Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header-fotoalbum-bekijken-3

Overlijdens
verzekering

Bereken uw premie

Vul uw geboortedatum in om uw premie te berekenen.

Wat is een
overlijdensverzekering?

Met een overlijdensverzekering wordt vaak een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering bedoeld. Deze overlijdensverzekeringen zijn alleen niet hetzelfde. Met een uitvaartverzekering verzekert u zich namelijk voor de kosten van een uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is een tijdelijke verzekering die een geldbedrag uitkeert wanneer u tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Zo voorkomt u, met beide overlijdensverzekeringen, financiële zorgen bij nabestaanden. 

Afbeelding
Verschil tussen overlijdensverzekeringen

Verschil overlijdensrisico-
en uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert aan de nabestaanden als de verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden. Met het uitgekeerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering kunnen nabestaanden bijvoorbeeld (een gedeelte van) de hypotheek aflossen. Een uitvaartverzekering is een verzekering die bedoeld is om de kosten van een uitvaart te betalen. Het uitgekeerde bedrag van de uitvaartverzekering kunnen nabestaanden besteden aan diensten die met de uitvaart te maken hebben.

Afbeelding
Uitvaartfotografie

Wat is een
uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering verzekert u zich voor de kosten van een uitvaart. De verzekering wordt aan de nabestaanden uitgekeerd wanneer u komt te overlijden. Hiermee kunnen zij uw uitvaart mogelijk maken. Een uitvaartverzekering is niet verplicht, maar wordt vaak aangeschaft om de kosten van een uitvaart te dekken, zodat nabestaanden niet met onverwachte kosten achterblijven. Een gemiddelde uitvaart kost vaak tussen de € 7.000 en € 11.500. Met een uitvaartverzekering bouwt u waarde op. Wilt u de verzekering tussentijds stopzetten? Dan wordt er een bedrag uitgekeerd als er een minimale waarde is opgebouwd.

Wilt u meer weten over de uitvaartverzekering van Monuta? 

 

Wat is een overlijdens-
risicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering ontvangen uw nabestaanden eenmalig een bedrag als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Hiermee bent u verzekerd wanneer één van de kostverdieners wegvalt en er financiële problemen kunnen ontstaan. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om de hypotheek af te lossen, om financiële verplichtingen na te komen of om de kinderen te laten studeren. Vaak bouwt u met een overlijdensrisicoverzekering geen waarde op. Wanneer u de verzekering voor het einde van de looptijd stopzet, wordt er niks uitgekeerd.

Monuta biedt geen overlijdensrisicoverzekeringen aan. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur voor meer informatie of bekijk de mogelijkheden die bijvoorbeeld Centraal Beheer biedt. 

Keurmerk uitvaartzorg
Veelgestelde vragen

FAQ verzekeringen / Financieel

Wie betaalt de kosten van een uitvaart?

De kosten van de uitvaart zijn in eerste instantie voor rekening van de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart. Hij of zij kan de kosten verhalen uit de nalatenschap. Dan komen ze dus voor rekening van de erfgenamen. In een testament of door de wet is vastgesteld wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamenten Register staan alle namen van mensen die een testament hebben.

Hoe verloopt de afhandeling van de uitkering?

Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartverzorger of er een uitvaartverzekering is. Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Lees hier op welke manier de uitkering van een uitvaartverzekering bij Monuta is geregeld. Wanneer Monuta de uitvaart mag verzorgen, hoeft u geen papieren op te sturen om recht te hebben op de uitkering. Dit regelt de Monuta uitvaartverzorger voor u.

Wat zijn de kosten van een begrafenis of crematie?

De kosten van uw uitvaart hangen sterk af van uw uitvaartwensen. Over het algemeen is cremeren goedkoper dan begraven. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen per gemeente. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Wat kost een uitvaart?

Het is erg moeilijk om deze precies vraag te beantwoorden, maar vaak kost een gemiddelde uitvaart in Nederland tussen €7.000 en €11.500. De daadwerkelijke kosten van een uitvaart hangen namelijk sterk af van de uitvoering van de uitvaart. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen nog wat aan na de plechtigheid? Deze en veel andere vragen bepalen de kosten. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente.

Wilt u weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn? Met de uitvaartkostenmeter maakt u hier eenvoudig een berekening van. Meer informatie over onze verzekeringen vindt u hier

Wat gebeurt er als er na de uitvaart een bedrag overblijft na uitkering van de verzekering?

De kosten voor de uitvaart worden betaald vanuit uw uitvaartverzekering op basis van declaraties. Dat houdt in dat wij bedragen uitkeren na ontvangst van de facturen. Als er na de uitvaart geld uit de verzekering overblijft, blijft dit voor uw nabestaanden bij Monuta staan. Dit bedrag kunnen nabestaanden uitsluitend gebruiken voor overige uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud of een assierraad. Deze uitvaartkosten worden ook op basis van facturen uitgekeerd totdat het bedrag van de verzekering volledig is besteed.

Een geldverzekering keert na het overlijden van de verzekerde het gehele verzekerde bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde kan zelf bepalen wat er met dit geld gebeurt. Hiermee worden vaak de kosten van de uitvaart betaald, maar dat hoeft niet. Wie de begunstigde is, staat vermeld op de polis.

Zijn crematiekosten en de kosten voor asbestemming ook onderdeel van het dienstenpakket van Monuta?

Nee, deze kosten zijn niet meeverzekerd in het dienstenpakket. Er zijn veel mogelijkheden voor asbestemming, waardoor de kosten niet van tevoren duidelijk zijn. Het vrij te besteden bedrag kan door uw nabestaanden gebruikt worden voor deze kosten.

Kan ik bij wijze van spreken ook in Groningen begraven worden als ik in Limburg woon?

Ja dat kan. U kunt begraven of gecremeerd worden waar u wilt en waar het mogelijk is om begraven of gecremeerd te worden.