Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header man en vrouw aan de waterkant

Premie
beleid

Premiewijziging
door ontwikkeling rente

Onderstaande informatie geldt voor de uitvaartverzekeringen onder de voorwaarden: MV20-200 en MV20-300.

Bij het vaststellen van de premie van onze uitvaartverzekeringen houden we rekening met de te verwachten ontwikkeling van de marktrente. Een belangrijk kenmerk van onze uitvaartverzekeringen is dat wij jaarlijks de premie kunnen aanpassen aan deze ontwikkeling. Dit is nodig omdat de marktrente anders kan worden dan eerder was verwacht. Als dat gebeurt passen wij de premie aan.

We vinden het belangrijk u te laten weten op welke wijze wij de premie aanpassen. Daarover leest u hieronder meer.

De premie wordt aangepast
op basis van de marktrente

Elk jaar kijken wij naar de ontwikkeling van de marktrente. We maken gebruik van rentegegevens die te vinden zijn op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van de rentegegevens van DNB bekijken we of deze verschillen van de rentegegevens waarop wij de premie voor het laatst hebben berekend.  

We doen dit eens per jaar op basis van de rentegegevens van 31 juli. Wij berekenen dan of de premies nog voldoen voor de afgesloten verzekeringen. Als de rente hoger is dan bij de laatste premie-aanpassing was aangenomen gaat de premie omlaag en omgekeerd als de rente lager is gaat de premie omhoog.

We kunnen de manier waarop de premiewijziging tot stand komt aanpassen.  Als wij dit doen, vertellen we dit uiteraard aan onze klanten.

Wij informeren onze klanten
over een premiewijziging

Wij sturen onze klanten elk jaar voor 1 december een brief. Hierin laten wij weten wat de uitkomst is van de berekening en ziet de klant hoeveel de premie gaat veranderen per 1 januari van het volgende jaar. Per 1 januari 2024 zijn de premies aangepast vanwege de renteontwikkeling. De ontwikkeling van de marktrente tussen de laatste premie-aanpassing en 31 juli 2023 was daarvoor de aanleiding. Daarnaast zijn de premies gewijzigd als gevolg van indexatie.

Afbeelding
vrouw kijkt in een fotoalbum

Voorbeelden van
rentewijzigingen

In deze tabellen ziet u wat een wijziging van de rente kan betekenen voor de premie. De voorbeelden gaan over de Monuta Uitvaartverzekering Natura ter waarde van € 7.000.

De getoonde startpremies zijn bij benadering. Deze bedragen zijn bedoeld als voorbeeld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Afbeelding
Wijziging van premie bij renteverhoging
De rente gaat omhoog

In bovenstaande tabel ziet u dat de premie bij de start van de verzekering voor een 50-jarige € 17,18 is. Als de rente op 31 juli 1,0% hoger is dan verwacht, dan daalt de premie naar € 15,05 per 1 januari van het volgende jaar. 

Afbeelding
Wijziging premie bij rente verlaging
De rente gaat omlaag

In de tabel ziet u dat voor een 35-jarige de premie bij de start van de verzekering € 10,94 is. Als de rente na vijf jaar voor de eerste keer verandert, en 1% lager is, dan wordt de premie per 1 januari (over vijf jaar in dit voorbeeld) verhoogd naar € 14,10.  

FAQ verzekeringen / Premiebeleid

Wat als ik het niet eens ben met de wijziging van de premie?

Als u het niet eens bent met de wijziging van de premie per 1 januari dan kunt u de verzekering stopzetten of de verzekering premievrij maken. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stopzetten van de uitvaartverzekering. 

Wat als ik de verzekering wil stopzetten na het wijzigen van de premie?

De verzekering kan worden stopgezet. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stoppen van de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Bij het wijzigen van de marktrente wordt ook die waarde aangepast. De afkoopwaarde daalt als de marktrente stijgt. Bij een rentedaling stijgt de afkoopwaarde.

Wat gebeurt er met de afkoopwaarde bij een wijziging van de marktrente?

De verzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij de afkoopwaarde aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Bij het wijzigen van de marktrente kan de afkoopwaarde wijzigen. De marktrente heeft invloed op de rekenrente die wij vaststellen voor uw uitvaartverzekering. De afkoopwaarde daalt als de rekenrente stijgt. Bij een rekenrentedaling stijgt de afkoopwaarde. Hier leest u meer informatie over de wijziging van de afkoopwaarde.

In de tekst leest u de begrippen rekenrente en marktrente. Hieronder leggen wij kort uit wat we met deze begrippen bedoelen.

Rekenrente: 
Bij de bepaling van de hoogte van de premie gaat Monuta er vanuit dat de waarde van uw verzekering toeneemt met een vast rentepercentage, dit heet rekenrente. De hoogte van de rekenrente wordt door Monuta mede bepaald op basis van de verwachting én ontwikkeling van de marktrente. 

Marktrente: 
Monuta krijgt een vergoeding voor het uitlenen van geld voor een bepaalde tijd, dit wordt marktrente genoemd. De hoogte van de marktrente wordt niet door Monuta bepaald. Aan de hand van de marktrente wordt door Monuta de rekenrente bepaald die invloed heeft op de hoogte van de premie.

Wijzigt de premie ook door indexering?

De premie wijzigt ook door indexatie. Bij de indexatie van een uitvaartverzekering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we de algemene prijsschommelingen op het gebied van uitvaartzorg op. Hierdoor blijft de verzekering waardevast. In de brief over het wijzigen van de premie op basis van de marktrente, staat ook informatie over de indexatie. Zo heeft u alle informatie over de uitvaartverzekering per 1 januari in een overzicht. 

Welke rente gebruikt Monuta om de premie te berekenen?

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de rente maken we gebruik van rentegegevens die De Nederlandsche Bank publiceert op haar website. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u weet waar die rentegegevens vandaan komen en dat dit een onpartijdig bron is.  Deze rentegegevens herrekenen we, zodat deze ook geschikt zijn om premies te berekenen. We doen dit via een standaard methode, die in de financiële wereld gebruikelijk is en door ook DNB is beschreven.

Keurmerk uitvaartzorg