Begunstiging wijzigen

Heeft u een Uitvaart Geld-verzekering oftewel een verzekering in geld bij Monuta? Dan kiest u zelf wie de uitkering krijgt als u overlijdt. Deze persoon noemen we de begunstigde van de verzekering. Hij of zij kan met het uitgekeerde bedrag uw uitvaartwensen uitvoeren.

Wat is begunstiging?

Op uw polis staat een lijst met personen die recht kunnen hebben op de uitkering bij overlijden. Dit is de begunstiging. Naast namen van personen kan er ook een omschrijving staan, bijvoorbeeld ‘de weduwe/weduwnaar van de verzekeringnemer’ of ‘de kinderen van de verzekeringnemer’.

Degene die op de eerste plaats van de lijst staat ontvangt de uitkering. De personen die daarop volgen niet meer. Als de eerste begunstigde niet meer in leven is of er is niemand die aan de omschrijving voldoet, dan ontvangt de tweede begunstigde de uitkering. Enzovoort.

Als u zelf geen persoon als begunstigde heeft aangewezen, dan geldt de standaard begunstiging. Dit is eerst de weduwe of weduwnaar. Er ontstaat vaak een probleem als de verzekerde overlijdt en de partner is al eerder overleden. Het geld kan dan alleen maar worden overgemaakt naar een bestaand rekeningnummer van de overledene. Een andere optie is dat er een verklaring van erfrecht wordt overlegd. De verklaring van erfrecht kan alleen door een notaris worden opgesteld en dat brengt kosten met zich mee. U kunt deze situatie gemakkelijk voorkomen als u de begunstiging zelf van te voren vastlegt.

Hoe wijzig ik de begunstiging van mijn Uitvaart Geld-verzekering?

Als u, in plaats van de standaard begunstiging, een andere begunstigde wilt aanwijzen dan moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. 

Begunstiging wijzigen

Een andere begunstigde kan bijvoorbeeld een familielid of vriend of vriendin zijn. U kunt maximaal vier personen aangeven die als begunstigde op de polis moeten worden geplaatst. De begunstiging is de gehele looptijd van de verzekering aan te passen. U kunt het formulier opsturen naar onderstaand antwoordnummer (geen postzegel nodig):

Monuta
Antwoordnummer 262
7300 VB  Apeldoorn