Checklist 'Na de uitvaart'

Via deze checklist ziet u wat er allemaal moet worden geregeld na de uitvaart. Sommige dingen zijn meteen belangrijk, anderen kunnen even wachten.

 • Vraag de notaris een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een boedelvolmacht.
 • Informeer de bank over het overlijden en vraag of u een verklaring van erfrecht nodig heeft om nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen te regelen. Soms is deze verklaring niet nodig.
 • Stop het salaris of de uitkering. Regel dit zo snel mogelijk na de uitvaart.
 • Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de ziektekostenverzekeraar, over het overlijden.
 • Bekijk of de overledene nog afspraken heeft openstaan, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis.
 • Vraag een financiële tegemoetkoming aan. U heeft de volgende mogelijkheden:
  • aanvullende sociale uitkering;
  • tegemoetkoming studiekosten;
  • verlaging belastingtarieven;
  • huursubsidie;
  • korting alleenwonenden op gemeentelijke lasten;
  • pensioen.
 • Blijven er kinderen achter, regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en/of gezinshulp.
 • Ga na welke automatische incasso's er lopen bij de bank en zeg ze zonodig op.
 • Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of uitvaartkosten.
 • Regel een taxatie van de boedel.
 • Ga na welke verzekeringen uitkeren.
 • Noteer het banksaldo op de datum van overlijden.

Er zijn ook zaken die u niet alleen kunt regelen of waarvan u misschien niet weet hoe u ze moet regelen. Bijvoorbeeld de lopende hypotheek of de inboedel van een huis? Voor deze en alle andere vragen na een overlijden kunt u contact opnemen met Monuta Nazorgservice.