Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Vrouw schrijft blog

Blogs uit de
branche

Op deze pagina staan blogs rondom het advies over de financiering van uitvaartkosten. Met onze blogs willen wij financieel adviseurs inspireren hoe zij meer toegevoegde waarde kunnen bieden richting de klant.

Zegt u: 'het spijt me'
na een gebrekkig advies?

Goed advies geven en het vervolgens goed regelen. Dat is zo'n beetje de kern van ons beroep. Dat geldt voor u als verzekeringsadviseur en voor mij als kandidaat-notaris. Gelukkig gaat dat meestal goed. Maar soms ook niet. 

Afbeelding
Man aan het bellen

Waarom praten we
nooit over de dood?

In de uitvaartbranche mag praten over de dood dan heel normaal zijn, voor heel veel mensen blijft het moeilijk. Over het einde denken we gewoonweg liever niet na. Terwijl de huidige coronacrisis ons bij uitstek confronteert met onze sterfelijkheid. Moeten we er in deze tijd niet juíst over praten, zou je denken...

Advies zonder adviseur?
Echt (geen) Hema!

Verontwaardiging. Dat is misschien nog wel de beste beschrijving van de reactie van (vooral) de ‘oude garde’ van notarissen toen de Hema in 2013 testamenten ging verkopen. In vergaderingen van onze beroepsorganisatie, in de vakbladen en in discussiegroepen op internet spuwden ze hun gal: “De bijl aan de wortel van de rechtszekerheid!”

De (on)zichtbare
adviseur

De nota van afrekening. Voordat we de hypotheekakte ondertekenen, neem ik hem uiteraard met uw klanten door. Dat is het moment waarop de kopers zien wat hun nieuwe huis hen tot nu toe gekost heeft. Niet alleen de koopprijs en de overdrachtsbelasting, maar ook de kosten van de makelaar, de bank, de NHG, de notaris, de taxateur, het kadaster en last but not least… de hypotheekadviseur. Een veelvoud van de kosten van de notaris. Wat ik de adviseur overigens van harte gun.

Onzekerheid is de enige
zekerheid die er is

Onlangs sprak ik met een 75-jarige man over zijn testament. Een gepensioneerde dermatoloog die 10.000 euro wilde nalaten aan zijn achterneefje. ‘Voor zijn studie,’ had hij erbij gezegd, in de hoop dat zijn achterneefje later ook medicijnen zou gaan studeren. 

Uitvaartadvies:
een koopje!

Regelmatig verwelkomen wij bij Monuta nieuwe medewerkers met cake en een korte presentatie. Nu is de cake helaas komen te vervallen, alles gaat immers via Teams. Maar de uitleg over ontwikkelingen in de uitvaartbranche, de uitvaartverzekeringsmarkt en het werk van financieel adviseurs is gebleven. Met name dat laatste leidt steevast tot verbaasde reacties.

Uitkering levensverzekering:
uitzondering op uitzondering

De statistieken liegen er niet om. Van de getrouwde stellen en geregistreerde partners gaat één op de drie uit elkaar. Vorig jaar ging het in totaal om 32.776 stellen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Omdat er zoveel mensen uit elkaar gaan, zet bijna iedereen een uitsluitingsclausule in zijn testament. Die bepaling zorgt ervoor dat als een erfgenaam gaat scheiden, de erfenis niet voor de helft bij zijn ex terechtkomt. Maar die clausule is vaak niet van toepassing op de uitkering van de levensverzekering.

Een verzekeringsuitkering! Zeg maar
dag tegen je toeslag?

Als u met uw klant spreekt over een levensverzekering, dan staat u vast ook even stil bij de erfbelasting die de begunstigde moet betalen (art. 13 Successiewet 1956). En hoe u die wellicht kunt voorkomen door ‘premieschenking’ of ‘kruislings verzekeren’. Daarnaast is het goed om in te gaan op de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij de begunstigde. En dan niet alleen op de box 1-heffing bij bepaalde periodieke uitkeringen, maar ook op de gevolgen van een stijging van zijn box 3-vermogen.

Geen
erfbelasting!

Uw klant overweegt een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat is het moment waarop u als adviseur uw toegevoegde waarde laat zien door over de erfbelasting te beginnen. Nadat u het premieschenkingsarrest en het fenomeen kruislings verzekeren hebt besproken, trekt u het onderwerp wat breder.

Advies waar u niets aan
verdient, behalve vertrouwen

Uw klant wil zekerheid. Dat komt mooi uit, want u adviseert verzekeringen. Daarmee kunt u allerlei onheil niet voorkomen, maar u kunt er wel voor zorgen dat uw klant (of zijn gezin) door dat onheil niet financieel kopje onder gaat. Dat is natuurlijk fantastisch, maar daarmee is slechts een deel van het probleem opgelost, namelijk de financiële kant. Maar is uw klant daarmee eigenlijk wel voldoende voorbereid op de toekomst? Daar wil ik het in deze blog met u over hebben.

Rente: leg dat maar
eens goed uit!

‘Als je het niet simpel kunt uitleggen, snap je het zelf niet goed genoeg.’ Aan deze uitspraak moest ik laatst denken, toen ik mijn buurman – die overigens niets met de financiële wereld te maken heeft – probeerde uit te leggen hoe het zit met de lage rentestand en welke invloed dit heeft op de verzekeringspremies. Het deed mij beseffen hoe moeilijk het voor een leek moet zijn om de financiële wereld te doorgronden. 

Hou het gezellig.
Adviseer een executeur!

In het erfrecht wordt het overlijden niet gezien als het einde, maar als een begin. Het begin van een periode waarin veel moet gebeuren. Van het geven van een opdracht aan de uitvaartondernemer tot het verdelen van de nalatenschap tussen de erfgenamen. Een periode waarin helaas ook veel dingen mis kunnen gaan. Adviseer daarom een executeur. Of specialiseer u hierin als financieel adviseur en pak zelf die rol.

De (on)zin van een
uitvaartverzekering

Als financieel adviseur bent u goed opgeleid, u beschikt over vakdiploma’s en u bent de vraagbaak voor uw klanten. Het geven van een passend advies is uw taak waar u zich voor meer dan 100% inzet. U merkt dat de gemiddelde klant over het algemeen onwetend is over het financieel afdekken van risico’s. Toch hoort u zo af en toe dat sommige klanten een uitgesproken mening hebben over bepaalde financiële risico’s. Dat is prettig want dan is er door uw klant al enigszins nagedacht over het af te dekken risico.