Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Uitvaart regelen

De (on)zin van
een uitvaartverzekering

 

Als financieel adviseur bent u goed opgeleid, u beschikt over vakdiploma’s en u bent de vraagbaak voor uw klanten. Het geven van een passend advies is uw taak waar u zich voor meer dan 100% inzet. U merkt dat de gemiddelde klant over het algemeen onwetend is over het financieel afdekken van risico’s. Toch hoort u zo af en toe dat sommige klanten een uitgesproken mening hebben over bepaalde financiële risico’s. Dat is prettig want dan is er door uw klant al enigszins nagedacht over het af te dekken risico.

Maar hoe goed en uitvoerig heeft uw klant eigenlijk nagedacht? Bijvoorbeeld over de financiële gevolgen van een overlijden en het betalen van de uitvaartkosten. Onderstaand drie veel voorkomende uitspraken die ik graag van een onderbouwde reactie voorzie. Deze reactie kunt u wellicht gebruiken om uw klant het inzicht te geven dat een uitvaartverzekering misschien wel nuttig kan zijn in zijn of haar situatie. Maar ook dat uw kosten voor het uitvaartadvies het dubbel en dwars waard zijn.

Wie betaalt de uitvaartkosten? 

Bij deze opmerking is het raadzaam om door te vragen en een antwoord te krijgen op de vraag: “Hoe gaat u of gaan uw nabestaanden dan de uitvaartkosten betalen?”

Eerst even de cijfers: uit onderzoek van Gfk onder ruim 50.000 Nederlanders blijkt dat 29% een uitvaartnota van € 8.000 niet binnen 30 dagen kan betalen. Nog eens 12% geeft aan het niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht het gewenste bedrag wel binnen de betalingstermijn bijeen te kunnen krijgen (lees: lenen bij vrienden of kennissen). 14% geeft aan het wel te kunnen betalen maar met moeite. 12% weet niet of ze de nota kunnen betalen. Dat betekent dus dat 67% van alle Nederlanders, die ook in uw portefeuille zitten, problemen kunnen ervaren bij het voldoen van een uitvaartnota.

Afbeelding
Rouwkaart opstellen

Op de vraag wie of hoe dan de uitvaartkosten betaald worden, kunnen verschillende antwoorden volgen. Over het ene antwoord is door de klant iets beter nagedacht dan de andere:

“Ik heb een overlijdensrisicoverzekering.”  Zoals u weet wordt over het algemeen een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij de aankoop van een huis. De verzekering loopt tot een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 30 jaar of tot 65 jaar). Na deze periode wordt geen bedrag meer uitgekeerd als de verzekerde overlijdt. En juist na deze periode is de kans groot dat iemand komt te overlijden! Ook stellen veel hypotheekverstrekkers de eis dat er een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten bij een hypotheek waarbij de uitkering verpand is. Dit betekent dat de uitkering bij overlijden wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. De nabestaanden krijgen dan helemaal geen geld uitgekeerd voor de uitvaartkosten die flink kunnen oplopen. Daarnaast wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak afgesloten om ervoor te zorgen dat het gezin financieel gezien verder kan leven na een overlijden. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang. (Een deel van) het geld kan dan niet aan dat oorspronkelijke doel worden besteed, maar gaat naar een uitvaartondernemer.

“Ik heb een huis met veel overwaarde.”  De overwaarde van een huis is niet snel beschikbaar. Het afsluiten van een (extra) hypotheek duurt relatief lang en de verkoop van een huis is ook niet binnen een paar maanden afgerond. In veel gevallen moet de uitvaartnota binnen 14 dagen worden betaald.

“Ik heb al een uitvaartverzekering.”  Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel een uitvaartverzekering hebben, maar onderverzekerd zijn. Dit betekent dat de nabestaanden alsnog een uitvaartnota krijgen. Het is daarom verstandig de oude uitvaartverzekering te bekijken, de huidige uitvaartwensen te inventariseren en dan te bepalen of er een aanvullende uitvaartverzekering moet worden afgesloten.

Conclusie en tip

Veel mensen denken een uitvaartverzekering om verschillende redenen niet nodig te hebben. Vraag door en probeer de wijze van financiering die uw klant voor ogen heeft te achterhalen. Want bepaalde alternatieven zijn in de praktijk helemaal geen geschikte alternatieven.

