Opzeggen

Uit recent onderzoek blijkt dat klanten van Monuta heel tevreden zijn over hun uitvaartverzekering. Het merendeel van hen zou opnieuw kiezen voor deze uitvaartverzekering bij Monuta. Toch komt het weleens voor dat klanten, om welke reden dan ook, hun uitvaartverzekering willen beëindigen.

Als u uw verzekering wilt beëindigen, willen wij u graag goed informeren over de mogelijkheden en de gevolgen. Daarom raden wij u aan om ons te bellen of om contact op te nemen met uw financieel adviseur, als u uw verzekering(en) wilt beëindigen. Zo voorkomen we misverstanden achteraf. Wanneer u onlangs een uitvaartverzekering heeft afgesloten, kunt u deze binnen 30 dagen na afsluiten kosteloos annuleren. 

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 21:00 uur bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij helpen u graag verder. 

Afkopen of premievrij maken

Als u de verzekering wilt stopzetten, dan zijn er twee mogelijkheden: afkopen of premievrij maken. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij een bedrag aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart. Als u uw uitvaartverzekering premievrij maakt, dan blijft de op dat moment verzekerde waarde van de verzekering bij ons gereserveerd. U bent dan wel verzekerd, maar tegen een lagere waarde. Bij een premievrije uitvaartverzekering vervallen de producten en diensten die eventueel deel uitmaakten van uw verzekering. 

Heeft u een uitvaartverzekering bij Monuta en wilt u uw verzekering afkopen of premievrij maken? Neem dan contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92 of neem contact op met uw financieel adviseur. 

Heeft u een uitvaartverzekering met de polisvoorwaarden MV20-200 of MV20-300 (op uw polis staat welke polisvoorwaarden gelden voor uw verzekering)? Dan vindt u de actuele afkoopwaarde en premievrije waarde in uw Mijn Monuta account. Deze uitvaartverzekering heeft een premie die elk jaar kan wijzigen op basis van de marktrente-ontwikkeling. Hierdoor kan uw afkoopwaarde ook wijzigen. Wij leggen u graag uit hoe uw afkoopwaarde verandert door de marktrente.

Veelgestelde vragen over het afkopen of premievrij maken van uw verzekering

Hoe koop ik mijn verzekering af?

U kunt uw kapitaalverzekering (verzekering waarbij een geldbedrag is verzekerd) of uw naturaverzekering bij Monuta  afkopen. Afkoop wil zeggen dat u de verzekering opzegt en de opgebouwde waarde laat uitbetalen. Houdt u er wel rekening mee dat u na afkoop niet meer bent verzekerd en dat uw nabestaanden dus geen geld meer uitgekeerd krijgen of de uitvaartkosten vergoed krijgen.

Bij het afkopen van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 270 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Deze € 270 is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij afkoop en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet zomaar een optelling van al uw premies.

Wilt u uw verzekering afkopen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek tot afkoop met daarin de volgende informatie:

  • Vermeld de polisnummer(s) met verzoek om afkoop;
  • Vermeld per welke datum u de verzekering wilt afkopen;
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee;
  • Vermeld het rekeningnummer waarop het geld moet worden overgemaakt;
  • Stuur een kopie van uw bankpas van de rekening waarop het geld moet worden overgemaakt;
  • Vermeld naam, adres en woonplaats van de verzekeringnemer en laat hem of haar een handtekening zetten.

Stuur uw verzoek per post naar:
Monuta
t.a.v. KCC Schriftelijk
Postbus 20,
7300 AA APELDOORN

Of per e-mail, met de ingescande documenten en een handtekening, naar: opzeggen@monuta.nl

Waarom verschillen de afkoopwaarde en de premievrije waarde van elkaar?

Wanneer u de verzekering wilt stopzetten, kijken wij wat de waarde van uw verzekering op dat moment is. Wilt u niet langer verzekerd zijn, dan bepalen wij de afkoopwaarde volgens de actuariële methode van Monuta en houden daarbij kosten in. U ontvangt het afkoopbedrag op uw rekening. Daarna bent u niet meer verzekerd en wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

Wanneer u wel verzekerd wilt blijven, maar geen premie meer wilt betalen, bepalen wij de premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering. Bij overlijden is de premievrije waarde beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. De premievrije waarde is lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag, omdat u stopt met premie betalen.

De premievrije waarde is bijna altijd hoger dan de afkoopwaarde
Dit komt doordat de waarde van uw verzekering bij ons gereserveerd blijft. Voor het vaststellen van de premievrije waarde gaan we uit van de waarde van uw verzekering op het moment van premievrij maken en de nog te verwachten looptijd tot het overlijden. Gedurende die tijd zijn wij in staat om het bedrag te laten groeien naar de door ons afgegeven premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering.

Het verschil tussen beide waardes heeft dus te maken met het moment waarop het bedrag wordt uitgekeerd. Bij afkopen is dit meteen en bij premievrij maken is het bedrag in de toekomst beschikbaar voor de kosten van uw uitvaart.

Hoe maak ik mijn verzekering premievrij?

Bij premievrijmaking stopt u met premie betalen. Daarmee wijzigt de uitkering bij overlijden. Als u ervoor kiest uw polis premievrij te maken, is er later minder geld beschikbaar voor de uitvaart dan bij het afsluiten van de verzekering de bedoeling was.

Bij het premievrij maken van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 270 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit tarief is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij premievrijmaking en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Daarnaast wordt er direct en eenmalig voor de te verwachten periode dat de polis nog premievrij doorloopt 0,1% van het premievrije bedrag in mindering gebracht voor het beheren van uw polis.

Wilt u uw verzekering premievrij maken, stuur dan een schriftelijk verzoek tot premievrij making met vermelding van uw polisnummer naar:

Monuta
t.a.v. KCC Schriftelijk
Postbus 20,
7300 AA APELDOORN

U mag ook een e-mail sturen naar: opzeggen@monuta.nl

Geldt er een minimum waarde voordat ik mijn verzekering premievrij kan maken?

Om een verzekering premievrij te kunnen maken moet uw verzekering een minimale waarde hebben opgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u de hoogte van de minimale waarde. Voor verzekeringen die na 20 december 2018 zijn afgesloten geldt dat de premievrije waarde, na aftrek van de kosten, hoger moet zijn dan € 1.500. Als de waarde lager is, heeft u twee opties:

  1. Uw verzekering door laten lopen.
  2. Uw verzekering afkopen.

Wanneer wij wegens wanbetaling een verzekering moeten stoppen, dan mag u er ook voor kiezen om de verzekering premievrij te maken. Hiervoor geldt ook een minimale premievrije waarde van € 1.500.