Graf- en crematiekosten onderzoek 2020

  • Prijsstijgingen van gemeentelijke begraafplaatsen verschillen enorm
  • Groningen wederom duurste gemeentelijke begraafplaats
  • Kosten voor graf moeilijk te vergelijken
  • 67% overledenen gecremeerd in 2019

Monuta pleit voor meer uniformiteit in gemeentelijke grafkosten 
Lees hier meer over in het persbericht. In onze Graf- en crematiekostenmeter ziet u de graf- en crematiekosten per plaats. 

Steekproef prijsstijgingen
Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. De kosten voor grafrechten stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef waarbij 2019 met 2020 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen te zijn van gemeentelijke begraafplaatsen. Een graf op de gemeentelijke begraafplaats in Borne is bijvoorbeeld in 2020 gestegen met 20%  (1.661 euro naar 1.989 euro). De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland is Esserveld in Groningen. Daar steeg de prijs met 11% van 7.308 euro naar 8.072 euro (11%).

Groningen wederom hoogste gemeentelijke Grafkosten
De duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats bevindt zich, net als vorig jaar, in Groningen en Losser. Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar 8.072 euro (7.308 euro in 2019). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats. In de Overijsselse plaats Losser kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van twintig jaar 748 euro (733 euro in 2019).  Gemiddeld kost een gemeentelijk graf 3.202 euro (2019: 3.094 euro). Het gemiddelde van alle begraafplaatsen uit het onderzoek is 2.949 euro (2019: 2.855 euro).

Graf- en crematiekosten 2020

 

Particuliere begraafplaatsen zijn vaak goedkoper dan gemeentelijke begraafplaatsen. Dat blijkt uit de allergoedkoopste particuliere begraafplaats in Veendam die 400 euro vraagt voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 20 jaar. Het duurst is de bijzondere begraafplaats Kerkhof Oud-Ginneken in Breda waar ze 10.425 euro vragen voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 30 jaar.

Gemeentelijke Grafkosten Top 10 

gemeentelijke grafkosten top 10

 

 

Bekijk hier de goedkoopste en duurste gemeentelijke begraafplaats per provincie

Crematiekosten 

Meestal is een crematorium niet in handen van de overheid. De kosten die crematoria rekenen bepalen zij daarom zelf op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, investeringen in de faciliteiten en de positie in de markt. In Nederland kiezen in 2019 de meeste mensen voor cremeren met een percentage van 67%. (bron: LVC)  

De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat het om eenmalige kosten gaat. Gemiddeld kost een stille crematie2 (zonder dienst) in Nederland 684 euro. In Limburg zijn de kosten voor een stille crematie2 gemiddeld het laagst (587 euro). In Friesland is het gemiddelde het hoogst met 913 euro.  De meeste mensen kiezen voor een crematie met een dienst en condoleance in de aula van het crematorium. De gemiddelde kosten hiervoor zijn 1.336 euro. In Overbetuwe ben je voor een crematie met dienst het goedkoopst uit (895 euro) en het duurst in Lisse (1.700 euro).

Gemiddelde crematiekosten per provincie

Gemiddelde crematiekosten per provincie

 


Begraven en cremeren 2019

Cremeren en begraven 2019 per provincie

 

 

Steeds meer overledenen worden in Nederland gecremeerd. Het percentage in 2019 was meer dan tweederde met 67% (bron: LVC). De provincie waar de meeste crematies plaatsvinden is Limburg. Daar is een stille crematie2 het goedkoopst en betaal je voor een crematie met gebruik van aula minder dan gemiddeld in Nederland. Het begraven van onze overledenen doen we het meest in Zeeland, op de voet gevolgd door Friesland. 

1 grafrechten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per gemeente of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn.
2 stille crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder nabestaanden op het meest voordelige tijdstip, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden inbegrepen.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.694 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn er 108 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula. Van 106 crematoria zijn de tarieven publiekelijk bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt. 

Disclaimer
De bedragen in het Graf- en crematiekostenanalyses zijn gebaseerd op onderzoek in de maand april van 2020 en geven een indicatie van de kosten van begraven en cremeren. Het gaat hier om een optelling van een aantal kostenposten zoals grafrecht, begraafkosten, onderhoudskosten bij begraven en de kosten van crematie en asbestemming bij cremeren. Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van de uitkomst van het Graf- en crematiekostenonderzoek.

Ondanks het feit dat dit onderzoek uitermate zorgvuldig is uitgevoerd, zijn onjuistheden niet uitgesloten. Opmerkingen naar aanleiding van deze Graf- en crematiekosten kunnen gemaild worden naar grafkosten@monuta.nl