Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Blog Sylvia

Monuta presenteert
jaarcijfers 2022

Klant centraal in wederom bewogen jaar 

Apeldoorn, 1 mei 2023

Hoewel Nederland, en ook de uitvaartbranche, in 2022 in iets rustiger vaarwater kwam na de coronapandemie, rezen er weer nieuwe uitdagingen. De oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energieprijzen en inflatie, net als bewegingen op de aandelenmarkt, hadden ook effect op Monuta. Daarnaast zagen we in de zomer én in de laatste maanden van het jaar oversterfte in ons land. De organisatie is trots dat zij in deze onzekere tijden de belangen van haar klanten heeft weten te borgen en geen concessies heeft gedaan aan haar missie: voor íedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk maken. Het leidde tot een positief resultaat en businessgroei.

Het verzorgen van een persoonlijk afscheid staat bij Monuta altijd centraal. Directievoorzitter Quinten Fraai: “Ons werk draait om mensen. Mensen die een dierbare hebben moeten verliezen. Wij zijn dankbaar dat we hun waardering over onze dienstverlening terugzien in hun klanttevredenheidsbeoordeling. Het werk gebeurt ook mét mensen, onze mensen, die ook een flinke stijging in hun medewerkerstevredenheidscore lieten zien. In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn we in staat geweest om goede uitvaartverzorgers aan ons te binden. Zij zijn allemaal binnen de Monuta Academie opgeleid tot Register Uitvaartverzorger. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een betrouwbare en stabiele positie in de markt.”

Afbeelding
Monuta Kerncijfers 2022

Strategische keuzes
Monuta ontwikkelde in 2022 door vanuit haar organisatiestrategie, waarbij de uitvaart- en verzekeringsorganisatie er is vóór, tijdens en ná een overlijden. Vanuit de merkbelofte Open over afscheid nodigt de uitvaartorganisatie iedereen uit om meer te praten over de dood. “Wij geloven echt dat dat nodig is. Maar we snappen ook dat het best moeilijk kan zijn, dus helpen we mensen daarbij. Bijvoorbeeld met de mogelijkheden om uitvaartwensen te registreren, maar in 2022 ook met de ‘Is er cake na de dood?’- campagne, die mensen triggerde om te praten over hun afscheidswensen. Daarnaast zijn wij op onze beurt open over wat er allemaal mogelijk is tijdens een uitvaart. Zeker in deze tijd waarin financiële zorgen vaker voorkomen, willen we zorgen dat niemand na een uitvaart voor verrassingen komt te staan. In 2022 lanceerden we bijvoorbeeld de Rekenmaaruitvaartquiz, over verschillende kosten van een persoonlijke uitvaart, en publiceerden we prijzen van al onze diensten op de website.”

Ook op het gebied van duurzaamheid werden in 2022 diverse stappen gezet. “Al sinds onze oprichting 100 jaar geleden voelen wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vertaalde zich afgelopen jaar ook in de aanscherping van ons duurzaamheidsbeleid. Dit gaat verder dan enkel de wettelijke verplichtingen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook doelen geformuleerd met betrekking tot de diversiteit en de vitaliteit van onze medewerkers.”

“Monuta is open over afscheid. Dat betekent dat we afscheid in de breedste zin van het woord toegankelijker willen maken, beter bespreekbaar en minder beladen."
Quinten Fraai

Uitvaarten financieel mogelijk maken
De stabiele positie vertaalt zich ook in de resultaten van onze verzekeraar met een solide marktaandeel van 33% van nieuwe verzekeringen. In een kleinere markt is een groei in klantaantallen gerealiseerd. Aan het einde van het jaar stelden in totaal bijna 1,6 miljoen verzekerden hun vertrouwen in Monuta. Monuta sloot in november 2022 de verkoop van haar portefeuille Duitse verzekeringen af, in lijn met de strategische focus op het Nederlandse bedrijf. Fraai: “We gaan voor optimale dienstverlening voor een afscheid met een goed gevoel. Vóór, tijdens en ná een overlijden. En willen niet enkel focussen op het financieel mogelijk maken ervan, zoals we dat in Duitsland deden.”

Financiële resultaten en solvabiliteit
In een hectische markt is Monuta in staat geweest goede financiële resultaten te behalen. Een belangrijk speerpunt van Monuta is een degelijke financiële gezondheid en continuïteit om de  lange termijn beloftes na te kunnen komen. Dit betekent dat Monuta zorgt voor een blijvende financieel gezonde balans. Naar aanleiding van de opgelopen rente en inflatie heeft Monuta de renteafdekking opnieuw geoptimaliseerd en haar beleggingen uitgebreid met hypotheken. Door deze en andere bijsturing heeft de solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf het afgelopen jaar een grote groei doorgemaakt. Per saldo is deze in 2022 toegenomen van 165% naar 190%. Ook de nieuwe verkochte polissen dragen hier met een positieve waarde aan bij. Het operationeel resultaat is uitgekomen op €6 miljoen. De toegenomen inflatie is daarbinnen geabsorbeerd. Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, inclusief genormaliseerde koersresultaten van beleggingen en exclusief taxatieresultaten van vastgoed.


De rente en beursontwikkelingen hebben grote invloed gehad op de ongerealiseerde koersresultaten van de beleggingen. De rentestijging veroorzaakte ook een grote daling in de verzekeringsverplichtingen. Deze is echter niet zichtbaar in de boekwaarde. Door deze verschillende waardering van de beleggingen versus de verplichtingen, kwam het financieel resultaat voor belastingen uit op € 292 miljoen negatief.

Bekijk hier het volledige Monuta Jaarverslag 2022.