Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header man belt Monuta

Wat is indexering?

Bij indexering van een uitvaartverzekering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we de algemene prijsschommelingen op het gebied van uitvaartzorg op. Dit betekent dat het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering meegroeit met de prijsschommelingen in de markt en de koopkracht van uw verzekering in de loop van de jaren gelijk blijft. 

Wanneer wordt mijn
polis geïndexeerd?

De uitvaartverzekeringen van Monuta worden een keer per jaar geïndexeerd. Deze wijziging vindt altijd plaats op 1 januari. Als uw verzekering wordt geïndexeerd ontvangt u hier vóór 1 december bericht over. 

Indexering
naturaverzekering

Een verzekering in diensten, zoals de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaartverzorger, van Monuta is waardevast. Dit betekent dat de verzekerde diensten volledig worden uitgevoerd en geleverd wanneer u komt te overlijden, ongeacht de kosten op dat moment. De verzekering in diensten wordt om deze reden jaarlijks geïndexeerd. Zo blijft de waarde van uw verzekering altijd hetzelfde, ongeacht prijsschommelingen in de markt.

Maar op bepaalde onderdelen heeft Monuta geen invloed. Hieronder vallen bijvoorbeeld graf- en crematiekosten. Gemeenten en andere beheerders bepalen deze kosten jaarlijks. Daarom kunnen de tarieven per woonplaats verschillen. Of het vrij te besteden bedrag van uw uitvaartverzekering voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente. U kunt een indicatie van de grafkosten in uw gemeente vinden in de grafkostenmeter.

Indexering
kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering met indexatie wordt één keer per jaar geïndexeerd. Monuta kijkt jaarlijks naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en past aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aan. Door deze aanpassing zorgen wij dat u ook in de toekomst goed bent verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van uw uitvaart, is afhankelijk van uw uitvaartwensen.

Het is ook mogelijk dat u een kapitaalverzekering van Monuta heeft die niet indexeert. Het verzekerde bedrag blijft dan altijd hetzelfde.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta, of bel ons via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Afbeelding
Gedicht overlijden vader

Hoe wordt het indexeringspercentage vastgesteld?

Op basis van een aantal factoren wordt een percentage vastgesteld waarmee de waarde van uw verzekering moet worden aangepast om de dekking te kunnen garanderen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de stijging van kosten waarop Monuta zelf geen invloed kan uitoefenen, zoals grafkosten en gemeentelijke kosten. De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze pagina getoonde percentages en berekeningen. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht met uw actuele afkoopwaarde per 1 januari van het nieuwe jaar. In het voorbeeld gaat het om een Monuta Uitvaartverzekering Natura met de voorwaarden MV20-300. In het voorbeeld in de Tabellen 2 en 3 hebben we de rekenrente voor het eerst na 10 jaar aangepast. 

FAQ verzekeringen / Indexering

Wat betekent indexering?

Als u een verzekering in diensten van Monuta heeft, betekent dit dat de verzekering waardevast is. Bij overlijden van de verzekerde worden de verzekerde diensten volledig uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. Bij indexering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we algemene prijsschommelingen op het gebied van de uitvaartzorg op. Uw premie kan door de indexering jaarlijks stijgen  per 1 januari.

Heeft u een kapitaalverzekering, dan betekent indexering dat Monuta jaarlijks kijkt naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aanpast. Met deze aanpassing zorgen wij dat u ook in de toekomst goed bent verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van uw uitvaart, is afhankelijk van uw uitvaartwensen. De aanpassing van het verzekerde bedrag betekent dat uw premie jaarlijks stijgt.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Wat betekent het als mijn verzekering waardevast is?

Waardevastheid bij een uitvaartverzekering in diensten, betekent dat de diensten waarvoor u bent verzekerd bij overlijden volledig worden uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. De waardevastheid is gegarandeerd door de zogenaamde indexeringsclausule. Maar op bepaalde onderdelen heeft Monuta geen invloed. Hieronder vallen bijvoorbeeld graf- en crematiekosten. Gemeenten en andere beheerders bepalen deze kosten jaarlijks. Daarom kunnen de tarieven per woonplaats verschillen. De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente. U kunt een indicatie van de grafkosten in uw gemeente vinden in de grafkostenmeter.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Hoe wordt ieder jaar het indexeringspercentage bepaald?

Bij het vaststellen van het indexeringspercentage wordt rekening gehouden met de huidige prijsschommelingen. Naast de inflatie heeft Monuta te maken met loonstijgingen conform de verschillende cao’s. Ook stijgende prijzen bij leveranciers en inkoop van materialen spelen een rol.

Op basis van deze factoren kan nauwkeurig een percentage worden vastgesteld waarmee de waarde van uw verzekering moet worden aangepast om de dekking te kunnen garanderen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de stijging van kosten waarop Monuta zelf geen invloed kan uitoefenen (grafrechten, gemeentelijke kosten en dergelijke). De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente.

Niet alle verzekeringen die ooit zijn afgesloten indexeren. Wilt u weten of uw verzekering indexeert? Log dan in via Mijn Monuta

Ik heb onlangs een wijziging doorgegeven. Deze vind ik echter niet terug op het verzekeringsoverzicht. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat de verwerking van de wijziging en het aanmaken van de brief, mail of pagina elkaar hebben gekruist. Wilt u weten of uw wijziging inmiddels is doorgevoerd? Log dan in via Mijn Monuta of bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Ik mis een aantal polissen op het verzekeringsoverzicht. Klopt dit?

Mist u één of meerdere polissen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Staan alle kinderen vermeld op het verzekeringsoverzicht?

Alle kinderen die zijn meeverzekerd op de verzekering van één van de ouders staan vermeld op het overzicht. Kinderen zijn tot 16 jaar of tot 18 jaar meeverzekerd. Welke leeftijdsgrens en welke dekking geldt voor uw kinderen kunt u terugvinden op uw polis en in de bijbehorende voorwaarden. U kunt deze gegevens ook direct digitaal inzien viaMijn Monuta.

Mist u één of meerdere kinderen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. 

Kan ik ook een verzekering zonder indexering afsluiten?

De verzekeringen die u nu bij Monuta kunt afsluiten, hebben altijd een indexering omdat deze waardevast zijn. 

Heeft u al een Monuta uitvaartverzekering en wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta

Hoe wordt de premie wijziging door rente ontwikkeling bepaald?

Onderstaande informatie geldt voor de uitvaartverzekeringen onder de voorwaarden: MV20-200 en MV20-300.
Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. Elk jaar kijken wij naar de ontwikkeling van de marktrente. We maken gebruik van rentegegevens die te vinden zijn op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van de rentegegevens van DNB bekijken we of deze verschillen van de rentegegevens waarop wij de premie voor het laatst hebben berekend.  

We doen dit eens per jaar op basis van de rentegegevens van 31 juli. Wij berekenen dan of de premies nog voldoen voor de afgesloten verzekeringen. Als de rente hoger is dan bij de laatste premie-aanpassing was aangenomen gaat de premie omlaag en omgekeerd als de rente lager is gaat de premie omhoog. 

Keurmerk uitvaartzorg