Blogs Ruud van der Wal

Blogs van Ruud van der Wal

  1. Uw portefeuille sterft uit

    Ik was er zelf niet bij, dus kan er geen getuigenis van afleggen, maar het schijnt dat er in de maanden na de Tweede Wereldoorlog flink gefeest is.

  2. Actie nodig voor lagere inkomens

    Een intermediair bij wie ik onlangs op bezoek was, vertelde me het volgende… Hij wees een klant op de verschillende mogelijkheden om een verzekering af te sluiten voor de financiering van zijn uitvaart.

  3. Men wil één ding: rust!

    Regelmatig organiseert Monuta klantenpanels. Om te achterhalen of de kijk op uitvaarten en de financiering ervan nog steeds dezelfde zijn.