Overslaan en naar de inhoud gaan

Monuta presenteert jaarcijfers 2020

vrijdag 23 april 2021

Meebewegen met de wensen en behoeften van de klant

Apeldoorn, 23 april 2021 – 2020 stond ook bij Monuta, uitvaartverzorger en – verzekeraar, volop in het teken van de coronacrisis. In de Uitvaartzorg lag de focus op het verzorgen van een persoonlijk afscheid volgens de wensen van de overledene en nabestaanden binnen de coronabeperkingen. Op het gebied van uitvaartverzekeringen lag de focus op een groter aantal uitkeringen aan nabestaanden, introductie van nieuwe verzekeringsproducten in Nederland en Duitsland en de turbulente renteontwikkelingen.

“Monuta is in 1923 ontstaan vanuit een sociale behoefte om voor iedereen een afscheid mogelijk te maken. Dat was toen niet voor iedereen weggelegd. Afgelopen jaar bleek die maatschappelijke rol nog even relevant als toen. Dankzij de enorme inzet van al onze medewerkers en een flinke dosis creativiteit en inlevingsvermogen zijn we de steun geweest bij het regelen van een afscheid met een goed gevoel. Onze dienstverlening konden we voortzetten op locatie en vanuit huis. Als ik terugkijk naar waar we het meest trots op zijn, dan is dat enerzijds hoe snel we de draai hebben gemaakt en de creativiteit die daarbij is losgekomen. Anderzijds hoe we, ook anno 2020, onze maatschappelijke rol hebben waargemaakt. Toen samen herdenken fysiek niet mogelijk was, realiseerden we dat online met ons ‘Samen Herinneren’ evenement op 2 november. We stonden, met iedereen die zich had aangemeld, stil bij alle overledenen die men wilde herdenken. Vanuit meer dan 11.000 huiskamers klonken de namen van geliefden die verloren zijn, maar niet vergeten,” zegt Quinten Fraai, directievoorzitter Monuta.

Uitvaartverzorging
Het was een moeilijk jaar om afscheid te nemen van een dierbare. De coronacrisis was een doorlopend thema voor alle uitvaartmedewerkers die op afstand hun werk deden. Het sterftecijfer is door het coronavirus op en neer gegaan. In het voorjaar en najaar ontstond een sterftepiek met een uiteindelijke oversterfte van 16.000 in 2020. Dat is terug te zien in het hogere aantal uitvaarten (ca. 14.700) dat Monuta heeft mogen verzorgen. Er is alles aan gedaan om voor nabestaanden een afscheid met een goed gevoel te verzorgen door creatieve oplossingen aan te bieden zoals een drive through condoleance of erehagen. Monuta uitvaartverzorgers kregen gemiddeld een 9,2 voor hun dienstverlening (2019: 8,9). 

Financieel mogelijk maken
Monuta introduceerde in 2020 zowel in Nederland als in Duitsland een nieuw verzekeringsproduct. De belangrijkste vernieuwende elementen zijn ’keuzevrijheid bij naturaproducten’ en ‘variabele premie’. De natura uitvaartverzekering is uniek, want deze bevat niet langer de pakketlijst met uitvaartdiensten. Het nieuwe product biedt volledige keuzevrijheid én de dienstverlening en steun van een goed opgeleide Monuta uitvaartverzorger. Hiermee hebben nabestaanden alle ruimte om persoonlijke uitvaartwensen te vervullen en de steun en kennis van een vakman of -vrouw. 

Financiële resultaten
Corona heeft het financiële resultaat van Monuta negatief beïnvloed. Als gevolg van de coronamaatregelen daalde de brutomarge per uitvaart, door de groei van het aantal uitvaarten is de omzet van het Uitvaartbedrijf desondanks licht toegenomen. Naast de hogere omzet droegen kostenreducties positief bij aan het resultaat van het Uitvaartbedrijf. Het Verzekeringsbedrijf zag zijn winstbijdrage dalen door met name een stijging van de uitkeringslast als gevolg van de oversterfte in 2020. Het totale operationele resultaat (dit is het resultaat voor belastingen, exclusief (on)gerealiseerde koersresultaten van beleggingen en herwaardering van vastgoed) bedroeg in 2020 € 8 miljoen, een daling van € 2,6 miljoen ten opzichte van 2019. Het financieel resultaat voor belastingen en na resultaat deelnemingen werd ook dit jaar sterk beïnvloed door ongerealiseerde koerswinsten op de belegging in het renterisico mitigerende fonds. Deze koerswinsten zijn een gevolg van de rentedaling en worden niet meegenomen in de boekhoudkundige waardering van Monuta’s verzekeringsverplichtingen. Het financieel resultaat voor belastingen kwam zo uiteindelijk uit op € 208 miljoen positief.

Solvabiliteit
Een belangrijk speerpunt van Monuta is een degelijke financiële gezondheid en continuïteit om de lange termijn beloftes na te kunnen komen. Dit betekent dat Monuta zorgt voor een blijvende financieel gezonde balans. In de afgelopen jaren is actief gewerkt aan de afdekking van het renterisico voor de bestaande verzekeringsportefeuille, zodat de balans er goed voor staat ondanks de aanhoudende rentedalingen. Zo bleef de solvabiliteit gezond. Het afdekkingsbeleid is ook in 2020 effectief gebleken. De solvabiliteitsratio van Monuta Verzekeringen N.V. komt eind 2020 uit op 156%. Dit is een daling ten opzichte van 2019 van 12 procentpunt, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de impact van de UFR daling en het tijdelijke effect van waarde genererende nieuwe productie. 

Bekijk hier het volledige Monuta Jaarverslag 2020.

Neem voor meer informatie contact op met:

Naomi Samson, woordvoerder Monuta
06-533 288 46
nsamson@monuta.nl