BegrafenisBegrafenis

Begrafenis, een plek na het afscheid

In Nederland wordt nog steeds veel gekozen voor begraven. Nabestaanden houden zo een plek waar ze naartoe kunnen gaan om hun dierbare te herdenken. Een begrafenis heeft wel vaak hogere kosten dan een crematie.

Wat is een begrafenis?

Een begrafenis is de dienst waarbij de overledene in een grafkist wordt begraven in de aarde. In sommige gevallen kiest de overledene voor een begrafenis zodat nabestaanden nog een plek hebben om te bezoeken. Het kan ook zijn dat hiervoor gekozen wordt vanwege een geloofsovertuiging. 

In de wet op de lijkbezorging staat beschreven dat een overledene uiterlijk binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd moet worden. Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een overledene ook op privé grond begraven worden. 

Begrafeniswensen vastleggen

Weet u al of u begraven of gecremeerd wilt worden? U kunt uw wensen vrijblijvend vastleggen in Monuta Uitvaartwensen. Zo laat u later uw dierbaren niet met vragen achter.

Leg uw begrafeniswensen vast

Begrafenis regelen

Na het overlijden van een dierbare komt er in korte tijd veel op u af. Er zitten meestal maar enkele dagen tussen het overlijden en de begrafenis. Wilt u meer weten over het regelen van een begrafenis? De Monuta uitvaartverzorger vertelt u graag meer over de mogelijkheden in uw regio. 

Maak een afspraak

Plechtigheid op de begraafplaats

Bij de meeste begraafplaatsen is een uitvaartcentrum of kerk in de buurt waar de dienst kan plaatsvinden. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een andere locatie zoals bijvoorbeeld een restaurant of theater. Na de dienst loopt men meestal gezamenlijk naar het graf waar ook nog een ceremonie gehouden kan worden. U kunt ook bij het graf muziek laten spelen, om het afscheid persoonlijker te maken.

Begraafplaatsen in Nederland

Nederland heeft veel begraafplaatsen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een gemeentelijke en een bijzondere begraafplaats. Een voorbeeld van een bijzondere begraafplaats is een natuurbegraafplaats of een kerkelijke begraafplaats. Monuta heeft zelf drie begraafplaatsen in eigendom in Nijmegen, Den Haag en Kerkrade.

Verschillende soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven op een begraafplaats. U kunt kiezen voor een algemeen graf, huurgraf of koopgraf.

Algemeen graf

De begraafplaats bepaalt wie er in een algemeen graf worden begraven, en hoeveel personen er worden begraven. Een algemeen graf wordt meestal na tien jaar geruimd. Deze periode kan ook vaak niet worden verlengd. Er zijn niet veel mogelijkheden voor het plaatsen van een grafsteen. Ook kunnen beperkt bloemen en planten worden geplaatst. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrecht. U betaalt alleen de kosten van het begraven zelf.

Particulier graf of familiegraf

Een particulier graf heeft een persoonlijk karakter en hierbij is er meer mogelijk. Het is een eigen plek waar nabestaanden na de begrafenis nog lang terecht kunnen. Bij een particulier graf kunt u zelf bepalen wat voor grafmonument u plaatst.  Daarnaast bepaald u wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. U kunt een graf kopen of huren voor 10, 20, 30 of 50 jaar. Daarna kunt u het recht verlengen met 5, 10 of 20 jaar.

Grafmonumenten

Na een begrafenis wordt het graf gedicht en kunnen de nabestaanden zelf kiezen wat ze op het graf zetten. Vaak is dat een grafmonument, maar ook beplanting is mogelijk zoals bijvoorbeeld mos of mooie bloemen. Het is aan te raden om bij de begraafplaats na te vragen wat de regels zijn voor een grafmonument. 

Natuurbegraven, geen onderhoud en eeuwig grafrecht

Een natuurgraf kan tussen de bomen liggen of in de heide. Vaak ziet u niet direct dat u op een natuurbegraafplaats bent. De graven gaan uiteindelijk op in de omgeving. Een natuurgraf hoeft u niet te onderhouden. U koopt het grafrecht vaak voor eeuwig af. Zo hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken over het verlengen van het grafrecht. U kunt de exacte locatie van een graf altijd terugvinden via GPS coördinaten. In elk graf kunnen ook drie vergankelijke asbussen worden geplaatst.

Begrafeniskosten

Begrafeniskosten zijn vaak hoger dan de kosten voor een crematie. Dit heeft te maken met de grafkosten die berekend worden door de gemeente waarin u begraven wilt worden. In onze Grafkostenmeter kunt u direct berekenen hoe hoog de kosten zijn in uw gemeente. Daarnaast zijn de kosten voor begraven onder andere afhankelijk van de kist en het soort graf dat u kiest. 

Verzeker u voor de kosten van een begrafenis

De kosten van een uitvaart kunnen al gauw oplopen en zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. U kunt uzelf verzekeren voor deze kosten met een uitvaartverzekering. 

Bereken direct uw premie