Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Monuta wil iedereen graag een passende uitvaartverzekering bieden. Maar daarbij vinden wij het ook belangrijk dat u als klant begrijpt wat de verzekering inhoudt.

Deze informatie bieden wij zo begrijpelijk mogelijk aan. Daarom is Monuta sinds maart 2011 in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Stichting toetsing verzekeraars en ons best doen om onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Zodat u weet dat u vertrouwen in ons kunt hebben.

Kijk voor meer informatie ook op www.keurmerkverzekeraars.nl.

Het keurmerk 

Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Om dit niveau aan te tonen wordt de verzekeraar getoetst op een aantal normen:

  • Transparante website informatie
  • Heldere taal en klantinformatie
  • Goed ontwikkel- en onderhoudsproces voor verzekeringen
  • Goede bereikbaarheid
  • Klant- en feedbackmanagement
  • Klantgerichte claimbehandeling
  • Continue kwaliteitsverbetering

De verzekeraar moet ook kunnen aantonen dat de kernwaarden van het keurmerk worden nageleefd. Deze kernwaarden zijn:

  • Heldere informatie geven
  • Beloftes nakomen
  • Het klantbelang centraal stellen