Rouwzorg Kanaalzone

Vanuit de indringende vraag voor algemene rouwzorg is het initiatief genomen om “Rouwzorg Kanaalzone” op te zetten, zodat iedereen die een dierbare heeft verloren kwalitatief goede rouwzorg aangeboden krijgt, ongeacht de levensbeschouwing van die persoon. De organisatie bestaat enkel uit vrijwilligers. Zij hebben de afgelopen maanden een gedegen opleiding rouwzorg gevolgd bij Bernadet Bos. Deze opleiding is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van 
Caritas, Delta Zeeland fonds en Monuta.