Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie Monuta op uitzending RADAR

maandag 2 november 2020

We begrijpen dat elke uitvaart waarover onvrede heerst er één teveel is. Vooral omdat een uitvaart maar één keer plaats kan vinden. We betreuren het als er dan toch incidenten plaatsvinden. Situaties zoals geschetst door Radar komen zelden voor onder de circa vijftienduizend uitvaarten die onze uitvaartverzorgers jaarlijks mogen verzorgen. Als ze voorkomen, lossen  we deze op in goed overleg met de familie volgens onze eigen strikte normen en de richtlijnen van het Keurmerk Uitvaartzorg. Monuta hecht er belang aan deze individuele incidenten inhoudelijk te bespreken met de familie en niet op landelijke televisie. Uiteraard nemen wij contact op met de nabestaanden die hun verhaal vertellen in de uitzending om tot een oplossing te komen.

Mensenwerk
Uitvaarten verzorgen is mensenwerk. Als bedrijf zijn wij continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en te leren van de feedback die we ontvangen van onze klanten. We begrijpen als geen ander dat, indien het toch voorkomt dat de gemaakte kosten bij de nabestaanden verhaald worden, dit een naar gevoel kan geven in een periode waar juist ruimte zou moeten zijn voor emotie en verwerking. We doen er alles aan om zo helder mogelijk uitleg te geven aan nabestaanden over de financiële aspecten rondom de uitvaart en trainen onze mensen hier ook op. Als we onvoldoende helder zijn geweest dat er al kosten werden gemaakt in een vroeg stadium dan spijt ons dat. 

Overdragen
Aangezien het zelden gebeurt dat een uitvaart wordt overgedragen proberen we in de praktijk, indien nabestaanden toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen, afspraken te maken met de nieuwe uitvaartverzorger over de gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat nabestaanden alle ruimte krijgen en aandacht hebben om verder te gaan met de voorbereiding van de uitvaart. In sommige gevallen wil een volgende uitvaartverzorger die de uitvaart van ons overneemt dit niet meenemen in zijn of haar factuur. We gaan dan in gesprek met de familie om samen tot een oplossing te komen. 

Kwaliteit
Onze missie, al 97 jaar, is om voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk te maken. Monuta heeft een hoge kwalitatieve en ethische norm en we beseffen dat we in een kwetsbare periode in iemands leven aanwezig zijn. Onze uitvaartverzorgers krijgen gemiddeld een kwaliteitsscore van 9,2, op basis van circa 15.000 uitvaarten op jaarbasis.