Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Portret Fatma open over afscheid

Monuta presenteert
jaarcijfers 2021

Uitvaartverzekering met keuzevrijheid valt in de smaak  

Apeldoorn, 7 juni 2022

2021 was net als 2020 een bewogen jaar. De coronapandemie zorgde voor veel persoonlijk verdriet, een hoge werkdruk en grote uitdagingen binnen organisaties. Ook bij Monuta. Gelukkig kwam er in 2021 meer ruimte om een uitvaart een persoonlijk afscheid te laten zijn. Daarnaast heeft de unieke Monuta uitvaartverzekering, gelanceerd in 2020, met keuzevrijheid en flexibele premie, meer klanten bereikt en gezorgd voor een groter marktaandeel. 

Afbeelding
Kerncijfers van het Monuta jaarverslag 2021

Strategische keuzes 

Ook in 2021 heeft Monuta doorgepakt op de eerder gemaakte strategische keuzes. Er is verder geïnvesteerd in de vernieuwing van de uitvaartsystemen om daarmee de administratieve taken voor uitvaartverzorgers te verminderen en te vereenvoudigen. Zo kunnen zij zich richten op waar zij het allerbeste in zijn: persoonlijke begeleiding van nabestaanden voor een passend afscheid. Daarnaast heeft Monuta een nieuwe merkcampagne gelanceerd: Open over afscheid. Een vernieuwde route die verder gaat dan Nederland bewust maken over afscheid. De vernieuwde campagnerichting helpt de uitvaartverzorger en verzekeraar mensen meer open te zijn over de dood. Hiermee borduurt het bedrijf voort op haar missie; voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Én vervult Monuta haar maatschappelijke rol. Verder  lag de focus op de ontwikkeling van medewerkers. Zo zijn er diverse investeringen gedaan in de Monuta Academie, het opleidingsinstituut van Monuta.  

“Monuta is open over afscheid. Dat betekent dat we afscheid in de breedste zin van het woord toegankelijker willen maken, beter bespreekbaar en minder beladen."
Quinten Fraai

“Onze communicatie naar klanten, collega’s en ondernemers is, juist door de onzekerheid vanwege de pandemie, steeds heel proactief en open geweest. We hebben continu duidelijkheid gegeven over  wat wel en niet mogelijk was op elk moment van de pandemie. Monuta is open over afscheid. Dat betekent dat we afscheid in de breedste zin van het woord toegankelijker willen maken, beter bespreekbaar en minder beladen. Dat doen we door al onze kennis daarover te delen met onze klanten. Kennis die kan helpen een afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken. Maar ook kennis over hoe je het gesprek over afscheidswensen goed kan voeren. Wij geloven dat dit helpt bij het omgaan met verlies voor nabestaanden,” zegt Quinten Fraai, directievoorzitter van Monuta. 

Uitvaarten financieel mogelijk maken 

In 2021 groeide het aantal verzekerden bij Monuta met 8% en is de premie omzet 3% gestegen naar € 206,3 miljoen. Het marktaandeel in nieuwe verzekeringen is gestegen naar 33%. Sinds 2020 heeft de Monuta uitvaartzekering een flexibele premie en veel keuzevrijheid. Klanten geven terug dat ze dit fijn vinden. In totaal waren er eind 2021 meer dan 1,7 miljoen mensen verzekerd bij Monuta.  

Afbeelding
Jongeman op padelbaan

Uitvaartverzorging 

In het voor- en najaar van 2021 waren er sterftepieken. Over heel 2021 was er daarom opnieuw sprake van oversterfte. Het aantal crematies verzorgd in Monuta crematoria is meegestegen met die hogere sterfte. De drukte in uitvaarten verschilde door het jaar heen en was erg regioafhankelijk. In 2021 heeft Monuta ruim 14.000 uitvaarten mogen verzorgen en bijna 10.000 crematies georganiseerd. Ondanks de hoge werkdruk is de waardering die opdrachtgevers hebben voor Monuta uitvaartverzorgers hoog. Zij geven hen gemiddeld een 9,2 voor hun steun en dienstverlening.  

Financiële resultaten 

Het operationeel resultaat over 2021 (dit is het resultaat voor belastingen, inclusief genormaliseerde koersresultaten van beleggingen en exclusief taxatieresultaten van vastgoed) is uitgekomen op € 7,4 

miljoen. De kernactiviteiten Uitvaartzorg en Uitvaartverzekeringen hebben allebei een stijging van het resultaat laten zien ten opzichte van 2020. Uitvaartzorg kwam in 2021 € 1,1 miljoen hoger uit dan in 2020. Uitvaartverzekeringen liet een stijging zien van € 0,2 miljoen.  

Solvabiliteit 

2021 was ook een jaar van stijgende aandelenkoersen, geleidelijk oplopende rente, maar ook stijgende inflatie. Een verbeterde renteafdekking van onze portefeuille en gedetailleerde inschattingen van polishoudergedrag en de financiële consequenties daarvan hebben geleid tot een geringer kapitaalbeslag. Dat heeft een positieve invloed gehad op de solvabiliteitsratio. Per saldo is de SII-ratio van Monuta in 2021 toegenomen van 156% naar 165%. 

Bekijk hier het volledige Monuta Jaarverslag 2021.