Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Coronavirus en uitvaart

Coronavirus
en uitvaart

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de coronamaatregelen tijdens een uitvaart? Onze uitvaartverzorgers helpen u graag verder tijdens een vrijblijvend gesprek. Zoek direct een uitvaartverzorger bij u in de buurt.

Er is op dit moment veel nieuws rondom het coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. We krijgen daarom steeds meer vragen over hoe het zit als u een uitvaart bezoekt of een dierbare overlijdt aan het coronavirus. Op deze pagina geven wij u meer informatie en uitleg op de meest gestelde vragen. 

Sinds februari 2020 heeft het coronavirus helaas ook Nederland bereikt. Mensen met het coronavirus hebben luchtwegklachten en in sommige gevallen ook koorts. De ziekte is overdraagbaar door bijvoorbeeld hoesten of niezen. Maar hoe zit het als een dierbare overlijdt aan het coronavirus?  

Dierbare overlijdt aan het coronavirus

Bij het overlijden van uw dierbare kunt u Monuta 24 uur per dag bellen op ons gratis telefoonnummer 0800 023 05 50. Als u het vermoeden heeft dat uw dierbare besmet was met het coronavirus, dan is het belangrijk dat u dit meldt bij de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger is op de hoogte van de veiligheidsregels rondom het coronavirus en zal u hierover informeren. 

Zodra u een overlijden gemeld heeft, neemt de uitvaartverzorger contact met u op. Het regelen van de uitvaart zal bij de nabestaanden thuis of in het uitvaartcentrum plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de wensen. Uiteraard is de uitvaartverzorger fysiek bij de uitvaart aanwezig. 

Afbeelding
Coronavirus

Uitvaart en
het coronavirus

Op het moment dat iemand is overleden die ook besmet is met het coronavirus, dan kan de uitvaart gewoon plaatsvinden. Wel worden er extra maatregelen genomen waarbij Monuta de regelgeving van de overheid nauwkeurig volgt. Nabestaanden die niet aanwezig zijn bij de uitvaart, omdat zij besmet zijn met het coronavirus, kunnen de uitvaart bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname. Dat is afhankelijk van de locatie waar de uitvaart plaatsvindt. Vanwege de hygiënevoorschriften vanuit de overheid mag u geen hand geven bij het condoleren. Lichamelijk contact is momenteel niet aan te raden. U kunt uw medeleven op een andere manier kenbaar maken. 

Uitvaarten tijdens
coronacrisis

Monuta houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de regelgeving die door de overheid bekend wordt gemaakt. Er geldt niet langer een maximum aantal personen bij een uitvaart.  Er is wel een verplichting om altijd 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te houden. Ook is het verplicht om een mondkapje te dragen in uitvaartlocaties. Als u loopt heeft u hem op, als u zit mag hij af.

Mochten er personen niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaart, dan kunnen zij deze bijvoorbeeld volgen via een livestream of video-opname. De Rijksoverheid vraagt aan iedereen die het coronavirus heeft of last heeft van verkoudheidsklachten thuis te blijven. De uitvaartverzorger zal daarom vragen naar de gezondheid van de nabestaanden en genodigden.

Catering en
drive through-condoleance

Alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en uitvaartcentra zijn open. Dit betekent dat een condoleance na de dienst mogelijk is. De horeca is verplicht gesteld om bezoekers te registreren en enkele gezondheidsvragen te stellen. 

De eigenaar van het crematorium of uitvaartcentrum is verantwoordelijk voor het naleven van deze regeling. Monuta neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. Dit betekent dat genodigden, ouder dan 16 jaar, verzocht wordt een contactregistratieformulier in te vullen.

Monuta zorgt ervoor dat de catering veilig en hygiënisch verloopt. Uiteraard helpen onze aanwezige medewerkers hierbij en geven zij instructies.

Veelgestelde vragen over
Coronavirus en uitvaarten

Coronavirus en uitvaarten

Coronavirus en uitvaart

Ik moet zelf hoesten en niezen mag ik dan de uitvaart bezoeken?

Het RIVM schrijft hierover dat wanneer u verkoudheidsklachten (of verhoging vanaf 38,0 graden Celsius) heeft u beter thuis kunt blijven.

Kan ik een uitvaart bezoeken waarbij de overledene het coronavirus had?

Ja, u kunt gewoon de uitvaart bezoeken als u zelf geen gezondheidsklachten heeft, of er geen vermoeden bestaat dat u het coronavirus heeft.

Hoe gaat Monuta om met eerstegraads nabestaanden die het coronavirus hebben?

Genodigden die positief zijn getest op COVID-19 kunnen niet bij de uitvaart aanwezig zijn. Bent u eerstegraads nabestaande en komt het afscheid nemen in gevaar doordat u positief getest bent? Ga dan in gesprek met uw uitvaartverzorger. We zullen er alles aan doen om met u mee te denken om een persoonlijk afscheid mogelijk te maken. 

