Coronavirus en uitvaart

Laatste update: woensdag 1 april 15:00 uur

Er is op dit moment veel nieuws rondom het coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Ook in Nederland nemen de besmettingen op dit moment toe. We krijgen daarom steeds meer vragen over hoe het zit als een dierbare overlijdt aan het coronavirus. Op deze pagina geven wij u meer informatie en uitleg op de meest gestelde vragen. 

Sinds afgelopen februari heeft het coronavirus helaas ook Nederland bereikt. Mensen met het coronavirus hebben luchtwegklachten en in sommige gevallen ook koorts. De ziekte is alleen overdraagbaar van mens op mens door bijvoorbeeld hoesten of niezen. Maar hoe zit het als een dierbare overlijdt aan het coronavirus?  

Afscheid op afstand

Door de maatregelen rondom het coronavirus ziet een uitvaart er op het moment helaas anders uit. Wij doen er alles aan om ondanks de beperkingen toch een bijzonder afscheid te regelen. Er is meer mogelijk dan u wellicht denkt. Graag delen we inspiratie en tips met u voor een bijzonder afscheid op afstand of neem voor meer informatie contact op met de Uitvaart hulplijn via telefoonnummer 0800 - 723 62 74

Dierbare overlijdt aan het coronavirus

Bij het overlijden van uw dierbare kunt u Monuta 24 uur per dag bellen op ons gratis telefoonnummer 0800 023 05 50. Als u het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus dan is het belangrijk dat u dit meldt bij de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger is op de hoogte van de veiligheidsregels rondom het coronavirus en zal u hierover informeren. 

Zodra u een overlijden gemeld heeft neemt de uitvaartverzorger contact met u op.  Vanuit veiligheid van onze uitvaartverzorgers werken zij op dit moment zoveel als mogelijk vanuit huis. Het regelen van de uitvaart zal daarom telefonisch of via videogesprek plaatsvinden. Vervolgens bevestigt de uitvaartverzorger de gemaakte afspraken per e-mail en zal u vragen deze per e-mail te bevestigen. Dit om zoveel mogelijk fysiek contact te voorkomen. Uiteraard is de uitvaartverzorger wel fysiek bij de uitvaart aanwezig. 

Is een overledene nog besmettelijk? 

Als een overledene besmet is geweest met het coronavirus volgt Monuta hiervoor de regels die zijn vastgesteld door het RIVM en de betrokken GGD. In principe kan de uitvaart gewoon doorgaan op de reguliere manier. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na het overlijden. 

Uitvaart en het coronavirus

Op het moment dat iemand is overleden die ook besmet is met het coronavirus dan kan de uitvaart gewoon plaatsvinden. Wel worden er extra maatregelen genomen waarbij Monuta de regelgeving van de overheid nauw volgt. Nabestaanden die niet aanwezig zijn bij de uitvaart omdat zij besmet zijn met het coronavirus kunnen de uitvaart bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname. Dat is afhankelijk van de locatie waar de uitvaart plaatsvindt. Vanwege de hygiënevoorschriften vanuit de overheid mag u geen hand geven bij het condoleren. Lichamelijk contact is momenteel niet aan te raden. U kunt uw medeleven op een andere manier kenbaar maken. 

Uitvaarten in Nederland

Monuta houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de regelgeving die door de overheid bekend wordt gemaakt. Op dit moment organiseren wij geen uitvaarten met meer dan 30 personen. We houden hierbij een afstand van 1,5 meter tussen mensen als regel aan. Het kan voorkomen dat de ruimte niet groot genoeg is. In dat geval zal het aantal lager zijn. Het uitvaartcentrum geeft dit aan.

Deze maatregel geldt tot en met 28 april 2020. Mocht dit betekenen dat er daarom personen niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart, dan kunnen zij deze bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname.

Catering op een uitvaart

Alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en uitvaartcentra gaan vanaf 17 maart 2020 dicht. Dit betekent dat wij ook geen koffie en thee schenken na de uitvaart. Onze uitvaartverzorgers proberen de nabestaanden zo goed mogelijk te adviseren over de alternatieven. 

Veelgestelde vragen over het coronavirus en uitvaart

Monuta en het coronavirus

Hoe gaat Monuta om met de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus?

Monuta is een uitvaartbedrijf met een belangrijke maatschappelijke functie. Namelijk het verzorgen van het laatste afscheid. We hebben een cruciale rol te spelen in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en die rol nemen we heel serieus. We volgen nog altijd de richtlijnen op die vanuit het RIVM zijn afgekondigd. Voor de uitvaarten die Monuta verzorgt gelden specifieke maatregelen. Uiteraard zorgen we ervoor dat ons personeel precies weet hoe ze daarnaar moet handelen. 

Gelden er voor Monuta aanvullende maatregelen omdat zij uitvaarten verzorgt?

Ja dat klopt. We hanteren specifieke maatregelen voor uitvaarten in ieder geval tot en met 28 april 2020 zoals afgegeven door RIVM:

  • We mogen niet meer dan 30 genodigden/gasten op een uitvaart verwelkomen
  • We zorgen dat er 1,5 meter ruimte mogelijk is tussen mensen
  • We zorgen voor informatievoorziening over de hygiëne richtlijnen aan genodigden/gasten voorafgaand aan de uitvaart en faciliteren de nodige middelen hiervoor
  • Vanaf 17 maart 2020 gaan alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en uitvaartcentra dicht. Dit betekent dat er ook geen koffie en thee meer wordt geschonken na de uitvaart
Dekt mijn uitvaartverzekering de kosten als ik aan het coronavirus overlijdt?

