Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header man belt Monuta

Uitvaartverzekering
opzeggen

Uw uitvaartverzekering
opzeggen

Het kan voorkomen dat u uw verzekering wilt opzeggen. Als u onlangs een uitvaartverzekering heeft afgesloten, kunt u deze binnen 30 dagen kosteloos annuleren. Als u al langer een uitvaartverzekering heeft, kunt u deze afkopen of premievrij maken. Alleen de verzekeringsnemer kan de verzekering annuleren, afkopen of premievrij maken. U kunt ons hiervoor bellen, of contact opnemen met uw financieel adviseur.

We geven u graag uitleg over de voorwaarden en inzicht in de afkoop- of premievrije waarde. Ook geven we aan welke financiële gevolgen er zijn van afkopen of premievrij maken. Zo voorkomen we misverstanden achteraf. 

Afbeelding
Man aan het bellen

Bel Monuta of uw adviseur
om uw opzegging te regelen

Soms kunnen wij het afkopen of premievrij maken direct telefonisch voor u regelen. Het kan zijn dat we aanvullende gegevens nodig hebben. We sturen u dan een brief, met daarin de afkoop- of premievrije waarde. U stuurt deze ondertekend aan ons terug met een kopie van uw identiteitsbewijs en uw bankpas. Alle informatie vindt u stap voor stap uitgelegd in de brief die u ontvangt. 

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 21:00 uur bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij helpen u graag verder. U kunt ook contact opnemen met uw financieel adviseur. 

Inzicht in de afkoop-
en premievrije waarde

Heeft u een uitvaartverzekering met de polisvoorwaarden MV20-200 of MV20-300 (op uw polis staat welke polisvoorwaarden gelden voor uw verzekering)? Dan vindt u de actuele afkoopwaarde en premievrije waarde in uw Mijn Monuta account. Deze uitvaartverzekering heeft een premie die elk jaar kan wijzigen op basis van de marktrente-ontwikkeling. Hierdoor kan uw afkoopwaarde ook wijzigen. Wij leggen u graag uit hoe uw afkoopwaarde verandert door de marktrente, klik hier voor meer informatie

Heeft u een verzekering met andere polisvoorwaarden dan MV20-200 of MV20-300? Neem dan contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92 of neem contact op met uw financieel adviseur.

Afbeelding
vrouw schrijft brief

FAQ verzekeringen / Opzeggen

Wat is afkopen?

Afkoop wil zeggen dat u de verzekering opzegt en de opgebouwde waarde van de verzekering laat uitbetalen. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet een optelling van al uw premies. Houdt u er wel rekening mee dat u na afkoop niet meer bent verzekerd. Uw nabestaanden krijgen dus geen geld meer uitgekeerd en hebben geen recht meer op de diensten en producten van de verzekering. 

Bij het afkopen van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024 in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit bedrag bestaat uit kosten die wij hebben gemaakt om uw verzekering mogelijk te maken en administratiekosten. Dit bedrag indexeren we jaarlijks.

Wat is premievrij maken?

Bij premievrijmaking stopt u met premie betalen. Daarmee wijzigt de uitkering bij overlijden. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden de opgebouwde waarde tot het moment dat de premie is stopgezet uitgekeerd. De opgebouwde waarde is geen optelling van al uw premies. Uw nabestaanden hebben geen recht meer op de producten en diensten van de verzekering. Dit betekent dat er bij uw overlijden minder geld beschikbaar is voor de uitvaart dan bij het afsluiten van de verzekering de bedoeling was. 

Voor polissen afgesloten na 20 december 2018 geldt dat premievrij maken alleen kan als de opgebouwde waarde minstens € 1.500 is. Bij polissen die eerder zijn afgesloten, geldt een minimale opgebouwde waarde van € 45. Bij een lagere waarde kunt u de verzekering alleen afkopen. Deze regels gelden ook wanneer de verzekering wordt beëindigd door wanbetaling.  

Bij het premievrij maken van uw verzekering brengen wij een bedrag van € 315 in 2024  in mindering op de opgebouwde waarde van uw verzekering. Dit tarief is gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij premievrijmaking en kan jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Daarnaast wordt er direct en eenmalig voor de te verwachten periode dat de polis nog premievrij doorloopt 0,2% van het premievrije bedrag in mindering gebracht voor het beheren van uw polis. 

Waarom verschillen de afkoopwaarde en de premievrije waarde van elkaar?

Wanneer u de verzekering wilt stopzetten, kijken wij wat de waarde van uw verzekering op dat moment is. Wilt u niet langer verzekerd zijn, dan bepalen wij de afkoopwaarde volgens de actuariële methode van Monuta en houden daarbij kosten in. U ontvangt het afkoopbedrag op uw rekening. Daarna bent u niet meer verzekerd en wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

Wanneer u wel verzekerd wilt blijven, maar geen premie meer wilt betalen, bepalen wij de premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering. Bij overlijden is de premievrije waarde beschikbaar voor de kosten van de uitvaart. De premievrije waarde is lager dan het oorspronkelijke verzekerde bedrag, omdat u stopt met premie betalen.

De premievrije waarde is bijna altijd hoger dan de afkoopwaarde
Dit komt doordat de waarde van uw verzekering bij ons gereserveerd blijft. Voor het vaststellen van de premievrije waarde gaan we uit van de waarde van uw verzekering op het moment van premievrij maken en de nog te verwachten looptijd tot het overlijden. Gedurende die tijd zijn wij in staat om het bedrag te laten groeien naar de door ons afgegeven premievrije waarde. Als de premievrije waarde kan fluctueren nadat uw verzekering is premievrij gemaakt, dan leest u dat op de polis van uw uitvaartverzekering.

Het verschil tussen beide waardes heeft dus te maken met het moment waarop het bedrag wordt uitgekeerd. Bij afkopen is dit meteen en bij premievrij maken is het bedrag in de toekomst beschikbaar voor de kosten van uw uitvaart.

Geldt er een minimum waarde voordat ik mijn verzekering premievrij kan maken?

Om een verzekering premievrij te kunnen maken moet uw verzekering een minimale waarde hebben opgebouwd. In de polisvoorwaarden leest u de hoogte van de minimale waarde. Voor verzekeringen die na 20 december 2018 zijn afgesloten geldt dat de premievrije waarde, na aftrek van de kosten, hoger moet zijn dan € 1.500. Als de waarde lager is, heeft u twee opties:

  1. Uw verzekering door laten lopen.
  2. Uw verzekering afkopen.

Wanneer wij wegens wanbetaling een verzekering moeten stoppen, dan mag u er ook voor kiezen om de verzekering premievrij te maken. Hiervoor geldt ook een minimale premievrije waarde van € 1.500.

Waar vind ik de formulieren om mijn polis af te kopen of premievrij te maken?

U kunt de formulieren om uw verzekering af te kopen of premievrij te maken op deze pagina downloaden. 

Keurmerk uitvaartzorg