Ik ben in quarantaine, kunnen we de uitvaart uitstellen tot na mijn quarantaineperiode?

Het is mogelijk om uitstel van de uitvaart aan te vragen. Onze uitvaartverzorger kijkt graag met u naar de mogelijkheden.

Is het dragen van een mondkapje verplicht?

Ja, vanaf 6 november 2021 is het verplicht een mondkapje te dragen als u in ons uitvaartcentrum bent. Als u zit mag het mondkapje af, tijdens het lopen doet het mondkapje op. 

Kan ik handen schudden tijdens de uitvaart?

Het wordt afgeraden om handen te schudden en waar mogelijk fysiek contact te vermijden. We adviseren u daarom om dit ook tijdens een condoleance niet te doen. Wel kunt u uw steun betuigen door bijvoorbeeld een knikje te geven, uw hand op uw hart te leggen, of een paar mooie woorden uit te spreken. Denk bijvoorbeeld aan “Ik leef met u mee” of “Veel sterkte”. 

Wat als ik niet bij de uitvaart kan zijn omdat ik klachten heb?

Samen met de familie en/of nabestaanden overlegt de uitvaartverzorger welke alternatieven er zijn voor de wensen die zij hebben. De uitvaartverzorger zal binnen de mogelijkheden, adviseren en ondersteunen. Te denken valt aan de uitvaart op afstand bij te wonen via een livestream of op een later moment door middel van een video opname. Een andere mogelijkheid is een erehaag of drive through-condoleance. Soms zal de familie en/of nabestaanden er misschien voor kiezen in besloten kring te begraven of te cremeren.

Heeft u nog meer vragen over het coronavirus?

Ga dan naar de website van de Rijksoverheid of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.

Maatregelen coronavirus Monuta

Maatregelen coronavirus Monuta

Hoe gaat Monuta om met de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus?

Monuta is een uitvaartbedrijf met een belangrijke maatschappelijke functie. Namelijk het verzorgen van het laatste afscheid. We hebben een cruciale rol te spelen in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en die rol nemen we heel serieus. We volgen nog altijd de richtlijnen op die vanuit het RIVM en de Rijksoverheid zijn afgekondigd. Voor de uitvaarten die Monuta verzorgt gelden specifieke maatregelen. Uiteraard zorgen we ervoor dat ons personeel precies weet hoe ze daarnaar moet handelen. 

We hanteren specifieke maatregelen voor uitvaarten:

 • We zorgen dat er afstand tussen mensen gehouden kan worden.
 • We zorgen voor informatievoorziening over de hygiënerichtlijnen aan genodigden/gasten voorafgaand aan de uitvaart en op onze locaties. We faciliteren de nodige middelen hiervoor.
 • In onze cateringfaciliteiten zijn hygiënemaatregelen genomen om de condoleance na de dienst mogelijk te maken.
Hoe gaat Monuta om met de hygiëne van haar medewerkers rondom het coronavirus?

We monitoren continu de situatie in Nederland door contact te onderhouden met de bekende instanties. We handelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarbij vullen we deze aan met onze eigen regels om onze gasten en ons personeel te beschermen.

Om besmetting te voorkomen volgen we voor onze medewerkers de volgende maatregelen om verspreiding te voorkomen 

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Met hoesten of niezen, zoveel mogelijk in een papieren zakdoek en anders in de elleboogplooi
 • Geen handen schudden of ander lichamelijk contact
 • Uitvaartverzorgers blijven op  afstand bij afspraken
 • Als het nodig is of als zij dat wensen, gebruiken onze medewerkers beschermende kleding of andere beschermingsmiddelen
 • Onze uitvaartverzorgers werken vanuit huis waar mogelijk
Is een overledene met coronavirus nog besmettelijk?

Als een overledene besmet is geweest met het coronavirus, dan volgt Monuta hiervoor de regels die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Monuta heeft haar eigen aanvullende richtlijnen die bekend zijn bij de uitvaartverzorger. In principe kan de uitvaart gewoon doorgaan op de reguliere manier. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na het overlijden. 

Mag ik bij de laatste verzorging van een dierbare aanwezig zijn?

Ja, het is mogelijk om aanwezig te zijn bij de laatste verzorging van een overledene.  Bepaalde handelingen doet alleen de overledenenverzorger. Thuis verzorgen is ook een optie. De uitvaartverzorger of degene die de laatste verzorging doet, begeleidt de nabestaanden hierbij stap voor stap.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Een thuisopbaring is mogelijk. Bij een thuisopbaring controleert de uitvaartverzorger of uitvaartmedewerker dagelijks  de overledene en de koeling. 

Kan de kist open blijven bij de opbaring en de uitvaart?

De kist kan open blijven of u kunt ervoor kiezen om hem te sluiten. 

Mag ik mijn overleden dierbare aanraken, kussen, knuffelen?

Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact met uw overleden dierbare. Net als anders, wordt goede handhygiëne aangeraden. Dus was uw handen met zeep. 

