Begraafplaats Oud Eik en Duinen van Monuta voor pagina Grafkosten.jpg

Grafkosten

Als u kiest voor begraven, krijgt u te maken met grafkosten. Deze grafkosten kunnen sterk verschillen per begraafplaats. U kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen in monumentale parken of historische begraafplaatsen die worden onderhouden door vrijwilligers.

Wat kost een graf?

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf. Ook moet u op een graf een grafmonument plaatsen. In Nederland zijn de grafkosten gemiddeld €3.110 maar deze kosten kunnen per gemeente sterk verschillen.

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven. Zo kunt u kiezen voor een algemeen graf, maar ook voor een eigen graf.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.

In het verleden bleven algemene graven vaak langer intact. Door ruimtegebrek vindt het ruimen op een aantal begraafplaatsen nu zo snel mogelijk plaats. De stichting Grafzorg Nederland, de landelijke Organisatie Begraafplaatsen en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer, pleiten voor betere voorlichting over hoe lang een graf in gebruik kan zijn.

Eigen graf

Met een eigen graf, ook wel huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor. De grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft, is het bekendste familiegraf.

Onderzoek naar grafkosten

Monuta onderzoekt jaarlijks de grafkosten van verschillende begraafplaatsen. Monuta presenteert deze grafkosten in de Grafkostenmeter. Hierin kunt u de begraafplaats bij u in de buurt opzoeken en bekijken wat hun grafkosten zijn. In de module staan de grafkosten voor verschillende soorten graven vermeld.

Grafkostenmeter

Bekijk de grafkosten bij u in de buurt.

Disclaimer

De bedragen in deze meter zijn gebaseerd op onderzoek in de maand februari van 2017 en geven een indicatie van de kosten van een graf. Het betreft een optelling van een aantal kostenposten zoals grafrecht, begraafkosten en onderhoudskosten. Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van de uitkomst van de Grafkostenmeter.

Ondanks het feit dat dit onderzoek uitermate zorgvuldig is uitgevoerd, zijn onjuistheden niet uitgesloten. Opmerkingen naar aanleiding van deze Grafkostenmeter kunnen gemaild worden naar grafkosten@monuta.nl.