Nieuws

  1. Monuta stopt met volmachten

    Monuta stopt vanaf 1 januari 2020 met haar volmacht model. Het in stand houden van het werken met volmachten vereist hoge investeringen in de toekomst. Daarom is het voor Monuta niet meer rendabel om