Grafkosten

Grafkosten

Als u kiest voor begraven, krijgt u te maken met grafkosten. Deze grafkosten kunnen sterk verschillen per begraafplaats. U kunt kiezen voor een gemeentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Er zijn ook begraafplaatsen in monumentale parken of historische begraafplaatsen die worden onderhouden door vrijwilligers.

Wat kost een graf?

De grafkosten verschillen per gemeente. Met de grafkostenmeter kunt u eenvoudig opzoeken hoe hoog de kosten zijn in uw gemeente. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800-0230550 (24/7) voor meer informatie. 

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven. Zo kunt u kiezen voor een algemeen graf, maar ook voor een eigen graf.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen drie of vier personen bij elkaar. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte.

In het verleden bleven algemene graven vaak langer intact. Door ruimtegebrek vindt het ruimen op een aantal begraafplaatsen nu zo snel mogelijk plaats. De stichting Grafzorg Nederland, de landelijke Organisatie Begraafplaatsen en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer, pleiten voor betere voorlichting over hoe lang een graf in gebruik kan zijn.

Eigen graf

Met een eigen graf, ook wel huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor. De grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft, is het bekendste familiegraf.

Onderzoek naar grafkosten

Monuta onderzoekt jaarlijks de grafkosten van verschillende begraafplaatsen. Monuta presenteert deze grafkosten in de Grafkostenmeter. Hierin kunt u de begraafplaats bij u in de buurt opzoeken en bekijken wat hun grafkosten zijn. In de module staan de grafkosten voor verschillende soorten graven vermeld.

Ga naar de Grafkostenmeter