Nog even een aantal voordelen van een uitvaartverzekering op een rij:

 • Ook na één keer premie betalen is er al dekking voor het volledig verzekerd kapitaal of pakket aan diensten.
 • Een uitvaartverzekering keert altijd uit.
 • Nabestaanden worden niet geconfronteerd met onverwachte uitvaartkosten.
Afbeelding
Uitvaartfotografie
Sparen voor een uitvaart 

Sparen voor een uitvaart... maar in de praktijk is dat toch wel even anders. Vooral op jonge leeftijd wil men nog niet nadenken over zijn of haar uitvaart. Het probleem (het betalen van een uitvaartnota) ligt heel ver in de toekomst in de beleving van de klant én de noodzaak om te sparen voor de uitvaart wordt niet gevoeld. Men komt toch pas over zo’n 40 jaar pas te overlijden...

Heel weinig mensen hebben de discipline om iedere maand een bedrag apart te zetten voor hun uitvaart. En hebben ze die discipline wel en komen ze na enkele maanden onverhoopt toch te overlijden, dan staan er slechts enkele euro’s op de spaarrekening. Zie hier het principe van verzekeren. Want zoals hierboven al aangegeven: ook na één keer premie betalen is er dekking voor het volledig verzekerd kapitaal of pakket aan diensten.

Een gedeelte van de Nederlandse huishoudens heeft de grootste moeite om te sparen, aldus het Nibud. Een financiële buffer om tegenvallers op te vangen is er niet of nauwelijks: 20% heeft minder dan € 2.000 spaargeld en 20% heeft helemaal geen spaargeld. Dus ook al is iemand heel gedisciplineerd om te sparen voor de uitvaartnota, dan nog moet de financiële situatie toereikend zijn om iedere maand geld apart te zetten. Moet men daarnaast als gevolg van onverwachte tegenslagen zoals een wasmachine die het begeeft (of erger werkeloos worden) ook nog interen op het opgebouwde potje, dan zal het sparen voor de uitvaartkosten gauw gestaakt worden.

Conclusie en tip 

Over het algemeen zijn mensen niet gedisciplineerd om geld voor een uitvaart apart te zetten. Komt een overlijden kort nadat men gestart is met sparen, dan geeft dat financiële problemen: het spaargeld is niet toereikend om de uitvaartnota te betalen. Maak uw klant bewust van dit risico dat hij loopt en visualiseer dit risico door een rekensom te maken van de kosten en het opgebouwde spaardeel na zo’n twee jaar of drie jaar.

Is het advies de kosten waard? 

Uit een analyse die wij ieder jaar uitvoeren is gebleken dat er gemiddeld € 92 in rekening wordt gebracht door een financieel adviseur voor een uitvaartadvies. Het meest gevraagde bedrag is € 75. Maar is dit nu ‘veel te hoog’? Een te hoge prijs heeft in dit geval te maken met de (toegevoegde) waarde van het advies dat gegeven wordt. En in mijn optiek is niet iedere klant zich bewust wat u als adviseur allemaal doet voor hem en kan de waarde daardoor niet goed ingeschat worden door uw klant. Vertel dus duidelijk wat u allemaal doet en wat de voordelen voor de klant zijn om u in te schakelen voor het inventariseren, adviseren en bemiddelen. Noem onder andere:

 • Op regelmatige basis productinformatie en polisvoorwaarden bestuderen en vergelijken
 • Ook premies worden vergeleken
 • Inventariseren uitvaartwensen én de bijbehorende kosten
  (denk daarbij ook aan de verschillende grafkosten)
 • Indien uw klant al een uitvaartverzekering heeft bepalen wat de dekking c.q. waarde is
 • Uitleg voor- en nadelen van productsoorten: natura en kapitaal
 • Een passend advies geven op basis van wensen van klant
 • U maakt een of meerdere offertes om het aanbod inzichtelijk te maken
 • Het (foutloos) afsluiten en controle van de polis
 • Gedurende de looptijd beantwoorden van vragen
Conclusie en tip

Uw klant kan niet tot nauwelijks inschatten wat u allemaal voor werkzaamheden doet voor een passend uitvaartadvies. Vertel duidelijk wat ze kunnen verwachten en wat u allemaal voor uw klant doet. Dan zijn de advieskosten helemaal niet meer zo hoog als uw klant in eerste instantie dacht.

Samenvattend

Wilt u nog eens rustig bekijken waarom het verstandig is om de financiering van uitvaartkosten bespreekbaar te maken? Bekijk dan onderstaande animatie (duur slechts 2 minuten):