Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Overlijdensberichten

Overlijdensberichten

Wensen vastleggen

In Monuta Uitvaartwensen kunt u vrijblijvend uw wensen voor een rouwadvertentie vastleggen. 

Wanneer een dierbare komt te overlijden, is het belangrijk dat u de gasten van de uitvaart zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Dit kan via een rouwkaart per post en via een overlijdensadvertentie in de krant. Tegenwoordig zien we ook steeds vaker dat kennissen en vrienden worden ingelicht via social media.

Tekst op overlijdensberichten

Vindt u het lastig om een passende tekst te vinden voor de rouwadvertentie? U kunt de kaart persoonlijker maken met een mooie tekst uit bijvoorbeeld een liedje of religieusboek, een gedicht of een spreuk. Wilt u meteen ideeën opdoen? Kijk dan bij rouwteksten en rouwgedichten.

Symbolen in een
rouwadvertentie

Een symbool in een overlijdensadvertentie kan heel goed aangeven welke band de ondergetekenden hadden met de overledene. Een aantal veel gebruikte symbolen en hun betekenis:

  • Ringen – verbondenheid: twee ringen die met elkaar verbonden zijn, symboliseren de hemel en de aarde en de verbondenheid tussen twee mensen.
  • Liggende 8 - oneindigheid: de liggende 8, het lemniscaat symbool, heeft geen begin en geen einde, geeft geen richting aan en staat voor een eeuwige beweging.
  • Vlinder - transformatie, metamorfose en verandering: de vlinder laat zien dat verandering tot iets anders, misschien nog iets mooiers kan leiden. Een vlinder staat ook symbool voor de kortstondigheid van het leven, voor creativiteit, romantiek, plezier en als boodschapper van de spirituele wereld.
  • Roos – liefde en de vergankelijkheid van het leven: de roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven. Soms is een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
  • Duif - liefde, vrede en onschuld: de duif is het symbool voor vrede, maar verwijst ook naar eenvoud, zuiverheid en onschuld. De duif met de olijftak in de bek is het symbool van de goede tijding en van de vrede.
  • Ster - nieuw leven: de ster wordt vaak gebruikt om de geboorte aan te geven. Het wordt met zowel een vierpuntige als vijfpuntige ster weergegeven. De vijfpuntige ster staat symbool voor welslagen en gezondheid.
  • Verstrengelde handen - liefde, trouw en verbondenheid: het symbool van liefde, trouw en de verbondenheid tussen twee geliefden die elkaar ook na de dood vasthouden.
  • Opengeslagen boek – boek des levens: een opengeslagen boek verwijst naar het boek des levens, het is een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn.
Afbeelding
Overlijdensberichten

Online overlijdensberichten
plaatsen

Een rouwadvertentie wordt ook steeds vaker online verspreid. Denkt u bijvoorbeeld aan het plaatsen van een bericht op social media of op bepaalde herdenkingssites. Ook kunt u op de website Sterrenhemel een ster plaatsen voor uw overleden dierbare. Deze ster kunt u vervolgens met uw familie en/of vrienden delen op Facebook of Twitter.

Tip overlijdensadvertentie

Een overlijden brengt veel verdriet en het regelen van de uitvaart geeft drukte. Het kan zijn dat u hierdoor iemand vergeet uit te nodigen voor de plechtigheid. Om dat te voorkomen, kunt u een zin opnemen in de overlijdensadvertentie. Een voorbeeld is: ‘Indien u geen persoonlijke bericht heeft ontvangen, graag deze aankondiging als zodanig beschouwen'.

Rouwadvertentie opmaken
en laten plaatsen

U kunt overlijdensberichten in een regionaal of landelijk dagblad laten plaatsen. De tarieven verschillen per krant, maar over het algemeen is een regionaal dagblad goedkoper dan een landelijke krant. De krant kan de rouwadvertentie voor u opmaken.

Bidprentje en dankbetuiging

Wilt u een bidprentje meegeven na de dienst? Of een dankbetuiging sturen aan alle gasten? Het kan mooi zijn om op alle rouwdrukwerk dezelfde foto en hetzelfde gedicht te gebruiken. De Monuta uitvaartverzorger kan u hierbij helpen. Zoek direct een uitvaartverzorger bij u in de buurt of bespreek uw wensen tijdens en uitvaartwensen gesprek

Keurmerk uitvaartzorg