Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw houdt ketting vast

Afkoopwaarde

Uw afkoopwaarde verandert
door marktrente-ontwikkeling

Bij het vaststellen van de premie van onze uitvaartverzekeringen met de polisvoorwaarden MV20-200 of MV20-300 (op uw polis staat welke polisvoorwaarden gelden voor uw verzekering) houden we rekening met de te verwachten ontwikkeling van de marktrente. Een belangrijk kenmerk van onze uitvaartverzekeringen is dat wij jaarlijks de premie kunnen aanpassen aan deze ontwikkeling. Dit is nodig omdat de marktrente anders kan worden, dan was verwacht. De marktrente heeft invloed op de rekenrente, die wij vaststellen voor uw uitvaartverzekering. Als de rekenrente wijzigt, wijzigt de premie van uw uitvaartverzekering. Op onze premiebeleid pagina leest u meer over het jaarlijks aanpassen van de premie. De verzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij de afkoopwaarde aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Door de aanpassing van de rekenrente, kan uw afkoopwaarde wijzigen. Wij informeren u jaarlijks over de actuele rekenrente en de gevolgen hiervan voor uw premie en afkoopwaarde. In onderstaande voorbeelden krijgt u een indruk van hoeveel uw verzekering ongeveer waard is en wat de invloed is van de rekenrente op de afkoopwaarde. 

U vindt de actuele afkoopwaarde en premievrije waarde in uw Mijn Monuta account.

Begrippen

In de tekst leest u de begrippen rekenrente en marktrente. Hieronder leggen wij kort uit wat wij met deze begrippen bedoelen. 

Rekenrente: Bij de bepaling van de hoogte van uw premie gaat Monuta er vanuit dat de waarde van uw verzekering toeneemt met een vast rentepercentage, dit heet rekenrente. De hoogte van de rekenrente wordt door Monuta mede bepaald op basis van de verwachting én ontwikkeling van de marktrente. 

Marktrente: Monuta krijgt een vergoeding voor het uitlenen van geld voor een bepaalde tijd, dit wordt marktrente genoemd. De hoogte van de marktrente wordt niet door Monuta bepaald. Aan de hand van de marktrente wordt door Monuta de rekenrente bepaald die invloed heeft op de hoogte van de premie. 

Groei afkoopwaarde
tijdens looptijd verzekering

In de tabel ziet u hoe de afkoopwaarde van de Monuta Uitvaartverzekering Natura (met de voorwaarden MV20-300) groeit tijdens de looptijd van de verzekering. De verzekerde waarde in dit voorbeeld is € 9.000. 

De groene waarde geeft aan dat de verzekering die is afgesloten op 55-jarige leeftijd na tien jaar ongeveer 23% van de waarde van de verzekering heeft bereikt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 23% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 2.070. Wanneer de verzekering daadwerkelijk wordt afgekocht, gaat daar nog wel € 275 aan afkoopkosten van af (de afkoopkosten kunnen jaarlijks wijzigen). 

Afbeelding
Groei-afkoopwaarde-tijdens-looptijd-verzekering

Wijziging afkoopwaarde
door lagere rekenrente

Als de rekenrente daalt, dan gaat de afkoopwaarde omhoog. Dit komt doordat de premie hoger wordt waardoor wij meer premie ontvangen én door de lagere rente is er meer opgebouwde waarde nodig om uiteindelijk tot het totaal verzekerde bedrag te komen. 

In de tabel ziet u welk effect een rekenrentedaling van 1% heeft op de afkoopwaarde van de verzekering in bovenstaand voorbeeld. Het percentage in tabel 2 is de procentuele stijging van het percentage van de afkoopwaarde in tabel 1.

De groene waarde geeft aan dat de afkoopwaarde van de verzekering, afgesloten op 55-jarige leeftijd, met 20% omhoog gaat wanneer de rekenrente na 10 jaar met 1% daalt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment ongeveer 28% van het verzekerde bedrag bedraagt, namelijk de 23% uit tabel 1 verhoogd met 20%. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 28% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 2.520. 

Afbeelding
Wijziging-afkoopwaarde-door-lagere-rente

Wijziging afkoopwaarde
door hogere rekenrente

Als de rekenrente stijgt, dan gaat de afkoopwaarde omlaag. Dit komt doordat de premie lager wordt waardoor wij minder premie ontvangen én door de hogere rente is er minder opgebouwde waarde nodig om uiteindelijk tot het totaal verzekerde bedrag te komen. 

In onderstaande tabel ziet u welk effect een rekenrenteverhoging van 1% heeft op de afkoopwaarde van de verzekering in het bovenstaande voorbeeld. Het percentage in tabel 3 is de procentuele daling van het percentage van de afkoopwaarde in tabel 1.

De groene waarde geeft aan dat de afkoopwaarde van de verzekering, afgesloten op 55-jarige leeftijd, met 16% omlaag gaat wanneer de rekenrente na 10 jaar met 1% stijgt. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment ongeveer 19% van het verzekerde bedrag bedraagt, namelijk de 23% uit tabel 1 verlaagd met 16%. Dit betekent dat de afkoopwaarde op dat moment 19% van € 9.000 bedraagt, ongeveer € 1.710.

Afbeelding
Wijziging-afkoopwaarde-door-hogere-rente

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze pagina getoonde percentages en berekeningen. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht met uw actuele afkoopwaarde per 1 januari van het nieuwe jaar. In het voorbeeld gaat het om een Monuta Uitvaartverzekering Natura met de voorwaarden MV20-300. In het voorbeeld in de Tabellen 2 en 3 hebben we de rekenrente voor het eerst na 10 jaar aangepast.