Monuta Helpt_aanvraag indienen

Aanvraag indienen

Vanwege de coronacrisis is het tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor een donatie in te sturen. Hierdoor komen de derde en vierde ronde van dit jaar te vervallen. Op dit moment gaat alle aandacht van onze ambassadeurs en medewerkers uit naar onze dienstverlening rondom een uitvaart. Vanaf 1 juni is het wel mogelijk om via ons contactformulier een waakmand aan te vragen. Wij houden u op deze pagina op de hoogte.

Heeft u een project dat in aanmerking komt voor een donatie? Dan kunt u uw aanvraag via een ambassadeur van het fonds indienen. U kunt op onderstaande manieren in contact komen met een ambassadeur.

 • Ga naar een Monuta uitvaartcentrum bij u in de buurt. Iedere medewerker op onze vestigingen is ambassadeur.
 • Vul het contactformulier in. Wij brengen u graag in contact met een ambassadeur bij u in de buurt.
 • Dien een aanvraag online in. Wij stellen u dan eerst twee vragen: op deze manier kunt u checken of uw project in aanmerking komt voor een donatie.

Hieronder kunt u een aanvraag indienen of aanpassen. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Aanvraag aanpassen   Naar contactformulier

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

 • Het project is bestemd voor een doelgroep ten behoeve van palliatieve of terminale zorg, mantelzorg of ouderenzorg.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare.
 • Het bedrag dat u aanvraagt moet minimaal 10% zijn van het totale project bedragen en hiermee herkenbaar bijdragen aan het project.

 • De projectbegroting mag maximaal € 25.000,- bedragen.

 • We kennen geen donatie toe als uw organisatie een grote vermogenspositie heeft en u niet kunt aantonen dat u het gehele project niet daaruit of uit de reguliere geldstromen kunt financieren.

 • We kennen geen donatie toe voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of vermogensopbouw of fondsvorming.

 • Alle donaties zijn eenmalig (lokale afdelingen van landelijke organisaties kunnen eenmalig een donatie ontvangen).

 • Het project moet (grotendeels) door vrijwilligers worden uitgevoerd.

 • Het betreft een project in Nederland met een lokaal karakter.

 • Alleen met een ambassadeur van Monuta Helpt kunt u een aanvraag indienen.

 • Het project mag nog niet zijn gerealiseerd voor/op de datum van de bestuursvergadering.

 • Een organisatie kan eens per drie jaar een aanvraag doen.

 • Het project mag niet het doel hebben mensen te winnen voor een religieuze of politieke stroming.

 • Serviceclubs zoals de Lions Club en de Rotaryclub kunnen geen aanvraag indienen bij Monuta Helpt. Een 'Stichting vrienden van...' beschouwen we niet als serviceclub.

 • Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen van een natuurlijk persoon, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersoon met een winstoogmerk honoreren we in principe niet.

 • De realisatie van het project is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.

 • Het is een project in Nederland met een lokaal karakter.

 • Het project wordt voor en door meerdere personen uitgevoerd.

Vereiste documenten

 • Informatie van de begunstigde (statuten en uittreksel KvK).
 • Concrete projectomschrijving.
 • Planning en financiële onderbouwing/begroting van het project.
 • Bij grote vermogenspositie van de aanvrager: een schriftelijke onderbouwing waarom u de kosten van het project niet uit de eigen vermogenspositie of uit de reguliere geldstromen kunt financieren.
 • Omschrijving van de doelgroep.
 • Rol van de vrijwilligers.
 • Laatste complete jaarstukken.

Alleen complete aanvragen nemen we in behandeling!

Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? U kunt ons bereiken via het contactformulier