ballon

Rouwboeken

Lezen over rouw en verwerking kan helpen bij het verwerken van het verlies. Er zijn boeken over rouwverwerking geschreven door deskundigen, maar ook door mensen die hun eigen ervaringen op papier hebben gezet.

Rouwboeken voor kinderen 

‘Soms moet je even huilen' is een uitgave van Monuta. Het is een werkboekje over de uitvaart. Door middel van knippen, plakken en tekenen zijn kinderen actief bezig met het overlijden van bijvoorbeeld een ouder of een vriendje. Speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs is het rouwboek ‘Omgaan met verlies en rouw bij kinderen' geschreven als hulpmiddel in een periode van verdriet. Voor ouders is de inhoud van het boekje aangepast aan thuissituaties. Naar aanleiding van het boek over rouwen organiseert Monuta bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: hoe kunt u kinderen betrekken bij het afscheid, hoe vertellen we ze over de dood, wat zegt u wel en wat niet, waarom is de uitvaart zo belangrijk en wat is rouw? Meer informatie over deze boeken over rouwen is te krijgen bij de uitvaartverzorgers van Monuta.