Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Overlijdensberichten

Overlijdensberichten

Wensen vastleggen

In Monuta Uitvaartwensen kunt u vrijblijvend uw wensen voor een rouwadvertentie vastleggen. 

Wanneer een dierbare komt te overlijden, is het belangrijk dat u de gasten van de uitvaart zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Dit kan via een rouwkaart per post en via een overlijdensadvertentie in de krant. Tegenwoordig zien we ook steeds vaker dat kennissen en vrienden worden ingelicht via social media.

Tekst op overlijdensberichten

Vindt u het lastig om een passende tekst te vinden voor de rouwadvertentie? U kunt de kaart persoonlijker maken met een mooie tekst uit bijvoorbeeld een liedje of religieusboek, een gedicht of een spreuk. Wilt u meteen ideeën opdoen? Kijk dan bij rouwteksten en rouwgedichten. Op deze pagina vertellen wij u meer over de verschillende mogelijkheden voor overlijdensberichten en rouwadvertenties.

Rouwadvertentie
in de krant

U kunt overlijdensberichten in een regionaal of landelijk dagblad laten plaatsen. De tarieven verschillen per krant, maar over het algemeen is een regionaal dagblad goedkoper dan een landelijke krant. De krant kan de rouwadvertentie voor u opmaken.

Tip overlijdensadvertentie

Een overlijden brengt veel verdriet en het regelen van de uitvaart geeft drukte. Het kan zijn dat u hierdoor iemand vergeet uit te nodigen voor de plechtigheid. Om dat te voorkomen, kunt u een zin opnemen in de overlijdensadvertentie. Een voorbeeld is: ‘Indien u geen persoonlijke bericht heeft ontvangen, graag deze aankondiging als zodanig beschouwen'.

Afbeelding
Overlijdensbericht - familiebericht Monuta

Rouwadvertentie
opmaken

Het kan lastig zijn de juiste woorden te vinden om een tekst te schrijven voor een rouwadvertentie. Onze uitvaartverzorger kan u hierbij helpen en u enkele tips geven. Hieronder vindt u welke elementen het meest voorkomen in een rouwadvertentie.

Onderdelen van een rouwadvertentie:

 • Gedicht, spreuk of mooie tekst
 • Berichtgeving dat [voornaam, achternaam] is overleden
 • De geboortedatum en de datum en locatie van overlijden
 • De namen van de directe nabestaanden (partner, broer, zus, kinderen)
 • Een uitnodiging of aankondiging van een datum en tijd van een condoleance of afscheid

Symbolen in een
rouwadvertentie

Een symbool in een overlijdensadvertentie kan heel goed aangeven welke band de ondergetekenden hadden met de overledene. Een aantal veel gebruikte symbolen en hun betekenis:

 • Ringen – verbondenheid: twee ringen die met elkaar verbonden zijn, symboliseren de hemel en de aarde en de verbondenheid tussen twee mensen.
 • Liggende 8 - oneindigheid: de liggende 8, het lemniscaat symbool, heeft geen begin en geen einde, geeft geen richting aan en staat voor een eeuwige beweging.
 • Vlinder - transformatie, metamorfose en verandering: de vlinder laat zien dat verandering tot iets anders, misschien nog iets mooiers kan leiden. Een vlinder staat ook symbool voor de kortstondigheid van het leven, voor creativiteit, romantiek, plezier en als boodschapper van de spirituele wereld.
 • Roos – liefde en de vergankelijkheid van het leven: de roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven. Soms is een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
 • Duif - liefde, vrede en onschuld: de duif is het symbool voor vrede, maar verwijst ook naar eenvoud, zuiverheid en onschuld. De duif met de olijftak in de bek is het symbool van de goede tijding en van de vrede.
 • Ster - nieuw leven: de ster wordt vaak gebruikt om de geboorte aan te geven. Het wordt met zowel een vierpuntige als vijfpuntige ster weergegeven. De vijfpuntige ster staat symbool voor welslagen en gezondheid.
 • Verstrengelde handen - liefde, trouw en verbondenheid: het symbool van liefde, trouw en de verbondenheid tussen twee geliefden die elkaar ook na de dood vasthouden.
 • Opengeslagen boek – boek des levens: een opengeslagen boek verwijst naar het boek des levens, het is een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn.
Afbeelding
Symbolen rouwadvertentie - overlijdensbericht Monuta

Online overlijdensberichten
plaatsen

Een rouwadvertentie wordt ook steeds vaker online verspreid. Denkt u bijvoorbeeld aan het plaatsen van een bericht op social media of op bepaalde herdenkingssites. 

Bidprentje en
dankbetuiging

Na de afscheidsdienst kunt u een dankbetuiging sturen naar alle aanwezigen van de uitvaart. Dit gebeurt meestal binnen enkele weken na het overlijden. Een dankbetuiging heeft als doel om de mensen te bedanken die bij de uitvaart aanwezig waren of die u op een andere manier hun steun betuigd hebben.

Dankbetuiging in de krant

Het is ook mogelijk een dankbetuiging te plaatsen in een landelijke of regionale krant. Hiermee kunt  meerdere mensen tegelijk aanspreken. Een dankbetuiging in een krant is minder persoonlijk dan een persoonlijke dankbetuiging.

Bidprentje

Een bidprentje is van oudsher een rooms-katholieke traditie. Het is een kaartje dat wordt uitgedeeld bij een afscheidsdienst als herinnering aan de overledene. Wilt u een bidprentje meegeven na de dienst? Of een dankbetuiging sturen aan alle gasten? Het kan mooi zijn om op alle rouwdrukwerk dezelfde foto en hetzelfde gedicht te gebruiken. De Monuta uitvaartverzorger kan u hierbij helpen. Zoek direct een uitvaartverzorger bij u in de buurt of bespreek uw wensen tijdens en uitvaartwensen gesprek

Afbeelding
Bidprent of dankbetuiging - overlijdensbericht
Veelgestelde vragen over overlijdensbericht

Overlijdensbericht

Wat kost een overlijdensbericht?

De tarieven van een overlijdensbericht verschillen per krant. Over het algemeen is een regionaal dagblad goedkoper dan een landelijke krant.

Waarom een overlijdensbericht plaatsen?

Met het plaatsen van een overlijdensbericht stelt u gelijk een grote groep mensen op de hoogte. Dit kan vooral handig zijn als de overleden dierbare actief was binnen een bepaalde vereniging, groep of sector.

Een overlijdensbericht online of in de krant?

U kiest zelf of een overlijdensbericht online en/of in de krant komt te staan. Een bericht online komt tegenwoordig steeds vaker voor. Als de overleden dierbare erg actief was op sociale media kan dit een goede manier zijn om anderen op de hoogte te stellen.

Wat zet je in een overlijdensbericht?

De tekst in een overlijdensbericht kan dezelfde zijn als op de rouwkaart. U kunt ook kiezen voor een nieuwe tekst. Het is goed om te bedenken of lezers uitgenodigd worden om afscheid te nemen, of dat zij enkel op de hoogte worden gebracht. In het eerste geval zet je plaats en tijdstip in het bericht.

Keurmerk uitvaartzorg