Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer informatie

Uitvaartverzorger in uw buurt

U kunt altijd bij Monuta terecht. Ook als u niet of ergens anders verzekerd bent.

Zoeken
Image
Hendrik Pieter Martinus Willem van der Wedden

Hendrik Pieter Martinus Willem van der Wedden: 1847 - 1899

Als gepensioneerd KNIL-kapitein was hij van 1894 tot en met 1899 burgemeester van Hurwenen, in een tijd dat deze gemeente nog niet vaak een eigen burgemeester had gehad. Hij werd daarnaast ook nog gekozen als gemeentesecretaris en als ambtenaar van de burgerlijke stand. Van der Wedden en zijn vrouw liggen begraven in deze grafkelder, waar ook zijn broer Peter Hermanus van der Wedden is begraven. Bron

Image
Peter Hermanus van der Wedden

Peter Hermanus van der Wedden: 1852 - 1929

Herhaaldelijk wist hij zich door moedig gedrag tijdens de krijgsverrichtingen in Atjeh te onderscheiden: hij ontving het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven Atjeh. Voor langdurig Nederlands dienst als officier volgde zijn benoeming tot Militaire Willems-Orde. Bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1900, ontving hij het Eresabel. Ligt in het graf samen met zijn schoonzus en oudere broer: Hendrik Pieter Martinus Willem van der Wedden. Bron

Image
Abraham Faure Beeckman

Abraham Faure Beeckman: 1832 - 1908

Hij was een Nederlands luitenant-kolonel der infanterie van het Nederlands-Indische leger, ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse, bezitter van de eresabel. Na een lange militaire carrière overleed Beeckman en werd begraven met militaire eer. Het muziekkorps van de koloniale reserve speelde de treurmars. Het aanwezige vuurpeloton loste schoten en bestond uit manschappen van de koloniale reserve. Bron

Image
Johannes Hendrikus Graadt van Roggen

Johannes Hendrikus Graadt van Roggen: 1831 - 1902

Graadt van Roggen was wethouder van Nijmegen, belast met zaken die verband hielden met de uitbreiding van de stad. In 1874 werd naar aanleiding van de kort daarvoor opgeheven vestingstatus van Nijmegen een driemanschap benoemd, waar hij onderdeel van uitmaakte. Deze commissie voerde onderhandelingen met het Rijk over de eigendomsrechten van de stad op de vestinggronden. Het driemanschap moest de belangen van de stad met betrekking tot de spoorweg- en vestingaangelegenheden behartigen. Tot aan de voltooiing van de ontmanteling werden de commissieleden jaarlijks door de raad herkozen. Bron

Image
Adriaan Leonard Klerk de Reus

Adriaan Leonard Klerk de Reus: 1856 - 1941

Adriaan Leonard Klerk de Reus was een Nederlands luitenant-generaal, gouverneur der residentie en adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina. Klerk de Reus was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van Oranje-Nassau, bezat het grootkruis van de Orde van de Eikenkroon, was commandeur der eerste klasse in de Orde van de Dannebrog, bezat het grootkruis der Frans Jozef-orde en droeg het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis en daarnaast de Zilveren Huwelijksmedaille. Bron

Image
Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff: 1758 - 1840

Corneli(u)s baron Krayenhoff was een Nederlands natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en korte tijd Nederlands Minister van Oorlog. Hij was een autoriteit op het gebied van elektriciteit en bliksemafleiding. De toren van de Grote of Martinikerk (Doesburg) in Doesburg kreeg in 1782 als eerste in Nederland een bliksemafleider. Krayenhoff’s levenswerk is de ‘driehoeksmeting’, waarmee Nederland gedetailleerd in kaart kon worden gebracht. Lodewijk Napoleon was zeer op hem gesteld en maakte hem tijdelijk Minister van Oorlog en organiseerde de verdediging van Amsterdam. Hij overleed op 82-jarige leeftijd en is aanvankelijk begraven in het fort Kraijenhoff en na de sloop daarvan in 1914 herbegraven in dit graf. In 1934 is de Krayenhoffkazerne naar hem vernoemd. Bron

Image
Wilhelmus Johannes Maurits

Wilhelmus Johannes Maurits: 1856 - 1913

Na de ontmanteling van de Nijmeegse stadswallen ontwierp Maurits veel panden in de eerste stadsuitleg. Daarnaast was hij actief als aannemer. Aangezien het Bombardement op Nijmegen vooral de oude binnenstad trof bleven veel van de door Maurits ontworpen panden gespaard. De werken die hij achterliet vormen dan ook een belangrijk aandeel in de vooroorlogse architectuur van Nijmegen. Op het poortgebouw van de door hem ontworpen begraafplaats Rustoord is nog een plaquette met zijn naam te vinden. Bron

Image
Claas Noorduijn

Dr. Claas Noorduijn: 1823 - 1916

Claas Noorduijn was geneesheer-directeur van het Wilhelminaziekenhuis in Nijmegen. Bij zijn 90ste verjaardag besloot de gemeenteraad de Spaarbankstraat te vernoemen naar de medicus "die zich voor de gemeente zoo verdienstelijk heeft gemaakt, waarbij zijn praktijk onder de armen zeker niet mag worden vergeten". De Dr. Claas Noorduijnstraat is gelegen in de wijk Hunnerberg. Bron

