Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header-fotoalbum-bekijken-3

Wel of geen
uitvaartverzekering?

“Heb ik wel of geen uitvaartverzekering nodig?” Het is een vraag die vaak wordt gesteld. Bijvoorbeeld bij het kopen van een eerste huis, gezinsuitbreiding of wanneer er iemand in de directe omgeving overlijdt. Een uitvaartverzekering is niet verplicht, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering, maar kan wel erg handig zijn om te hebben.

Afbeelding
vrouw-kladblok-bank-links

Hoe werkt een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd voor de kosten van uw uitvaart. Als u overlijdt is er een geldbedrag of zijn er producten en diensten voor uw nabestaanden beschikbaar. Hiermee kunnen zij uw uitvaart vormgeven. Voor uw verzekering betaalt u maandelijks een premie. Hoe jonger u afsluit, hoe lager de premie. Dit komt onder andere doordat het risico op overlijden laag is.

Een uitvaartverzekering wordt, in tegenstelling tot veel andere verzekeringen, altijd uitgekeerd. Of u nu drie maanden of al tientallen jaren verzekerd bent, uw nabestaanden krijgen altijd uitgekeerd waar u voor verzekerd bent.

Heb ik een uitvaartverzekering nodig?

Of u een uitvaartverzekering nodig heeft, is afhankelijk van een aantal factoren. Een uitvaartverzekering is nodig als u niet genoeg spaargeld heeft om uw uitvaart mee te betalen en u uw nabestaanden niet met onverwachte kosten wil opzadelen. Met een uitvaartverzekering neemt u deze zorg dus weg bij uw nabestaanden.

Ook als u wel voldoende spaargeld heeft, kan een uitvaartverzekering nuttig zijn. Na overlijden wordt de rekening van de overledene vaak tijdelijk bevroren. Na de afhandeling van de erfenis wordt deze weer vrijgegeven aan de erfgename(n). Hierdoor kan het voorkomen dat de nabestaanden de kosten van de uitvaart moeten voorschieten. Als u dat niet wilt, kan het nuttig zijn om toch een uitverzekering af te sluiten. Een andere oplossing is om geld voor uw uitvaart opzij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in het Monuta Uitvaartfonds. Het bedrag in dit fonds is gelijk beschikbaar voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt.

Als laatste kan een uitvaartverzekering u ook rust geven. Sommige mensen weten namelijk al heel goed hoe hun eigen uitvaart eruit moet zien. Door een uitvaartverzekering af te sluiten en de wensen alvast met de uitvaartverzorger te bespreken, neemt u zelf de regie over uw uitvaart in handen.

Meer weten over
onze uitvaartverzekering?

Lees meer informatie over onze uitvaartverzekering of vul hieronder uw geboortedatum in en bereken direct uw premie. 

Bereken

Geen uitvaartverzekering,
wat nu?

Als u geen uitvaartverzekering nodig heeft, kunt u er natuurlijk voor kiezen om er geen af te sluiten. Het is ook geen verplichte verzekering. U kunt voor uw uitvaart sparen. Het is wel handig om uw uitvaartkosten te berekenen. Zo weet u wat u moet achterlaten voor uw nabestaanden om de uitvaart te kunnen betalen.

En mocht u toch nog van gedachten veranderen? Dan kan dat altijd. Een uitvaartverzekering kunt u namelijk tot 75 jaar afsluiten.

Veelgestelde vragen

FAQ verzekeringen / Financieel

Wie betaalt de kosten van een uitvaart?

De kosten van de uitvaart zijn in eerste instantie voor rekening van de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart. Hij of zij kan de kosten verhalen uit de nalatenschap. Dan komen ze voor rekening van de erfgenamen. In een testament of door de wet is vastgesteld wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamenten Register staan alle namen van mensen die een testament hebben.

Hoe verloopt de afhandeling van de uitkering?

Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartverzorger of er een uitvaartverzekering is. Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Lees hier op welke manier de uitkering van een uitvaartverzekering bij Monuta is geregeld. Wanneer Monuta de uitvaart mag verzorgen, hoeft u geen papieren op te sturen om recht te hebben op de uitkering. Dit regelt de Monuta uitvaartverzorger voor u.

Wat zijn de kosten van een begrafenis of crematie?

De kosten van uw uitvaart hangen sterk af van uw uitvaartwensen. Over het algemeen is cremeren goedkoper dan begraven. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen per gemeente. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Wat kost een uitvaart?

Het is erg moeilijk om deze precies vraag te beantwoorden, maar vaak kost een gemiddelde uitvaart in Nederland tussen €7.000 en €11.500. De daadwerkelijke kosten van een uitvaart hangen namelijk sterk af van de uitvoering van de uitvaart. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen nog wat aan na de plechtigheid? Deze en veel andere vragen bepalen de kosten. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente.

Wilt u weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn? Met de uitvaartkostenmeter maakt u hier eenvoudig een berekening van. Meer informatie over onze verzekeringen vindt u hier

Wat gebeurt er als er na de uitvaart een bedrag overblijft na uitkering van de verzekering?

De kosten voor de uitvaart worden betaald vanuit uw uitvaartverzekering op basis van declaraties. Dat houdt in dat wij bedragen uitkeren na ontvangst van de facturen. Als er na de uitvaart geld uit de verzekering overblijft, blijft dit voor uw nabestaanden bij Monuta staan. Dit bedrag kunnen nabestaanden uitsluitend gebruiken voor overige uitvaartkosten, zoals bijvoorbeeld een grafmonument, onderhoud of een assierraad. Deze uitvaartkosten worden ook op basis van facturen uitgekeerd totdat het bedrag van de verzekering volledig is besteed.

Een geldverzekering keert na het overlijden van de verzekerde het gehele verzekerde bedrag uit aan de begunstigde. De begunstigde kan zelf bepalen wat er met dit geld gebeurt. Hiermee worden vaak de kosten van de uitvaart betaald, maar dat hoeft niet. Wie de begunstigde is, staat vermeld op de polis.

Zijn crematiekosten en de kosten voor asbestemming ook onderdeel van het dienstenpakket van Monuta?

Nee, deze kosten zijn niet meeverzekerd in het dienstenpakket. Er zijn veel mogelijkheden voor asbestemming, waardoor de kosten niet van tevoren duidelijk zijn. Het vrij te besteden bedrag kan door uw nabestaanden gebruikt worden voor deze kosten.

Kan ik bij wijze van spreken ook in Groningen begraven worden als ik in Limburg woon?

Ja dat kan. U kunt begraven of gecremeerd worden waar u wilt en waar het mogelijk is om begraven of gecremeerd te worden. 

Keurmerk uitvaartzorg