Kunnen we rouwbezoek ontvangen?

Het is mogelijk om rouwbezoek te ontvangen in het uitvaartcentrum. Of u thuis rouwbezoek kunt ontvangen, kunt u het beste zelf beoordelen.

Uitvaartverzekering en coronavirus

Uitvaartverzekering en coronavirus

Dekt mijn uitvaartverzekering de kosten als ik aan het coronavirus overlijdt?

Monuta keert het verzekerde bedrag of levert het afgesproken dienstenpakket uit bij verzekerden die zijn overleden als gevolg van het coronavirus zoals beschreven in de polis.  

Hoe gaat Monuta om met producten en diensten die niet afgenomen worden uit een naturapolis?

Monuta gaat flexibel om met diensten en producten die niet afgenomen zijn voor de uitvaart in haar naturapolissen. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Kan ik als ik besmet ben met het coronavirus een uitvaartverzekering afsluiten?

Monuta wil voor iedereen de uitvaart financieel mogelijk maken, ook tijdens de coronacrisis. Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering vult u een gezondheidsverklaring in met daarin een aantal vragen over uw gezondheid. Hierin is geen vraag opgenomen over het coronavirus en wij nemen dit dan ook niet mee in de beoordeling van uw verzekering. Ook als u besmet bent met het coronavirus kunt u een uitvaartverzekering afsluiten.   

Mogelijkheden afscheid op afstand

Mogelijkheden afscheid op afstand

Hoe kan ik livestream inzetten tijdens een uitvaart?

Er zijn talloze livestreamaanbieders. De een levert gratis diensten, de ander betaalde. Nabestaanden mogen zelf bepalen welke aanbieder en soort livestream zij zouden willen inzetten. Denk er wel aan dat gratis diensten, zoals YouTube, Zoom en Vimeo, stoppen met streamen bij het afspelen van muziek die auteursrechtelijk bestemd is. Er zijn veel verschillende aanbieders die tegen betaling een livestream kunnen leveren, met verschillende opties en kwaliteiten.

In alle crematoria van Monuta zijn livestreamfaciliteiten aanwezig. Voor locaties waar dat niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in uitvaartcentra, werkt Monuta samen met een professionele partij. Wij willen graag een hoge kwaliteit bieden, omdat  - net als bij een uitvaart - ook een livestream maar één keer gedaan kan worden. Daarom hebben we een partij gekozen die de kwaliteit kan garanderen en de livestream ook meteen op kan nemen.  Uw Monuta uitvaartverzorger is bekend met de mogelijkheden.

Is het mogelijk om een video-opname van de uitvaart te maken?

Ja, dat is mogelijk. In alle crematoria van Monuta zijn video-opnamefaciliteiten. Voor locaties waar dat niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in uitvaartcentra, heeft Monuta verschillende opnamemogelijkheden beschikbaar voor elk budget. Zo werkt Monuta samen met een professionele partij voor opnames. Wij willen graag een hoge kwaliteit aanbieden, omdat - net als de uitvaart - ook een video-opname maar één keer gedaan kan worden. Daarom hebben we een partij gekozen die de kwaliteit kan garanderen.  Uw Monuta uitvaartverzorger is bekend met de mogelijkheden.

Wat zijn de mogelijkheden voor catering?

Alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en uitvaartcentra zijn open. Dit betekent dat een condoleance na de dienst mogelijk is. De horeca is verplicht gesteld om bezoekers  enkele gezondheidsvragen te stellen.

De eigenaar van het crematorium of uitvaartcentrum is verantwoordelijk voor het naleven van deze regeling. Monuta neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. Dit betekent dat genodigden, ouder dan 16 jaar, verzocht wordt een contactregistratieformulier in te vullen. Hierin vragen wij u om onderstaande gegevens te verstrekken, als u fysiek een afscheid bijwoont waarbij gebruik wordt gemaakt van de koffiekamer:

 • Volledige naam
 • Datum en verwachte aankomsttijd
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Toestemming

De formulieren zijn verkrijgbaar op de dag van de condoleance of de uitvaart zelf. Monuta zorgt ervoor dat er in de koffieruimte voldoende formulieren aanwezig zijn. Alle formulieren die tijdens een uitvaart worden verzameld, worden in een envelop gedaan en veilig opgeborgen. Deze formulieren worden alleen met de lokale GGD gedeeld, indien er sprake is of een vermoeden van een coronabesmetting. In het kader van AVG (privacywetgeving) bewaart Monuta deze formulieren 14 dagen, daarna worden ze vernietigd.  

Als er geen horecadienstverlening is, dan hoeven er bij binnenkomst geen gezondheidsvragen te worden gesteld en is het invullen van het contactregistratieformulier niet nodig. 

Monuta zorgt ervoor dat de catering veilig en hygiënisch verloopt. Uiteraard helpen onze aanwezige medewerkers hierbij en geven zij instructies. Uw uitvaartverzorger kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

Keurmerk uitvaartzorg