Image
Augusta Peaux

Augusta Peaux: 1859 - 1944

Augusta Guerdina Peaux was een Nederlandse dichteres en vertaalster van Franse komaf. Zij blonk uit in minutieuze impressionistische landschapsschilderingen, waaraan zij een sombere, melancholieke ondertoon wist te geven. Hoewel een aantal van haar gedichten in bloemlezingen verschenen, heeft haar werk bij leven weinig aandacht gekregen. Zij leidde een teruggetrokken leven. Jaarlijks is er een Augusta Peaux Festival in haar geboortedorp Simonshaven waar dichters, dansers, verhalenvertellers, muzikanten en beeldend kunstenaars hun eer aan haar betonen. Zij overleed op 85 jarige leeftijd en is begraven in het familiegraf. Op de steen ontbreekt haar naam echter. Bron

Image
Betsy Christina Elizabeth Perk

Betsy Christina Elizabeth Perk: 1833 – 1906

Ze staat bekend als de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ‘Arbeid Adelt’, het bijbehorende tijdschrift Onze Roeping en het weekblad voor vrouwen Ons Streven. Ze schreef romans en toneelstukken en was een belangrijke pionierster van de vrouwenbeweging.Als schrijfster van historische romans gebruikte zij de pseudoniemen: Liesbeth van Altena, Philemon en Spirito. In 1890 stichtte zij de vereniging Kunst en Kennis, waar amateurs de kans kregen hun werk aan het publiek te presenteren. Begin 1900 verhuisde zij naar Nijmegen, waar zij tot haar dood artikelen schreef en aan haar memoires werkte. Er bestaat bij de ‘Algemene Vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt’ nog altijd een ‘Betsy Perk Opleidingsfonds’. Bron

Image
HvSc

Arnoldus Burchard Adolphus Quack: 1842 - 1920

Zijn naam is nog steeds verboden aan Nijmegen, door het Quack-monument aan het Quackplein. Het monument is oorspronkelijk gebouwd in 1926. Quack was van 1902 tot 1919 wethouder van Nijmegen. Het monument is vernoemd naar hem en zijn tweelingzus Maria Christina. Het monument is afgebroken in 1958, om plaats te maken voor het verkeer. De onderdelen werden jarenlang bewaard en in 2000 herbouwd op dezelfde plaats. Bron

Image
Herman Diederik Joan van Schevichaven

Herman Diederik Joan van Schevichaven: 1826 - 1918

Herman Diederik Joan groeide op in een welgestelde Nijmeegse familie. Hij volgde het gymnasium en studeerde rechten in Leiden. Vanaf zijn 23ste beschikte hij over zijn erfdeel van zijn vader en trok hij als een avonturier de wereld over. Hij vocht mee in de Krimoorlog (1853-1856), reisde door het Oosten en verbleef nog een aantal jaar in Londen, waar hij zich verdiepte in de letterkunde en geschiedenis. Onder het pseudoniem James Larwood publiceerde hij er enkele boeken. Van Schevichaven verdiepte zich later in de geschiedenis van zijn geboortestad en werd in 1897 gemeentearchivaris. Hij heeft in die tijd veel gepubliceerd over de geschiedenis van Nijmegen. Er is ook nog een straat naar hem vernoemd. Bron

Image
Derk Semmelink

Derk Semmelink: 1855 - 1899

Plaatselijke bekendheid kreeg Semmelink door zijn ontwerp van de in 1985 afgebrande Stella Maris villa. Andere werken van zijn hand zijn onder meer het in 2014 gesloopte Wilhelminaziekenhuis en de nog immer bestaande Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat. Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werden door heel Nederland 'koninginne lindes' gepland, zo ook op het Hertogplein in Nijmegen. Het smeedijzeren hekwerk rondom de boom werd ontworpen door Semmelink. De linde heeft inmiddels plaats gemaakt voor een andere boom, maar het hekwerk staat nog altijd op het plein. Tegenover het hekwerk, op de hoek van het Hertogplein en de Derde Walstraat, staat nog een uit 1894 stammend gebouw van Semmelink. Bron

Image
CaCo

Wout Pennings: 1950 – 2014

Pennings begon op 7-jarige leeftijd met gitaarspelen. Hij richtte in 1971 de country rockband Country Road op. Eind jaren 70 kwam hij in contact met Frank Boeijen, waarmee hij in 1977 een lp maakte. Later werkt Wout als begeleider van onder andere Lenny Kuhr en Rob de Nijs. Na jaren Griekse muziek te hebben gespeeld, richtte hij zich later op de Portugese fado. De door Wout opgezette band ‘Quatro Ventos’ speelde fado-muziek. Met die groep speelde hij jarenlang in het Portugese restaurant Oporto. Op 28 januari 2008 kreeg hij de Zilveren Waalbrugspeld voor zijn inzet voor de muziek in Nijmegen. Bron

Image
Catharina Cool

Catharina Cool: 1874 – 1928

Onderzoeker en auteur van mycologische publicaties (studie naar zwammen, schimmels en paddestoelen). Ze propageerde het eten van paddenstoelen. De liefde voor dit gewas kwam voort uit haar natuurstudie, om een middel te vinden om gelukkiger te worden. De naam van het blad Coolia van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) is een afgeleide van haar naam. Sinds 1989 reikt deze vereniging de 'Cool en Van der Lek-prijs' uit aan personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de mycologie. Deze prijs is vernoemd naar beide auteurs van ‘Het paddenstoelenboekje’ uit 1913. Catharina is erelid van de NMV. Bron