennis te maken.

Bekijk meer

Agenda en Nieuwsbrief

In 2022  houdt Monuta Helpt drie aanvraagrondes voor het aanvragen van een donatie.  Het bestuur komt  bij elkaar tijdens de volgende bestuursvergaderingen:

BestuursvergaderingSluitingsdatum
10 februari 202220 januari 2022
2 juni 202212 mei 2022
3 november 202212 oktober 2022

Heeft u een project wat in aanmerking kan komen voor een bijdrage van Monuta Helpt, stuur dan uw aanvraag vóór de sluitingsdatum in via het aanvraagformulier

Nieuwsbrief Monuta Helpt

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Monuta Helpt, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Jaarverslag

Het jaar 2020 was ongekend. Van vrij bewegen naar heel beperkt. Met zo min mogelijk contacten, boodschappen doen met een mondkapje op en voortdurend onze handen wassen. Voor mensen buiten het gezin was al helemaal geen ruimte; geen schouder om de arm slaan of een knuffel geven. Voor een sociaal dier als de mens, is dat moeilijk. Dit alles had helaas ook invloed op de lokale initiatieven en projecten die we steunen vanuit Monuta Helpt, en op onze ambassadeurs en medewerkers die de aanvragen voor een donatie in behandeling nemen. Een aanvraag gaat altijd gepaard met veel contact tussen Monuta en de aanvragers wat in 2020 niet mogelijk was. Daarom hebben we vanaf maart 2020 besloten om Monuta Helpt voor de rest van het jaar stop te zetten. Wél hebben we door het jaar heen 100 waakmanden beschikbaar gesteld en uitgereikt. Het directe gevolg van de succesvolle eindejaarsactie van 2019. Ook in 2021 stellen we weer 100 waakmanden beschikbaar.