Een nieuwe liefde na het verlies van een partner?

Valentijnsdag, de dag van de liefde voor velen. Maar hoe zit dat na het verlies van een partner? En hoe kijken kinderen naar een ouder die een nieuwe partner vindt? Monuta onderzocht of er ruimte is voor een nieuwe of tweede liefde na het overlijden van een partner. 

Op het nabestaandenplatform Wie Troost Mij – een initiatief van Monuta – zien we regelmatig dat nabestaanden worstelen met het invullen van hun leven na het verlies van een partner. We willen deze groep mensen graag ondersteunen met tips. Ook op het gebied van de liefde. Onderzoeksbureau NL-Eyes onderzocht daarom voor ons hoe nabestaanden aankijken tegen een nieuwe relatie na het verlies van een partner. Maar ook hoe kinderen tegenover een nieuwe liefde van een ouder staan na het verlies van vader of moeder. De doelgroep van dit onderzoek: weduwen of weduwnaars en kinderen die hun vader of moeder zijn verloren. Volgens het CBS telde Nederland begin 2017 ruim 859.000 inwoners die weduwe of weduwnaar zijn. Het merendeel van deze mensen is ouder dan 65 jaar - 86% - en vrouw - 77%. 

Geluk van de kinderen gaat voor
Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft - 55% - van de weduwen en weduwnaars denkt dat hun overleden partner niet gewild zou hebben dan ze alleen achterblijven. Wel zorgt een nieuwe relatie – of het overwegen ervan - bij een op de zes voor schuldgevoelens. Een kleine groep  -14% - geeft aan dat de kinderen bezwaar zouden hebben tegen een nieuwe relatie. Opvallend: een derde van de weduwen en weduwnaars geeft aan dat het geluk van de kinderen boven het eigen geluk gaat.

Rouw- en ervaringsdeskundige Leoniek van der Maarel over de uitkomsten van het onderzoek: “Uit de praktijk blijkt juist dat nieuwe liefdes vaak niet worden beëindigd als de kinderen de relatie niet accepteren. En uit diezelfde praktijk blijkt dat - ondanks dat 81% van de kinderen de ouder een nieuwe relatie gunt - dezelfde kinderen niet staan te springen bij deze nieuwe relatie. Wat men met het hoofd bedenkt, houdt vaak geen stand als het gevoel erbij komt.”

Het overgrote deel van de kinderen - 81%- geeft namelijk aan dat het geluk van de overgebleven ouder voorgaat. In het geval van de eigen ouder zegt een vijfde van de kinderen wel moeite met een nieuwe relatie te hebben. Dit is vooral het geval bij kinderen in de leeftijd tot 44 jaar. 

Een nieuwe relatie binnen een jaar
Is er een termijn waarbinnen het gepast is een nieuwe relatie aan te gaan? Een derde van de ondervraagden vindt het niet gepast om binnen een jaar na het overlijden van een partner een nieuwe relatie aan te gaan. Verder geeft 22% aan open te staan voor een nieuwe liefde, maar bang te zijn deze toe te laten. Een klein aantal mensen -12% - wil graag een nieuwe liefde, maar is bang voor de reacties uit de omgeving. 

Opvallend is dat vooral mannen vaker aangeven niet alleen te kunnen zijn. Daarom wensen ze ook al snel een nieuwe relatie. Na 6 jaar heeft 33% van de ondervraagde mannen én vrouwen weer een nieuwe relatie. 

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau NL-Eyes. Hiervoor zijn 1.018 Nederlanders van 25 jaar of ouder ondervraagd over een ‘Nieuwe liefde’. Het gehele onderzoeksrapport is hier te downloaden.