Monuta eerste landelijke uitvaartorganisatie die dementievriendelijkheid omarmt

Monuta dementievriendelijk training

Monuta is de eerste landelijke uitvaartorganisatie die start met het dementievriendelijk maken van alle medewerkers met klantcontact. Hiervoor is een speciaal trainingsprogramma met Samen Dementievriendelijk ontwikkeld. Monuta heeft als doel dat in 2020 alle medewerkers met klantcontact, zoals gastdames of heren, callcentermedewerkers en uitvaartverzorgers het certificaat dementievriendelijk ontvangen. 

Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg bij Monuta, gaf samen met een tiental managers het startsein voor een dementievriendelijke organisatie. Op het hoofdkantoor in Apeldoorn kregen zij de Monuta dementievriendelijk training. 

“Dementie treft één op de vijf mensen, bij vrouwen zelfs één op de drie. De ziekte heeft niet alleen een enorme impact op het leven van degene die de diagnose krijgt, maar raakt iedereen om die persoon heen. Als uitvaartorganisatie komen wij vaak in contact met mensen met dementie. Niet alleen als overledene ook als nabestaande, bezoeker van een uitvaart of verzekeringsklant. We vinden het daarom niet meer dan logisch dat we onze mensen trainen om met mensen die dementie hebben om te gaan. Als directie en management willen we het goede voorbeeld geven en doen we hier daarom graag aan mee,” zegt Roos Zwetsloot. 

Het trainingsprogramma voor Monuta bestaat uit twee delen. Allereerst doen de deelnemers een online theoriecursus om de kennis over dementie te vergroten. Als deze is voltooid gaan de medewerkers in een trainingsdag praktijksituaties oefenen onder begeleiding van een tweetal opgeleide trainers. Indien zij de training hebben voltooid ontvangen zij een certificaat van Samen Dementievriendelijk.