Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Uitvaart regelen

Advies waar u niets aan
verdient, behalve vertrouwen

 

Uw klant wil zekerheid. Dat komt mooi uit, want u adviseert verzekeringen. Daarmee kunt u allerlei onheil niet voorkomen, maar u kunt er wel voor zorgen dat uw klant (of zijn gezin) door dat onheil niet financieel kopje onder gaat. Dat is natuurlijk fantastisch, maar daarmee is slechts een deel van het probleem opgelost, namelijk de financiële kant. Maar is uw klant daarmee eigenlijk wel voldoende voorbereid op de toekomst? Daar wil ik het in deze blog met u over hebben.

Eén op de vijf (!)

Mensen worden steeds ouder. Dat klinkt prachtig, maar kan – los van allerlei maatschappelijke problemen zoals onhoudbare pensioen “toezeggingen” en zorgkosten – voor uw klanten ook persoonlijk tot problemen leiden. Van de volgende vijf mensen die u vandaag aan de telefoon krijgt, gaat er één dementeren. U weet alleen nog niet welke van de vijf. Misschien is het daarom goed om aan alle vijf eens te vragen wie zijn zaken gaat regelen als hij dat straks zelf niet meer kan.

Kozijnen schilderen

Wie gaat er bijvoorbeeld zorgen dat zijn rekeningen worden betaald, dat zijn aangifte inkomstenbelasting wordt ingevuld (én digitaal wordt ondertekend), dat de kozijnen van zijn huis op tijd worden geschilderd, dat een persoonsgebonden budget wordt aangevraagd…?

En wie gaat er iets van zeggen als uw klant in het verpleeghuis niet goed verzorgd wordt? Wie geeft toestemming voor de griepprik? En wie geeft toestemming voor een ingrijpende behandeling met mogelijk ernstige bijwerkingen? Of zegt juist namens hem dat hij in bepaalde omstandigheden wil dat de strijd tegen de dood gestaakt wordt?

Afbeelding
Uitvaartverzorger
Het roer overnemen

Uw klant komt niet naar u toe omdat hij een verzekering wil kopen. Dat kan hij namelijk ook online. Hij komt naar u toe omdat hij de dingen goed geregeld wil hebben voor zijn toekomst. Kennelijk vertrouwt hij u daarin, want hij heeft juist u uitgekozen als zijn adviseur. Combineer die twee dingen en adviseer hem om, nu hij toch bezig is met zijn toekomst, dat vertrouwen ook aan een of meer anderen te geven. Juist omdat de toekomst vol onzekerheden is – en de wereld in steeds sneller tempo lijkt te veranderen – is het belangrijk dat hij een stuurman aanstelt voor als de kapitein zelf niet meer aan het roer kan staan. En, minstens zo belangrijk, dat uw klant aan die stuurman een goede zeekaart meegeeft, waarin hij nu alvast zélf in grote lijnen de route uitstippelt die hij straks wil varen.

Levenstestament

Die stuurman noemen we een gevolmachtigde en die zeekaart een levenstestament. Dat is in de basis een algemene volmacht, maar een goede notaris laat de stuurman niet doelloos ronddobberen. Die notaris laat uw klant in de akte vertellen wanneer er bijvoorbeeld schenkingen gedaan mogen worden. En aan wie. Zodat er geen ruzie kan ontstaan over wat uw klant “gewild zou hebben”. En de gevolmachtigde zich geen zorgen hoeft te maken over aansprakelijkheden of gezeur achteraf.

Afbeelding
Wie Troost Mij Monuta
Eigen bijdrage

Maar de rechter kan toch een bewindvoerder benoemen als mijn klant gaat dementeren? Klopt. Maar waarom zou u uw klant niet zélf laten bepalen aan wie hij het vertrouwen geeft? En bovendien: de rechter gaat niet goedvinden dat uw klant de verkoopopbrengst van zijn huis aan zijn kinderen schenkt als hij naar het verpleeghuis gaat. Terwijl hij dat waarschijnlijk liever wil dan dat die verkoopopbrengst met € 2.419,40 per maand opgaat aan een eigen bijdrage voor de zorgkosten. Met een levenstestament kan uw klant ook dat soort zaken regelen.

Aan het denken zetten

Ik hoor u denken. Maar zo’n advies, daar verdien ik toch niets aan? Juist wel. Een klant die blij is dat u hem een goed advies hebt gegeven komt de volgende keer misschien wel wéér bij u. Want daar kan geen vergelijkingssite tegenop. Kost u 10 minuten om hem aan het denken te zetten. En misschien krijg u over een paar jaar nog wel een bedankje van zijn kinderen, voor het goede advies.

Deze blog is geschreven in opdracht van Monuta door mr. Martijn van Valburch.