Blogs uit de branche

  1. Geen erfbelasting!

    Uw klant overweegt een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat is het moment waarop u als adviseur uw toegevoegde waarde laat zien door over de erfbelasting te beginnen.

  2. Rente: leg dat maar eens goed uit!

    Een blog van Ruud van der Wal ‘Als je het niet simpel kunt uitleggen, snap je het zelf niet goed genoeg.’ Aan deze uitspraak moest ik laatst denken, toen ik mijn buurman – die overigens niets me

  3. Hou het gezellig. Adviseer een executeur!

    Een blog van Martijn van Valburch (kandidaat-notaris en estate planner bij Dijkman & van Doorn notariaat - estate planning) In het erfrecht wordt het overlijden niet gezien als het einde, maar als