Grafkosten stijgen ook in 2020: Monuta pleit voor meer uniformiteit gemeentelijke grafkosten

  • Prijsstijgingen van gemeentelijke begraafplaatsen verschillen enorm
  • Groningen wederom duurste gemeentelijke begraafplaats
  • Kosten voor graf moeilijk te vergelijken
  • 67% overledenen gecremeerd in 2019

Steekproef wijst uit dat jaarlijkse prijsstijgingen van gemeentelijke begraafplaatsen kunnen oplopen tot 20%. Gemiddeld betalen we in Nederland 2.949 euro1 (2019: 2.855 euro) voor een eenpersoonsgraf op een begraafplaats en gemiddeld 684 euro voor een ‘stille’ crematie2 (zonder dienst) in een crematorium. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar de graf- en crematiekosten onder 1.694 begraafplaatsen en 106 crematoria.

Steekproef prijsstijgingen

Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. De kosten voor grafrechten stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef waarbij 2019 met 2020 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen te zijn van gemeentelijke begraafplaatsen. Een graf op de gemeentelijke begraafplaats in Borne is bijvoorbeeld in 2020 gestegen met 20% (1.661 euro naar 1.989 euro). De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland is net als in 2019, Esserveld in Groningen. Daar steeg de prijs met 11% van 7.308 euro naar 8.072 euro (11%).

“Onze uitvaartverzorgers beantwoorden bijna dagelijks oriënterende vragen over gemeentelijke grafkosten. Mensen willen zich kunnen voorbereiden op een uitvaart en inzicht hebben in de opbouw van de kosten. Zeker bij een mogelijke kostbare aanschaf zoals een (toekomstig) graf. Om een goede vergelijking te kunnen maken is het belangrijk dat gemeentelijke grafkosten eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. Elk jaar lopen we tegen onduidelijkheden aan in ons onderzoek over de opbouw van de gemeentelijke grafkosten. Dit jaar zijn we dieper gedoken in de prijsstijgingen. Daaruit bleek dat die erg kan afwijken en niet helder is hoe die tot stand komt. Het blijft, zelfs voor ons, een uitdaging om over heel Nederland de grafkosten inzichtelijk te maken. Iemand die hier niet dagelijks mee bezig is kan nu geen goede vergelijking maken. Dat moet anders kunnen. Daarom hebben we de Vereniging Nederlandse Gemeenten onze bevindingen en het totale onderzoek aangeboden met het verzoek tot meer uniformiteit en transparantie in gemeentelijke grafkosten voor de consument. Door onze jarenlange ervaring met het grafkostenonderzoek kan ons onderzoeksteam daar een rol in spelen en advies geven over het vereenvoudigen van de kostenstructuur,” zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Bekijk alle analyses over de graf- en crematiekosten in 2020 hier.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.694 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn er 108 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula. Van 106 crematoria zijn de tarieven publiekelijk bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt en voor iedereen toegankelijk. 

1 grafrechten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per gemeente of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn
2 stille crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder nabestaanden op het meest voordelige tijdstip, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden inbegrepen.