Wat kan de omgeving doen?

De omgeving moet zich proberen te realiseren dat een kind veel verdriet heeft, ook als dat kind zelf al volwassen is en zijn of haar ouders op oudere leeftijd sterven. Het is soms lastig voor mensen om de juiste woorden te vinden. Het advies is hier: als u niet weet wat u moet zeggen, zeg dát dan. Als u er maar bent om steun te geven, zelfs als u helemaal niets zegt. Er zijn is heel belangrijk.

Aandacht
Blijf aandacht houden voor de rouwende, ook na enkele maanden. Als u het moeilijk vindt om met de rouwende te praten, is het toch heel prettig als u hem of haar laat merken dat u aan hem of haar denkt. Soms denken mensen dat het beter is om er maar niet over te praten, omdat dat iemand nog verdrietiger kan maken. Maar dat is niet waar. U kunt iemand niet verdrietiger maken, hij of zij is al verdrietig. En als u liever niet praat, schrijf het dan op. In een brief of op een kaart.

Misschien denkt u: het is al twee maanden geleden, nu kan ik toch geen kaart meer sturen, het is te lang geleden. Maar ook dan wordt zo'n blijk van belangstelling gewaardeerd.
De werksituatie is altijd een lastige, omdat collega's de ouders vaak niet kennen. Maar ook daar is het belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden en dat er ruimte is voor de rouw. U laat immers uw rouw niet thuis achter, die draagt u met u mee. Collega's kunnen een grote steun zijn.