Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw schrijft kladblok

Uitvaartverzekering
belasting


Heeft u een uitvaartverzekering van Monuta en wilt u weten of u uw uitvaartverzekering moet opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte? Hieronder leest u of u de verzekering wel of niet moet opgeven.

Is een uitvaartverzekering
belasting aftrekbaar?

Sinds 1 januari 2009 is de premie van een uitvaartverzekering niet meer aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Uitvaartverzekering met hoge afkoopwaarde

Toch kunt u de uitvaartverzekering niet helemaal vergeten wanneer u belastingaangifte doet. Als u een uitvaartverzekering heeft met een afkoopwaarde van meer dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024), dan moet u deze wel opgeven bij de Belastingdienst. Een verzekering waarbij een bedrag (kapitaal) in één keer wordt uitgekeerd wordt namelijk gezien als vermogen en daarom valt de uitvaartverzekering in box 3 als de afkoopwaarde hoger is dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024)

De kans dat u uw uitvaartverzekering moet opgeven is niet zo groot. De afkoopwaarde is namelijk lager dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Daarnaast neemt de afkoopwaarde in de loop van de tijd toe. Pas als u langere tijd verzekerd bent en u verzekerd bent voor een hoger bedrag, kan het zijn dat u uw uitvaartverzekering moet opgeven bij de belastingaangifte.

De hoogte van de afkoopwaarde van uw verzekering vindt u in de polis in uw Mijn Monuta account. Wilt u de afkoopwaarde liever telefonisch aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92 . Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur. 

Deposito of Uitvaartfonds

Heeft u een deposito of Uitvaartfonds bij Monuta? Dan moet u de waarde altijd opgeven bij de belastingaangifte. De waarde van het deposito of Uitvaartfonds valt namelijk onder algemeen vermogen in box 3 (sparen en beleggen). In deze box geldt een heffingsvrij vermogen van € 57.000 in 2023 en € 114.000 als u een fiscaal partner heeft.

Valt een uitvaartverzekering
onder de erfenis?

De kosten van een uitvaartverzekering vallen niet onder de erfenis. De kosten die zijn gemaakt voor de uitvaart én niet worden gedekt door de uitvaartverzekering zijn wel fiscaal aftrekbaar bij de erfbelasting. Dit kunnen bijvoorbeeld de bloemen, de urn, de kist of de afscheidsdienst zijn. De kosten die worden gemaakt voor het afwikkelen van het nalatenschap kunnen niet worden afgetrokken bij de aangifte van de erfbelasting.

Afbeelding
Sterrenhemel Monuta

Heeft een uitvaartverzekering afkopen
gevolgen voor de belasting?

Als u uw uitvaartverzekering afkoopt, stopt de verzekering en wordt de opgebouwde waarde minus administratiekosten uitbetaald. De opgebouwde waarde wordt via de actuariële methode van Monuta bepaald en is niet een optelling van al uw premies. Het kan zijn dat u over de opgebouwde waarde belasting moet betalen wanneer u de belastingaangifte doet. Dit is per situatie verschillend.

Lees meer over het opzeggen van uw verzekering

Veelgestelde vragen

FAQ verzekeringen / Belastingaangifte

Welke verzekeringen moet ik opgeven bij de Belastingdienst?

Alle verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Zowel een uitvaartverzekering in natura als een geldverzekering is afkoopbaar. Als bij de belastingaangifte de waarde van de afkoopsom van de verzekering hoger is dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024), dan moet u het hele bedrag opgeven bij de Belastingdienst. Is het bedrag lager dan € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024), dan valt dit onder de vrijstelling en hoeft u dit niet op te geven bij uw  aangifte. Het gaat hierbij dus niet om de verzekerde waarde, maar de daadwerkelijke (afkoop)waarde van de verzekering.

Lees meer over uw uitvaartverzekering en de belastingaangifte

Waar kan ik de waarde van mijn verzekering opvragen?

De afkoopwaarde van uw verzekering staat vermeld op uw polis. In Mijn Monuta kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account

Waarom informeert Monuta mij niet zelf over de afkoopwaarde van mijn verzekering?

Verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit geldt niet voor alle verzekeringen. De meeste uitvaartverzekeringen hebben een (afkoop)waarde die lager is dan het vrijgestelde bedrag van € 7.913 in 2023 (€8.665 in 2024). Daarom informeert Monuta haar verzekerden niet proactief.

Keurmerk uitvaartzorg