Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Uitvaart regelen

Hou het gezellig,
adviseer een executeur!

 

In het erfrecht wordt het overlijden niet gezien als het einde, maar als een begin. Het begin van een periode waarin veel moet gebeuren. Van het geven van een opdracht aan de uitvaartondernemer tot het verdelen van de nalatenschap tussen de erfgenamen. Een periode waarin helaas ook veel dingen mis kunnen gaan. Adviseer daarom een executeur. Of specialiseer u hierin als financieel adviseur en pak zelf die rol.

Geen democratie

Niet de meeste stemmen gelden, maar unanimiteit is het uitgangspunt in het erfrecht. Tenzij het hele vermogen overgaat op de partner van de overledene, zoals bij de wettelijke verdeling, moeten de erfgenamen de nalatenschap met z’n allen afwikkelen. Wil of kan een erfgenaam ergens niet aan meewerken, dan leidt dat in het beste geval tot vertraging in de boedelafwikkeling en in het slechtste geval tot een slepende rechtszaak.

Vertraging

Soms duurt het even voordat duidelijk is wie de erfgenamen zijn. Bijvoorbeeld omdat een stamboomonderzoek bij de gemeente moet worden afgewacht of omdat een erfgenaam is vertrokken met onbekende bestemming. Een andere oorzaak kan zijn dat een erfgenaam traag reageert op een brief van de notaris. Zo lang niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap aanvaarden, kan de notaris geen verklaring van erfrecht afgeven en ligt de afwikkeling van de nalatenschap in principe stil: de bank weigert informatie te geven, de rekeningen stapelen zich op en degene die als opdrachtgever de factuur van de uitvaart moet betalen, weet niet óf en wanneer hij of zij het geld (terug)krijgt.

Afbeelding
Uitvaartwensen bespreken
Rompslomp

Een ander probleem doet zich voor als een erfgenaam minderjarig is, lijdt aan dementie of anderszins handelingsonbekwaam is. Dat komt regelmatig voor. De nalatenschap moet dan in beginsel volgens bepaalde wettelijke regels worden “vereffend”. Dat betekent in de praktijk vaak extra administratieve rompslomp, juridische advieskosten of zelfs de bemoeienis van een rechter. Ook indien de nalatenschap gewoon positief is. 

De executeur

U kunt de kans op dit soort gedoe aanzienlijk verkleinen door uw klant een executeur te laten benoemen. In het testament komt dan te staan dat één persoon het vertrouwen, de verantwoordelijkheid én de bevoegdheid krijgt om de nalatenschap netjes af te wikkelen. De notaris kan in dat geval binnen enkele dagen na het overlijden een verklaring van executele afgeven, zodat de executeur aan de slag kan, onder meer met het inventariseren van de bezittingen en schulden, het betalen van de openstaande rekeningen, het indienen van de laatste aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting. Op die manier voorkomt men onnodige vertraging en hoeven de erfgenamen bovendien niet voor alles “mee te tekenen”. 

Mensen kunnen tegenwoordig zélfs bepalen dat de executeur bezittingen van de nalatenschap mag verkopen of mag verdelen onder de erfgenamen. De erfgenamen krijgen op die manier niet de kans om ruzie te maken over dat ene schilderij of die ene kostbare ring. Eén kapitein op het schip is een effectief middel om de vrede tussen de erfgenamen te bewaren. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat men deze persoon volledig kan vertrouwen. 

Netjes achterlaten

Iemand hoeft de executeursbenoeming overigens niet te aanvaarden. Door het de executeur zo aantrekkelijk mogelijk te maken verkleint men de kans van weigering. Adviseer uw klant daarom om uitvaartwensen op papier te zetten en zorg dat de executeur zich geen zorgen hoeft te maken over de uitvaartkosten. Last but not least, laat uw klant in zijn of haar testament opnemen dat de executeur een mooie beloning krijgt. Zowel de executeur als de erfgenamen zullen uw klant dankbaar zijn. Een prettige gedachte.

Deze blog is geschreven in opdracht van Monuta door mr. Martijn van Valburch. Hij is kandidaat-notaris bij Dijkman & van Doorn notariaat – estate planning en EPN-gecertificeerd estate planner.