Asbestemming mogelijkheden

024 - 3233741 24/7 bereikbaar

Er is op onze begraafplaats veel mogelijk rondom asbestemming. Er zijn speciale urnentuintjes en urnenkelders, maar ook een ornamentenveld, cappella's en een strooiveld. Een asbus mag ook in een bestaand particulier graf worden bijgezet. Bekijk hier onze tarieven.

Herinnerings-boom

Op begraafplaats Rustoord is er de mogelijkheid om as van een overledene op te laten gaan in de groei van een te planten jonge boom. U kunt kiezen uit verschillende soorten bomen zoals de zilverlinde, dakplantaan, catalpa bignonioides en prunus. Eventuele andere boomsoorten zijn bespreekbaar met de medewerkers van de buitendienst. De as wordt, als u dit wenst in uw bijzijn, in de kuil van de aan te planten boom gelegd. Deze boom symboliseert voor “altijd ” uw herinnering. Een bordje met naam, geboorte- en overlijdensdatum wordt bij de boom geplaatst. De medewerkers van de begraafplaats dragen zorg voor het onderhoud.

Ornamentenveld

Op het ornamentenveld is het mogelijk om vier asbussen te begraven of bovengronds te bewaren. Er bestaat hier grote vrijheid met betrekking tot het ontwerp van het monument zodat hier een heel persoonlijke invulling aan kan worden gegeven.

​Urnentuin

Een urnentuin is een met buxus omgeven ruimte van ongeveer 80 x 80 centimeter. Het is mogelijk in de tuin sierurnen met as te plaatsen; er is ruimte voor vier urnen. Ook kunnen de asbussen in een tuin worden begraven, in dat geval wordt gebruik gemaakt van een hermetisch afgesloten urnenkelder. Natuurlijk kunt u ook een monumentje laten plaatsen en de tuin inrichten met beplanting van uw keuze.

​Urnenkelder

In een urnenkelder is ruimte om vier asbussen te plaatsen. Als monument kan er een tegel van 50 x 50 centimeter op worden geplaatst.

Cappella

Een cappella biedt de mogelijkheid om een urn op een bijzondere wijze bovengronds te bewaren. In een cappella kunnen ook persoonlijke voorwerpen, zoals fotolijstjes, worden geplaatst. In een capella is ruimte voor drie urnen.

Particulier graf

​Asbussen kunnen ook bijzet worden in een particulier graf. Hoeveel asbussen hangt af van de voorwaarden waaronder een graf is gehuurd of gekocht.

​Verstrooien van as

As kan worden verstrooid op het daarvoor speciaal ingerichte strooiveld. Hier kunnen de familieleden indien gewenst bij aanwezig zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naamplaatje op de herdenkingszuil te laten plaatsen. Het verstrooien is ook mogelijk op particuliere graven.