Monuta keert het verzekerde bedrag of levert het afgesproken dienstenpakket uit bij verzekerden die zijn overleden als gevolg van het coronavirus zoals beschreven in de polis.  

Faciliteert Monuta een alternatieve manier om het toch mogelijk te maken dat ik afscheid kan nemen van een/mijn dierbare?

Samen met de familie en/of nabestaanden overlegt de uitvaartverzorger welke alternatieven er zijn voor de wensen die zij hebben. De uitvaartverzorger zal binnen de mogelijkheden, adviseren en ondersteunen. Te denken valt aan de uitvaart op afstand bij te wonen met een livestream of op een later moment door middel van een video opname. Een dienst kan ook op een later moment plaatsvinden. Soms zal de familie en/of nabestaanden er misschien voor kiezen in besloten kring te begraven of te cremeren.

Heeft u nog meer vragen over het coronavirus?

Ga dan naar de RIVM-website of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.

Coronavirus en uitvaarten

Ik moet zelf hoesten en niezen mag ik dan de uitvaart bezoeken?

Het RIVM schrijft hierover dat wanneer u verkoudheidsklachten (of verhoging vanaf 38,0 graden Celsius) heeft u beter thuis kunt blijven.

Kan ik een uitvaart bezoeken waarbij de overledene het coronavirus had?

Ja, u kunt gewoon de uitvaart bezoeken als u zelf geen gezondheidsklachten heeft of een vermoeden dat u het coronavirus heeft.

Kan ik handen schudden tijdens de uitvaart?

Het wordt afgeraden om handen te schudden en waar mogelijk fysiek contact te vermijden. We adviseren u daarom om dit ook tijdens een condoleance niet te doen. Wel kunt u uw steun betuigen door bijvoorbeeld een knikje te geven of een paar mooie woorden uit te spreken. Denk bijvoorbeeld aan “Ik leef met u mee” of “Veel sterkte”. 

Kan de kist open blijven bij de opbaring en de uitvaart?

De kist kan open blijven of u kunt ervoor kiezen om hem te sluiten. 

Maatregelen coronavirus Monuta

Hoe gaat Monuta om met de hygiëne van haar medewerkers rondom het coronavirus?

We monitoren continu de situatie in Nederland door contact te onderhouden met de bekende
instanties. We handelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Om besmetting te voorkomen
volgen we voor onze medewerkers de volgende maatregelen om verspreiding te voorkomen 

  • Regelmatig handen wassen met water en zeep
  • Papieren zakdoekjes gebruiken
  • Met hoesten of niezen, zoveel mogelijk in een papieren zakdoek en anders in de elleboogplooi
  • Geen handen schudden of ander lichamelijk contact
  • Geen fysiek contact bij het regelen van de uitvaart. Alleen telefonisch of via videogesprek contact onderhouden met de nabestaanden.
  • Onze uitvaartverzorgers werken vanuit huis waar mogelijk

Coronavirus en overledene

Mag ik bij de laatste verzorging van een dierbare aanwezig zijn?

Nee, we vinden het belangrijk dat onze laatste verzorgers niet besmet raken met het coronavirus. Omdat we op dit moment niet meer met zekerheid kunnen zeggen of iemand wel of niet het virus heeft, is het helpen bij de laatste verzorging niet meer mogelijk.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Een thuisopbaring is afhankelijk van de situatie mogelijk. Bij een thuisopbaring controleert de uitvaartverzorger of uitvaartmedewerker dagelijks het lichaam van de overledene en de koeling. We willen onze uitvaartverzorgers zoveel mogelijk beschermen en vragen daarom of aanwezigen 1,5 meter afstand willen nemen tijdens de controle. Daarnaast zal vooraf telefonisch het tijdstip van de controle afgestemd worden met de familie. 

Mag ik mijn overleden dierbare aanraken, kussen, knuffelen?

Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact met uw overleden dierbare. Net als anders, wordt goede handhygiëne aangeraden. Dus uw handen wassen met zeep. 

Kunnen we rouwbezoek ontvangen?

Het is mogelijk om rouwbezoek te ontvangen in het uitvaartcentrum. Of u thuis rouwbezoek kunt ontvangen, kunt u het beste overleggen met het GGD die bekend is met uw situatie.

Ik ben in quarantaine, kunnen we de uitvaart uitstellen tot na mijn quarantaineperiode?

Het is mogelijk om uitstel van de uitvaart aan te vragen. Onze uitvaartverzorger kijkt graag met u naar de mogelijkheden.

Uitvaart hulplijn

Is er een telefoonnummer dat ik kan bellen met al mijn vragen over uitvaart en corona?

Ja dat is er zeker. Speciaal voor vragen over uitvaart en corona kunt u 7 dagen per week van 09:00 tot 21:00 uur bellen met 0800 – 723 62 74. Onze medewerkers zitten daar klaar om al uw vragen te beantwoorden of om een luisterend oor te zijn als u in een verdrietige situatie terecht bent gekomen of aan een verdrietige tijd terug moet denken omdat we allemaal onze afstand moeten bewaken. Wij hebben ook een speciale pagina waar u meer informatie en inspiratie kunt vinden over de mogelijkheden voor afscheid op afstand. Hier kunt u eventueel ook chatten met onze medewerkers. Juist in deze tijd wil Monuta een afscheid met een goed gevoel mogelijk blijven maken. 

Mag ik met iemand anders meerijden in de auto naar de uitvaart?

Hiervoor gelden dezelfde regels als naar buiten gaan. Alleen als gezin in hetzelfde huishouden mag u in één auto. Het is namelijk niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden in een auto.