Testament

Nalatenschap

Na een overlijden moet ook de nalatenschap van de overledene worden afgehandeld. De nalatenschap kan bestaan uit tastbare spullen, denk aan een auto, een huis, een schilderij, sieraden, maar ook een bankrekening, spaartegoeden, aandelen en misschien ook wel schulden. 

Testament 

Een testament is een officieel document waarin wordt vastgelegd wat er met de nalatenschap moet gebeuren nadat iemand is overleden. Een testament wordt opgesteld door een notaris en vastgelegd bij het Centraal Testamentenregister. Daarnaast krijgt diegene die het testament heeft vastgelegd hier ook zelf een schriftelijke kopie van. Als er geen testament is, geldt het Versterferfrecht. De erfenis wordt dan verdeeld volgens de zogeheten ‘wettelijke verdeling'. In eerste instantie erven dan echtgenoot en kinderen.

Verschillende vormen van testament

Er zijn meerdere mogelijkheden rondom een testament. Zo zijn er testamenten voor na het leven maar er bestaat ook een testament voor tijdens uw leven. 

Levenstestament

Een levenstestament geldt bij leven. Op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, regelt u met een levenstestament onder andere:

  • wie namens u beslissingen mag nemen over uw eigen welzijn, uw kinderen en uw spullen; 
  • wie namens u rekeningen mag betalen, schenkingen mag verrichten en het huis mag verkopen; 
  • wie namens u medische beslissingen mag nemen en behandelingen stop mag zetten. 

Veel mensen denken dat wettelijk alles al goed geregeld is, maar vaak is dit niet het geval. Om bovenstaande vervelende situaties te voorkomen is het verstandig om een levenstestament op te laten stellen. Dit kan bijvoorbeeld via Erfrechtplan. Hiermee bespaart u uw dierbaren later een hoop zorgen. 

Lezingen over testamenten

Erfrechtplan geeft lezingen over het nut van een actueel testament en een levenstestament. Deze lezingen vinden plaats door het hele land en kunt u kosteloos bijwonen. Ga naar Erfrechtplan voor meer informatie of wanneer u zich wil inschrijven voor een lezing. 

Zelf uw uitvaartwensen vastleggen

U kunt zelf een aantal zaken op papier zetten zonder een notaris. Zo kunt u onder andere uw uitvaartwensen online of op papier vastleggen. In Monuta Uitvaartwensen legt u alle keuzes vast die gemaakt moeten worden rondom een uitvaart. Zo weet u zeker dat uw dierbaren later niet met vragen achter blijven.