Overslaan en naar de inhoud gaan

Monuta springt flexibel om met dekking naturapolis in coronatijd

vrijdag 10 april 2020

Een uitvaart ten tijde van de coronacrisis is anders en heeft emotionele gevolgen voor de nabestaanden, maar er is ook een financiële zijde. Een kant die vaak wordt onderbelicht, maar ontzettend belangrijk is. Monuta geeft een overzicht van de maatregelen die zij voor haar verzekerden heeft genomen. Want overlijdt er een dierbare die bij Monuta was verzekerd, dan wil je weten waar je aan toe bent.

Herinneringsbijeenkomst
Vanwege de omstandigheden is het nu niet mogelijk om een uitgebreide condoleance te houden. Op een later moment kan er een herinnerings- of herdenkingsbijeenkomst georganiseerd worden. Vanuit de naturapolis van Monuta kan de uitvaartverzorger dit kosteloos organiseren, nadat de uitvaart al heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat de uitvaartverzorger meehelpt om de locatie en catering te regelen. Daarnaast geeft hij of zij tips en inspiratie hoe de nabestaanden de bijeenkomst in kunnen vullen. Het is vanzelfsprekend aan de familie of ze een herinneringsbijeenkomst wensen.

Producten en diensten
De producten die bij het pakketgedeelte van de polis behoren zijn bedoeld voor de uitvaart. Monuta maakt een uitzondering op deze regel door de resterende producten en diensten ook beschikbaar te stellen voor een latere herinneringsbijeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rouwkaarten. Dat geldt ook voor het vrij besteedbare bedrag. Onze uitvaartverzorgers bespreken dit met de familie in het gesprek over de wensen van het afscheid. 

Extra vervoer
Als gevolg van het coronavirus neemt het aantal overlijdens in Nederland aanzienlijk toe. Dit heeft gevolgen voor de capaciteiten van onze faciliteiten in uitvaartcentra en crematoria. De consequentie hiervan kan zijn dat een overledene naar een andere plaats over wordt gebracht, bijvoorbeeld voor de verzorging, dan waar hij of zij zal worden opgebaard of waar de dienst zal plaatsvinden. Dit leidt tot extra vervoersbewegingen. Ook kan er sprake zijn van extra kosten als gevolg van grotere afstanden die afgelegd moeten worden dan normaal. Deze extra vervoersbewegingen vallen in bijna alle gevallen onder de naturapolis van Monuta. 

Extra coronamaatregelen
In onze uitvaartfaciliteiten en met onze uitvaartverzorgers doen we er alles aan om zo veilig mogelijk uitvaarten uit te voeren. Hierbij zorgen we voor allerhande beschermingsmiddelen, richten we onze locaties anders in en hebben we extra handelingen. Daarnaast hebben uitvaartverzorgers extra contactmomenten met de familie om alternatieven te bespreken en vragen te beantwoorden. Deze extra’s belasten we uiteraard niet door aan onze opdrachtgevers of verzekerden.

Let op: In de polis van de verzekering staat exact welke diensten en producten verzekerd zijn, dit kan per persoon verschillen.