Uitvaartfotografie

Een uitvaart is een moment waarbij emoties centraal staan. Daarin wilt u niet worden afgeleid. Maar de dag van de uitvaart gaat vaak in een roes voorbij. Dat is het fijn om achteraf rustig te kunnen kijken naar beelden van deze bijzondere dag. Alleen of samen met familie en vrienden. Foto's of beelden van troostende mensen, sprekers en misschien ook wel een glimlach, kunnen u helpen om deze dag een goede plek te geven in uw herinnering.

Uitvaarfotografie als herinnering

Uitvaartfotografie komt steeds vaker voor bij begrafenissen of crematies, omdat het bij het herinneren van een overleden dierbare heel belangrijk kan zijn. Een laatste hand op de kist, de rouwstoet naar de laatste rustplaats en de slotwoorden van familie en vrienden. Alles wordt met respect en discreet op de foto gezet.

Uitvaartfotografie als onderdeel van de rouwverwerking

Vaak blijkt een fotoreportage van een begrafenis of crematie van onschatbare waarde te zijn voor nabestaanden. De uitvaart is een uniek moment en er is dus maar één kans om dit mooi in beeld te brengen. Met deze beelden kunt u vaak makkelijker met anderen over uw overleden dierbare praten. Dit kan een belangrijk zijn als onderdeel van de rouwverwerking. Uitvaartfotografie kan ook steun geven aan nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan familie of vrienden die in het buitenland wonen. Maar ook voor kinderen kan uitvaarfotografie erg belangrijk zijn, omdat zij rouw vaak uitstellen. Op het moment dat ze eraan toe zijn, kunt u aan de hand van de foto's rustig met hen praten over de overledene.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uitvaartfotografie?

Kijk eens op de website van www.uitvaartwinkel.nl. Ook werkt Monuta samen met een aantal uitvaartfotografen. Uitvaartfotografen die ieder een eigen stijl hebben. Uw uitvaartverzorger van Monuta kan u hier meer over vertellen of een uitvaartfotograaf voor u regelen. Naast uitvaartfotografie kunt u er ook voor kiezen de uitvaart op film te laten vastleggen.

Veelgestelde vragen over uitvaartfotografie

Komt het vaak voor dat er een uitvaartfotograaf wordt ingehuurd?

Het (laten) maken van foto's van een uitvaart gebeurt steeds vaker. Vooral bij personen die jong overlijden. Wanneer een kind komt te overlijden is er met name veel behoefte aan beeldmateriaal. Foto's dienen dan als herinnering aan de uitvaart en om troost uit te kunnen halen.

Maakt de uitvaartfotograaf ook opnamen van de overledene?

Het vastleggen van de uitvaart gebeurt meestal in 'reportage-stijl'. Bij babysterfte of doodgeboren kindjes wordt het kindje zelf wel vaker gefotografeerd, omdat de nabestaanden dan meestal behoefte hebben aan zo veel mogelijk herinneringen. Uiteraard bepaalt de naaste familie altijd zelf waarvan er wel en waarvan er geen foto's mogen worden gemaakt.

Mogen nabestaanden ook zelf de uitvaart fotograferen?

Uiteraard mag dat en dat komt ook steeds vaker voor. Wel moet er dan rekening mee worden gehouden dat degene die de foto's maakt vaak minder betrokken is bij de uitvaart zelf.

Is er een verandering te bespeuren de laatste jaren?

Er is nu nog niet heel veel vraag naar uitvaartfotografie, maar mensen 'durven' wel om meer dingen te vragen dan vroeger. Zoals met veel zaken binnen de uitvaart komt ook de uitvaartfotografie meer uit de taboe sfeer.