Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Niet bij elkaar, maar wel echt samen

Uitkering uitvaart
verzekering

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de uitkering van een uitvaartverzekering. 

055 - 539 1200
uitkeringen@monuta.nl

Afdeling Uitkeringen is op werkdagen van 8:00 tot 17.30 uur bereikbaar.

Als er een uitvaart wordt geregeld, kijkt de uitvaartverzorger altijd of er een uitvaartverzekering is. Met deze verzekering wordt de uitvaart betaald. Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Hieronder leest u per situatie welke stappen u doorloopt en welke documenten u moet inleveren om de uitkering af te handelen. 

Wanneer Monuta de uitvaart mag verzorgen, hoeft u geen papieren op te sturen om recht te hebben op de uitkering. Dit regelt de Monuta uitvaartverzorger voor u.

Op deze pagina vindt u meer informatie over: 
 • Uitkering van natura uitvaartverzekering
 • Uitkering van kapitaal uitvaartverzekering
 • Uitkering van Monuta uitvaartfonds
 • Omschrijving van (eventueel) benodigde documenten
Uitkering natura uitvaartverzekering

Uitkering natura uitvaartverzekering

Natura uitvaartverzekering, waarbij Monuta de uitvaart verzorgt

Met een uitvaartverzekering met dienstenpakket hoeft u zelf niets te doen. Onze uitvaartverzorger bespreekt met u de wensen en zorgt ervoor dat alles geregeld wordt.

Natura uitvaartverzekering, waarbij Monuta de uitvaart niet verzorgt

Mocht u de uitvaart niet bij Monuta laten verzorgen dan hebben wij van u een aantal documenten nodig om tot uitkering over te kunnen gaan:

 • Akte van overlijden
 • Nota’s uitvaartkosten
 • Schriftelijke opgave iban
Afbeelding
man-vrouw-hondje-bos
Uitkering kapitaal uitvaartverzekering

Uitkering kapitaal uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering, waarbij Monuta de uitvaart verzorgt

Bij het uitkeren van de polis kunt u ervoor kiezen om de uitvaartnota te laten verrekenen met het verzekerd bedrag. In dat geval ontvangen wij graag het volgende document:

 • Akte van cessie

Stel dat het verzekerde bedrag naar meerdere begunstigden uitgekeerd moet worden, dan vragen wij u het volgende document aan te leveren.

 • Verklaring van erfrecht of erven
Kapitaalverzekering, waarbij Monuta de uitvaart niet verzorgt

Mocht u de uitvaart niet bij Monuta laten verzorgen dan zijn er een aantal scenario’s denkbaar waarbij wij een of meerdere documenten nodig hebben.

Scenario 1: u wilt het verzekerde bedrag laten verrekenen met de uitvaartnota’s

In dit geval vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Akte van cessie getekend door de begunstigde 
 • Akte van overlijden
Scenario 2: u wilt het verzekerde bedrag laten uitkeren aan meerdere begunstigden

In dit geval vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Akte van overlijden
 • Verklaring van erfrecht of erven
 • Schriftelijke opgave iban van begunstigden
 • Kopie bankpas van begunstigde
 • Kopie identificatiebewijzen indien het bedrag hoger ligt dan 10.000 euro
Scenario 3: u wilt het verzekerde bedrag laten uitkeren aan een begunstigde

In dit geval vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Akte van overlijden
 • Schriftelijke opgave iban van begunstigde
 • Kopie bankpas van begunstigde
 • Kopie identificatiebewijs indien het bedrag hoger ligt dan 10.000 euro
Afbeelding
Arm om schouder
Uitkering Monuta Uitvaartfonds

Uitkering Monuta Uitvaartfonds

Uitvaartfonds, waarbij Monuta de uitvaart verzorgt

Als u de uitvaart door Monuta laat verzorgen dan hoeft u zelf niets te doen. Onze uitvaartverzorger bespreekt met u de wensen en zorgt ervoor dat alles geregeld wordt.

Uitvaartfonds, waarbij Monuta de uitvaartverzekering niet verzorgt

Mocht u de uitvaart niet bij Monuta laten verzorgen dan hebben wij van u een aantal documenten nodig om tot uitkering over te kunnen gaan:

 • Akte van overlijden
 • Nota’s uitvaartkosten
Afbeelding
schilderij-jongetje

Omschrijving (eventueel)
benodigde documenten

Akte van overlijden: De overlijdensakte is een wettig document waarin staat dat een persoon is overleden. Het is dus een schriftelijk bewijs van een sterfgeval. U ontvangt dit bewijs meestal van de uitvaartverzorger of u kunt deze opvragen bij de gemeente. Wij hebben deze akte van overlijden nodig om de polis stop te kunnen zetten en tot uitkering over te gaan.

