Uitvaartverzekering Geld

Bij een Monuta Uitvaartverzekering geld bepaalt uw klant zelf welk bedrag tussen de € 6.500 en € 15.000 wordt verzekerd voor de uitvaart. Als uw klant al een uitvaartverzekering bij Monuta heeft, dan kunt u deze altijd tussentijds verhogen met een bedrag vanaf € 1.500. 

Na het overlijden van uw klant ontvangen de nabestaanden het verzekerde bedrag waarmee zij de kosten van de uitvaart kunnen betalen. De nabestaanden bepalen dan zelf hoe het afscheid eruit moet zien en wie het afscheid mag verzorgen. Of zij voeren de uitvaartwensen uit als uw klant die kenbaar heeft gemaakt. Zij kunnen dus voor Monuta kiezen, maar ook voor elke andere uitvaartondernemer. Daardoor hebben zij volledige vrijheid bij het verzorgen van de uitvaart. 

Waardevaste verzekering
De verzekering is waardevast en wordt jaarlijks tot de 85ste verjaardag van de verzekerde geïndexeerd. Indexering betekent dat wij kijken naar de prijsontwikkeling van uitvaartdiensten en -producten. Daar passen wij het verzekerd bedrag en de premie op aan. 

Premie
Voor deze uitvaartverzekering betaalt uw klant premie tot het overlijden van de verzekerde. Deze premie kunnen we jaarlijks aanpassen op basis van renteontwikkelingen. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Als wij u en uw klant de nieuwe premie doorgeven, leggen we ook uit waarom deze is gewijzigd.
 

Aanvullende informatie

Verzekeringskaart