Nota’s uitvaartkosten: Veel uitvaartverzekeringen van Monuta vergoeden uitvaartkosten. Denk hierbij aan de uren van een uitvaartverzorger, een grafsteen, de crematie- of begrafeniskosten of koffie en thee na de uitvaart ceremonie. De factuur of bonnetjes van deze kosten kunt u bij ons indienen. Wij stellen hiermee de uitvaartkosten vast en vergoeden de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag.

Schriftelijke opgave IBAN: Als wij geld naar u of een uitvaartverzorger uitkeren vragen wij hiervoor een schriftelijke bevestiging van het iban nummer. We vragen dit schriftelijk om fouten bij het overnemen van het iban nummer te voorkomen.

Akte van cessie: Met een akte van cessie geeft u toestemming aan ons om de uitvaartnota’s direct vanuit het verzekerde bedrag te voldoen aan de uitvaartverzorger die de uitvaart van de overledene verzorgt.

Verklaring van erfrecht of erven bij meerdere begunstigden: Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waaruit blijkt wie is overleden, met wie hij of zij getrouwd was en wie de erfgenamen zijn. Dit hebben we nodig wanneer er mogelijk meerdere begunstigden zijn. Hiermee garanderen we dat de uitkering aan de juiste erfgenaam of erfgenamen uitgekeerd wordt. Aan het opmaken van een verklaring van erfrecht zijn meestal kosten verbonden.

 Kopie bankpas begunstigde: Op het moment dat wij direct een bedrag uitkeren aan een begunstigde vragen wij een kopie van de bankpas zodat wij foutloos het verschuldigde bedrag kunnen uitkeren. Hier is dit een extra verificatiestap om te kijken of het rekeningnummer bij de begunstigde hoort.

Kopie ID begunstigde: Op het moment dat de uitkering boven de 10.000 euro ligt vragen wij ter verificatie een kopie van het identificatiebewijs van de begunstigde.

Veelgestelde vragen over uitkeren

FAQ verzekeringen / Uitkeren

Hoe werkt het uitkeren aan een begunstigde?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering in geld mét een begunstiging, maken wij het geld over aan de begunstigde die benoemd staat op de polis. Staat er geen begunstigde benoemd dan ontvangen de standaard begunstigden (erfgenamen) het geld. Indien gewenst kunnen wij het bedrag ook overmaken naar de ervenrekening.

Wordt de verzekering uitgekeerd als ik binnen twee jaar overlijd?

Op het moment dat het overlijden binnen de eerste twee jaar na het afsluiten van de verzekering plaatsvindt, wordt er gekeken of de verzekering bij de aanvraag met de juiste informatie is geaccepteerd.

Wat krijg ik vergoed bij een lidmaatschap?

Een lidmaatschap geeft recht op een vergoeding van diensten of een korting op de uitvaartnota als de uitvaart van een van de inwonende gezinsleden door of in opdracht van Monuta wordt verzorgd. Wanneer een andere uitvaartonderneming de uitvaart verzorgt vervalt het recht op de vergoeding.

Wat als er na overlijden nog premie is geïncasseerd voor de verzekering?

Het kan zijn dat na het overlijden nog eenmalig premie geïncasseerd is. Dit wordt bij afhandeling van de uitkering verrekend of teruggestort op het rekeningnummer waar het van geïncasseerd is. 

Wat gebeurt er als er geld overblijft na de uitvaartnota?

De kosten voor de uitvaart worden betaald vanuit uw uitvaartverzekering op basis van declaraties. Dat houdt in dat wij bedragen uitkeren na ontvangst van de facturen. Als er na de uitvaart geld uit de verzekering overblijft, blijft dit voor uw nabestaanden bij Monuta staan. Dit bedrag kunnen nabestaanden uitsluitend gebruiken voor overige uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud of een assieraad. Deze uitvaartkosten worden ook op basis van facturen uitgekeerd totdat het bedrag van de verzekering volledig is besteed.

Hoe kan ik de gevraagde stukken opsturen?

U kunt de stukken/papieren per e-mail naar ons toesturen via uitkeringen@monuta.nl. Mocht u liever de papieren per post willen sturen dan kan dit naar onderstaand adres.

Monuta
T.a.v. Afdeling Uitkeringen
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn

Ik heb na het ontvangen van de uitvaartnota nog vragen

Voor vragen over de uitvaartnota kunt u contact opnemen met de door u gekozen uitvaartverzorger van Monuta.

Hoe kan ik contact opnemen met de afdeling Uitkeringen over de status van mijn dossier?

Afdeling Uitkeringen is op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 17.30 uur via het telefoonnummer 055 - 539 1200 of via het e-mailadres uitkeringen@monuta.nl.

Waar vind ik welk type verzekering de overledene had?

Welk type verzekering de verzekerde had staat op de polis. De verzekering vindt u in: 

Kunt u de verzekering niet vinden? Bel dan met de afdeling uitkeringen: 055 - 539 1200.